Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0001

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Kryteria oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego

Autorzy Bijańska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation criteria for economic efficiency of exploitation in the residual hard coal deposits
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano kryteria oceny, które są najczęściej wykorzystywane w praktyce gospodarczej, a także te, które można zastosować w górnictwie. Następnie zaproponowano metody uwzględniające wybrane kryteria, które umożliwiają dokonanie oceny opłacalności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Przedstawione rozważania są wynikiem realizacji projektu badawczego własnego pt. „Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego".
EN The publication presented selected problems related to the evaluation of exploitation in the residual hard coal deposits. Based on the literature review indicated the evaluation criteria that are most commonly used in business practice, as well as those that can be used in coal mining. After that proposed methods, taking into account the selection criteria, which allows to assess the exploitation in the residual coal deposits profitability. Presented considerations are the result of own research project „The study of the technical possibilities and economic factors for the exploitation in the residual hard coal deposits design in the mines of the Upper Silesian Coal Basin".
Słowa kluczowe
PL eksploatacja węgla kamiennego   Górnośląskie Zagłębie Węglowe   ryzyko ekonomiczne  
EN coal exploitation   Upper Silesian Coal Basin   economic risk  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2012
Tom z. 60
Strony 7--25
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Bijańska, J.
Bibliografia
1. Badaj A., Granieczny S., Tomanek H.: Wybieranie nieforemnych resztek pokładów za pomocą obudowy zmechanizowanej ze skosowaniem i bieżącym wyprowadzaniem sekcji w czasie ruchu ściany. „Wiadomości Górnicze", nr 5-6, 1985.
2, Barteczko J.: System ubierkowy stosowany w resztkach pokładów uwięzionych w filarach i partiach międzyuskokowych. „Wiadomości Górnicze", nr 5-6, 1984.
3. Bednaręka K., Srokosz Z.: Wybieranie resztek pokładów oraz filarów oporowych systemem ścianowym z kieszenią. „Wiadomości Górnicze", nr 5,1987.
4. Bijańska J.: Analiza i ocena ekonomicznej efektywności innowacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Gliwice 2011.
5. Bijańska J.: Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
6. Bochmak J., Iwan A.: Wybieranie pokładów węgla kompleksami krótkofrontowymi. Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie", nr 3,1987.
7. Butra J., Kicki J., Kudełko J., Wanielista K., Wirth K.: Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Wyd. CBPM CUPRUM sp. z o.o. Ośrodek Badawczo- Rozwojowy, Wrocław 2004.
8 Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J.: Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach „niekonwencjalnymi" metodami eksploatacji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2006.
9. Cyrnek Cz.: Wybrane zagadnienia przebiegu i oceny procesu inwestycyjnego budowy kopalń głębinowych. Skrypty Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyd. AGH, Kraków 1991.
10. Czechowski L., Dziworska K., Gostowska-Drzewicka T., Gorczyńska A., Ostrowska E.: Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
11. Drożdż J., Bijańska J.: Organizacja planowania inwestycji w spółkach węglowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 4, Gliwice 2001.
12. Drożdż J., Wodarski K.: Wybrane aspekty prowadzenia działalności inwestycyjnej w spółkach węglowych. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego, Komitet Górnictwa PAN, 1999.
13. Jog V., Suszyński C: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. CIM, Warszawa 1993.
14. Karbownik A., Bijańska J.: Optymalizacja programu inwestycyjnego spółki węglowej. „Wiadomości Górnicze", nr 1,2003.
15. Karbownik A., Wodarski K., Drożdż J.: Ocena ekonomicznej efektywności zadań inwestycyjnych ujętych w programach inwestycyjnych kopalń i spółek węglowych. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1998.
16. Karbownik A., Wodarski K.: Możliwości techniczne i uwarunkowania ekonomiczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. „Przegląd Górniczy", nr9,2011.
17. Kurek W. (red.): Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. UMCS, Lublin 1998.
18. Lubosik Z., Rędzia T.: Ekonomiczna ocena opłacalności projektu eksploatacji. Prace Naukowe GIG, „Górnictwo i Środowisko", nr 2,2008.
19. Lubosik Z.: Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów. Prace Naukowe GIG, „Górnictwo i Środowisko", nr 3, 2009.
20. Probierz K., Borówka B.: Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
21. Projekt badawczy własny pt. „Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego". Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2011.
22. Saługa P.: Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
23. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
24. Tąjduś A., Kluka J., Rak Z., Stasica J.: Prototypowy system wybierania węgla chodnikami w obudowie kotwiowej i wykonywanymi z nich wcinkami. „Przegląd Górniczy", nr 2-3,1999.
25. Tchorzewski S.: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w czynnej kopalni węgla kamiennego. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1997.yty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 4, Gliwice 2001.
26. Turek M., Lubosik Z.: Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. „Wiadomości Górnicze", nr 3,2008.
27. Turek M., Lubosik Z.: Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. „Wiadomości Górnicze", nr 3, 2008.
28. Wodarski K., Tchorzewski S.: Ocena ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 3, Gliwice 1998.
29. Zając E.: Organizacja produkcji w kopalni węgla kamiennego. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994.
30. Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D.: Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 1-2, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0065-0001
Identyfikatory