Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0008

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

System zarządzania ryzykiem uczelni wyższej

Autorzy Karbownik, A.  Dźwigoł, H.  Wodarski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The risk management system at university
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uczelnie wyższe funkcjonujące w Polsce są zobowiązane do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. Elementem tej kontroli jest system zarządzania ryzykiem, W artykule przestawiono system zarządzania ryzykiem, który został opracowany i wdrożony w Politechnice Śląskiej. System ustala zasady w zarządzaniu ryzykiem strategii, zarządzaniu ryzkiem operacyjnym oraz zarządzaniu ryzykiem projektów.
EN Universities operating in Poland are required to implement control system management. As part of this control is risk management system. The article presented risk management system that was developed and implemented in the Silesian University of Technology. The system determines the principles of risk management strategies, operational risk management and projects risk management.
Słowa kluczowe
PL szkoła wyższa   kontrola zarządcza   zarządzanie ryzykiem   Politechnika Śląska  
EN high school   management control   risk management   Silesian University of Technology  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 125--139
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Karbownik, A.
autor Dźwigoł, H.
autor Wodarski, K.
  • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
1. Anders E.: Wprowadzenie. Kontrola wewnętrzna – zintegrowana struktura ramowa – COSO I. PIKW, Warszawa 2008.
2. Flaherty J., Maki T.: Wstęp. Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem. Struktura ramowa – COSO II. PIKW, Warszawa 2007.
3. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne. HANDICAP, Warszawa 2010.
4. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 12).
5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
6. Szostak R.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka ogólna. Najwyższa Izba Kontroli, Kontrola Państwowa, Rocznik IV, nr 5(334), Warszawa, wrzesień-październik 2010.
7. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
8. Postuła M.: wywiad dla www.wpn.pl z dnia 15.10.2008 r.
9. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. nr 187).
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21, poz. 108).
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 61, poz. 378).
13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. nr 226, poz. 1826).
14. Szostak R.: Z problematyki odpowiedzialności kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych, [w:] Biernat T. (red.): Studia prawnicze – rozprawy i materiały. Kraków 2009.
15. Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej (opracowane przez Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Budżetu), raporty pt. „Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa” oraz „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie”, opracowane przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO).
16. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym przyjęte w 2004 r. przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/Audytu (International Organization of Supreme Audit Instytutions – INTOSAI).
17. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0008
Identyfikatory