Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0064-0034

Czasopismo

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

Tytuł artykułu

Kompetencje menedżerow klastrów

Autorzy Hawrysz, L. 
Treść / Zawartość http://oamquarterly.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN Competence of clusters managers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym kompetencji menedżerów klastra. Jest to tematyka szczególnie ciekawa z uwagi na lukę wiedzy w tym obszarze oraz heterogeniczność samych kłastrów. Kompetencje podobnie jak przywództwo należy rozważać w określonym kontekście społecznym i w zależności od miejsca i czasu. Mimo iż część kompetencji menedżerów klastrów jest tożsama klasycznym organizacjom, oczekiwania wobec nich są zdecydowanie większe. Wynika to z faktu, iż ich działania wychodzą poza granice organizacji, a nawet sieci. Ale przede wszystkim jest konsekwencją środowiska pracy, w których codziennością są niuanse i ograniczenia. Istotnymi kompetencjami menedżera klastra jest poza umiejętnościami komunikacyjnymi, czyli technikami prezentacji i negocjacji, umiejętnościami mediacyjnymi i prowadzeniem spotkań, inteligencja emocjonalna. W literaturze przedmiotu pojawiają się opinie, iż poziom inteligencji ogólnej oraz umiejętności techniczne są jedynie progiem zdolności do bycia efektywnym liderem, podczas gdy inteligencja emocjonalna jest warunkiem koniecznym.
EN Hereby article is devoted to reflections on the competence of cluster managers. This is a particularly interesting subject considering a knowledge gap in this area and the heterogeneity of the clusters themselves. Competence, like a leadership, should be considered in a specific social context, and depending on place and time. Although part of the competence of clusters managers is the same in classic organization, expectations against them are far greater. This results from the fact, that their actions go beyond the boundaries of the organization, and even the network. But most of all is a consequence of the work environment, in which everyday life are nuances and limitations. Significant competence of cluster manager is, out of communication skills, that is presentation and negotiation techniques, mediatory skills and conducting meetings, emotional intelligence. In the literature there are opinions that the level of general intelligence and technical skills are merely a threshold capacity to be an effective leader, while emotional intelligence is a necessary condition.
Słowa kluczowe
PL przywództwo   kompetencje   klastry  
EN leadership   competence   clusters  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
Rocznik 2011
Tom nr 4
Strony 175--187
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Hawrysz, L.
  • Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Organizacji i Zarządzania, weiz@po.opole.pl
Bibliografia
1. Avery G.C.: Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa 2009.
2. Walkowiak R.: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Dom Organizatora, Toruń 2007.
3. Winterton J.: Competence across Europe: highest common factor or lowest common denominator? “Journal of European Industrial Training”, Vol. 33, No. 8/9, 2009.
4. Dries N., Pepermans R.: Using emotional intelligence to identify high potential: a metacompetency perspective. “Leadership & Organization Development Journal”, Vol. 28, No. 8, 2007.
5. Ryan G., Emmerling R.J., Spencer L.M.: Distinguishing high-performing European executives. The role of emotional, social and cognitive Competencies. “Journal of Management Development”, Vol. 28, No. 9, 2009.
6. Sydow J., Lerch F., Huxham Ch., Hibbert P.: A silent cry for leadership: Organizing for leading (in) clusters. “Leadership Quarterly”, No. 22, 2011.
7. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, za: Orczykowska A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, [w:] Zbiegiem-Maciąg L., Beck E. (red.): Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
8. Ciuk S.: Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
9. Dźwigoł-Barosz M.: Kompetencje menedżerów w organizacji inteligentnej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
10. Rostkowski T., Szczęsna A.: Zarządzanie kompetencjami, [w:] Rostkowski T (red.): Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Difin, Warszawa 2004.
11. Stewart-David W.: Kompetencyjne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Kudrycka B. (red.): Rozwój Kadr Administracji Publicznej. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2001.
12. CMQ – CLUSTER MANAGER QUALIFICATION, Results of a comprehensive survey on tasks, skills & training needs of European cluster managers, www.proinno-europe.eu/.
13. Goleman D., Boyatzis R.: Emotional Competence Inventory. A Multi-rater Tool that assesses Emotional Intelligence, Hay Group, www.veritasalliance.com.au/documents/eci-brochure.pdf.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0064-0034
Identyfikatory