Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

W kierunku wzrostu wartości organizacji - wybrane aplikacje BSC

Autorzy Brzóska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Towards the growth of organization value - selected applications of BSC
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z ważnych instrumentów budowania wartości organizacji jest strategiczna karta wyników (BSC). W artykule przedstawiono elementy metodyki Balanced Scorccard, ukierunkowane na wzrost wartości organizacji. Podkreślono w nich te narzędzia, które są związane z systemami motywacji i stymulatorami innowacyjności. Można •zaobserwować coraz bardziej różnorodne zastosowania BSC zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. W artykule zaprezentowano zastosowania tego instrumentu w: kreowaniu strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa przemysłowego, benchmarkingu parków technologicznych, regionalnej strategii innowacji oraz innowacyjności krajowej gospodarki,
EN One of the strategic management instruments used to build value and of organisation is balanced scorecard (BSC). The paper presents the elements of the Balanced Scorecard methodology, which are oriented at the growth of organization value. They emphasize these tools, which are related with the motivation systems and innovativeness stimulators, BSC is used in more and more sectors, both to micro and macroeconomic scale. The paper presents application of this instrument while creating the strategy of growth of industrial company, benchmarking of technological parks, regional strategy of innovation and innovativeness of the national economy.
Słowa kluczowe
PL BSC   metodyka Balanced Scorccard   wartość firmy  
EN BSC   Balanced Scorccard methodology   company value  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 27--47
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Brzóska, J.
  • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji, jan.brzoska@polsl.pl
Bibliografia
1. Armitage H.M., Jog V.: Economie Value Creation. What Every Management Accountant Should Know. "CMA Magazine", No. 8, Vol. 70,1996.
2. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
3. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia. Akademia Finansów, Warszawa 2002.
4. Cwynar A., Dżurak P. (red.): Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Poltext, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2010.
5. Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 1999.
6. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comperative analysis and innovation performance.
7. Innovation Union Scoreboard 2010.
8. The Innovation union's performance scoreboard for Research and Innovation. 1 February 2011.
9. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2002.
10. Szablewski A., Tuzimek R. (red.): Wycena i zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 2006.
11. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego. Projekt systemowy. UM, Katowice 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0002
Identyfikatory