PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Control mechanisms for financial and business operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono znaczenie publicznej wewnętrznej kontroli finansowej. Zwrócono uwagę na kontrolę finansową istotną z punktu widzenia ochrony finansów publicznych, stanowiącą część systemu kontroli wewnętrznej. Podkreślono, iż kontrola wewnętrzna jest narzędziem zabezpieczającym jednostkę organizacyjną przed niezrealizowaniem jej celów oraz zapewnia działania zgodne z prawem, Dokonano oceny procesów ewidencji, zatwierdzania i weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych. System kontroli zarządczej wymusza stosowanie procedur pozwalających na bardzo dokładne i terminowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w organizacji. W związku z tym omówiono również decentralizacje zarządzania i odpowiedzialności w obszarze kontroli zarządczej.
EN
This article presents the importance of the public internal financial control. An emphasis has been put on the financial control, being a part of the internal control tero and playing an important role in the protection of public finances. It has been rimed that the internal control is a tool which protects an organisational unit from non-fulfilment of its objectives, and which ensures legality of its actions. The processes of recording, approving and verifying financial and economic transactions Itesve been assessed. The management control system requires application of procedures which promote a timely and highly accurate recording of economic events within a business. Therefore, decentralisation of the management and responsibility within the scope of the management control has been described.
Rocznik
Tom
Strony
61--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Drucker R.: Zarządzanie w XXI wieku. MZA SA, Warszawa 2000.
 • 2. Dźwigoł H.: System kontroli zarządczej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. TNOiK, Katowice 2011.
 • 3. Federal Information System Controls Audit Manual - dokument opracowany przez General Accounting Office w Stanach Zjednoczonych, styczeń 1999.
 • 4. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector - INTOSAI, 2004.
 • 5. Internal Control Management and Evaluation Tool - dokument opracowany przez General Accounting Office w Stanach Zjednoczonych, sierpień 2001.
 • 6. Zarządzanie w służbie cywilnej - poradnik praktyczny - opracowany przez Urząd Służby Cywilnej.
 • 7. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. PWN, Warszawa 2006.
 • 8. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne. HANDICAP, Warszawa 2010.
 • 9. Model COSO - model kontroli wewnętrznej opracowany w 1992 r. przez amerykańską organizację COSO.
 • 10. Lipiec-Warzecha L.: Komentarz do art. 11 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Oficyna, 2008.
 • 11. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z dnia 17 lutego 2005 r., DF/GKOA)dw.- 114/154-155//2004/1357.
 • 12. Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach nr KDK-53/32/2009/1625 z dnia 26 marca 2009 r.
 • 13. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
 • 14. www.coso.org.
 • Akty prawne:
 • 15. Art. 17 i art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 123), zgodnie z którymi dyrektor zarządza instytucją kultury oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 • 16. Art. 39 ust. 1, pkt 5 Ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, w myśl którego dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • 17. Komunikat Ministra Finansów nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 58).
 • 18. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 • 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. nr 187).
 • 20. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 114; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241).
 • 21. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316).
 • 22. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 • 23. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1706).
 • 24. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art. 47, pkt. 1 i 2, (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006 r., nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708).
 • 25. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2009 r., nr 165, poz. 1316).
 • 26. Załącznik do Komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r., Standardy kontroli finansowej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.