Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0009

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Klimat kooperacji w sieci dystrybucji na przykładzie wyrobów hutniczych

Autorzy Kramarz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Climate of cooperation in the distribution network on the example of steel products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Intregatorzy sieci dystrybucji na potrzeby dywersyfikacji swojej działalności , poszukiwania innowacyjnych rozwiazań, wychwytywania szans pojawiajacych się w otoczeniu buduja relacje z innymi przedsiębiorstwami dystrybucyjnymi. Rozwój relacji w sieci jest czynnikiem wzrostu dla przedsiębiorstw cechujących się modelem integratora. W związku z tym jedną z barier wzrostu integratora jest hamowanie rozwoju relacji sieciowych. W artykule przebadano czynniki, które stymulują i hamują rozwój relacji sieciowych w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. Czynniki te zgrupowano w elementach tworzących klimat kooperacji w sieci.
EN The metallurgic products distribution sector evolves towards reducing the number of companies. Cooperating enterprises in the distribution network are shaping different strategies. The decision about cooperation conditioned is a sequence of endogenous and exogenous factors. The climate of cooperation was built from factors stimulating and limiting relations in the distribution network.
Słowa kluczowe
PL wyrób hutniczy   łańcuch dostaw   sieć dystrybucji  
EN metallurgical product   supply chain   distribution network  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 141--152
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Kramarz, M.
Bibliografia
1. Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W.: Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
2. Bilińska-Reformat K. (red.): Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian. Placet, Warszawa 2009.
3. Bozarth C., Handfield R.: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice 2007.
4. Christopher M., Towill D.R.: Developing Market Specific Supply Chain Strategies. „International Journal of Logistic Management”, Vol. 13, No. 1, 2002.
5. Ciesielski M.: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2009.
6. Cyplik P.: Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów magazynowych – case study. „LOGFORUM”, Vol. 1, No. 4, 2005.
7. Czakon W.: Model biznesu operatora a orkiestracja sieci, [w]: Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2010.
8. Gadde L.E., Hakansson H.: Supply Network Strategies. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 2001.
9. Geunes J., Pardalos P. (eds.): Supply Chain Optimalization. Springer 2005.
10. Hagel III J., Brown J.S.: Organizacja jutra. Zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją. One Press VIP Harvard Business School Press, Helion, Gliwice 2005.
11. Harrison A., Van Hoek R.: Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010.
12. Kramarz M.: Differentiation strategy in the dividing point of a supply chain, [in:] Grzybowska K. (ed.): New Insights into Supply Chain. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
13. Kramarz M.: Klasyfikacja relacji sieciowych w dystrybucji wyrobów hutniczych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2008.
14. Krzyżaniak S.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2008.
15. Spyra Z.: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. CedeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
16. Stańczyk-Hugiet E.: Sieć międzyorganizacyjna – alternatywa strategiczna dla sektora MŚP, [w:] Skalik J. (red.): Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
17. Szymczak M.: Partnerstwo Logistyczne w układach kooperacyjnych. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 9, 2004, s. 10.
18. Roczny Raport Polskiej Unii Dystrybutorów Stali 2009, 2010. Polska Unia Dystrybutorów Stali, Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0009
Identyfikatory