Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0019

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wpływ implementacji norm emisji spalin Euro 5 i Euro 6 na przemysł motoryzacyjny w aspekcie wdrażania nowych technologii i wzrostu kosztów

Autorzy Trzensik, E.  Światłoń, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
DE Auswirkungen der implementierung der abgasnormen euro 5 und euro 6 auf die automobilindustrie unter dem aspekt der einfuhrung neuer technologien und dem anstieg der fahrzeugbetriebskosten
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Silniki spalinowe w pojazdach samochodowych w trakcie swojej pracy wydalają duąa ilość substancji szkodliwych do środowiska naturalnego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku silników napędzanych paliwami pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Ciągły rozwój motoryzacji powoduje, że problem ten staje się coraz bardziej odczuwalny. W artykule przedstawiono działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków towarzyszących rozwojowi motoryzacji.
DE Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen geben wahrend des Betriebs eine Menge umweltschadliche Substanzen ab. Dies trifft besonders auf die Motoren zu, die mit aus Erdol gewonnenen Kraftstoffen betrieben werden. Die steigende Anzahl motorisierter Fahrzeuge verscharft dieses Problem zunehmend. Der Artikel beschreibt Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die negativen Auswirkungen, die die Zunahme von Fahrzeugen begleiten, zu verringern.
Słowa kluczowe
PL przemysł motoryzacyjny   silnik spalinowy   eksploatacja pojazdów  
EN automotive industry   combustion engine   exploitation of vehicles  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2011
Tom z. 72
Strony 83--98
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Trzensik, E.
autor Światłoń, M.
Bibliografia
1. Czech P., Barcik J.: Aspekty prawne indywidualnego „importu” uywanych samochodów. Przeglad Komunikacyjny, nr 9, 2007, s. 30-34.
2. Czech P., Barcik J.: The excise duty of imported cars – legal problems. International Scientific Journal “Transport Problems”, Vol. 2 / 1, 2007, s. 45-49.
3. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
4. Merkisz J.: Ekologiczne problemy silników spalinowych. Tom I. Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznan 1998.
5. Sobocinski R., Nagórski Z.: Tworzenie czastek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, nr 2, 1994.
6. Komisja Europejska. Biała Ksiega. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – daenie do osiagniecia konkurencyjnego i zasobooszczednego systemu transportu; załacznik 2; Innowacje z mysla o przyszłosci: technologia i zachowanie, Bruksela 2011.
7. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczace homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczen pochodzacych z pojazdów ciearowych o duej ładownosci (EURO VI) oraz w sprawie dostepu do informacji dotyczacych naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywe 2007/46/WE oraz uchylajace dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE, Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej; Bruksela 2009.
8. Gense N.L.J., Riemersma Y., Such C., Ntziachristos L.: EURO VI technologies and costs for Heavy Duty vehicles. The expert panels summary of stakeholders responses. TNO Science and Industry for: European Comission, Directorate – General Enviroment, 12 September 2006.
9. http://infobus.pl/text.php?from=search&id=40447, odsłona z 10.07.2011 r.
10. http://infobus.pl/text.php?from=search&id=39324, odsłona z 10.07.2011 r.
11. http://infobus.pl/text.php?from=search&id=39049, odsłona z 10.07.2011 r.
12. Materiały wewnetrzne MAN.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0019
Identyfikatory