Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Outsourcing usług logistycznych

Autorzy Grabowska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Outsourcing of logistics services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawą teoretyczną artykułu jest zdefiniowanie pojęcia outsourcingu korzyści i ryzyka związanych z jego zastosowaniem. W niniejszym artykule określono, czym jest outsourcing w logistyce oraz jaki jest podział usług logistycznych, które zostają przekazane firmom zewnętrznym. Omówiono również jeden z rodzajów usług świadczonych na rynku logistycznym, jakim jest logistyka kontraktowa.
EN Theoretical basis for this article is to define the concept of outsourcing and the benefits and risks associated with its use. This article sets out what is outsourcing in logistics and what is the division of logistics services, which are given to outside companies. It also discusses one of the types of services provided in the logistics marketwhich is the contract logistics.
Słowa kluczowe
PL outsourcing   usługi logistyczne   logistyka kontraktowa  
EN outsourcing   logistic services   contract logistics  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 83--96
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Grabowska, J.
Bibliografia
1. Brdulak H.: Outsourcing – strategiczny wybór metody funkcjonowania na rynku. „Logistyka”, nr 4, 2002.
2. Dembińska-Cyran I.: 4PL – nowa generacja operatora logistycznego. „Logistyka”, nr 4, 2004.
3. Gay C.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
4. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa 2010.
5. Kijoch J.: Outsourcing wirtualny. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 3, 2006.
6. Kroker B.: Outsourcing usług logistycznych. „Logistyka“, nr 3, 2006.
7. Krzyżaniak S.: Outsourcing logistyczny – szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw, [w:] Krzyżaniak S., Hentschel B. (red.): Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej. Materiały konferencyjne IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Logistycznej, Poznań 1999.
8. MAG: Outsourcing w logistyce. „Logistyka a Jakość”, nr 1, 2000.
9. Olszewski J.: Delegacja odpowiedzialności w dobre ręce. Magazyn CEO, czerwiec 2003.
10. Olszewski J.: Outsourcing logistyczny. Lead Logistic Provider. „Eurologistics”, No. 2, 2003.
11. Rynek transportu i logistyki w Polsce. Opracowanie ING, maj 2007.
12. Survey of Current Potential Outsourcing End-Users. The Outsourcing Institute Membership, New York 1998, [w:] Jonkisz A., Jaroszyński J. (red.): Outsourcing logistyczny. “Logistyka”, nr 6, 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania.
13. Śliwa A.: Nowe wyzwania i kierunki przemian w logistyce dystrybucji w ujęciu międzynarodowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. Transport, nr 71, 2009.
14. Trendy w outsourcingu w Polsce. Opracowanie Instytutu Outsourcingu, listopad 2011.
15. Trochymiak B.: Outsourcing usług logistycznych pomaga w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Dziennik Gazeta Prawna, nr 113, 13 czerwca 2007.
16. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001, [w:] Jonkisz A., Jaroszyński J. (red.): Outsourcing logistyczny. „Logistyka”, nr 6, 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania.
17. Wesołowski S.: Stan i perspektywy outsourcingu. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 4, 2003, [w:] Jonkisz A., Jaroszyński J. (red.): Outsourcing logistyczny. „Logistyka”, nr 6, 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania.
18. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2010.
19. www.rhenus.com.
20. http://instytut-outsourcingu.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0005
Identyfikatory