Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0065

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Wybrane przypadki zamocowań siłowników hydraulicznych poddanych obciążeniu Eulera w aspekcie stateczności i drgań własnych

Autorzy Tomski, L.  Uzny, S. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Chosen kinds of fixed of hydraulic cylinder subjected to a Euler load in aspect of stability and free vibrations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przeprowadzono badania teoretyczne i numeryczne dotyczące stateczności i drgań własnych smukłego układu w postaci siłownika hydraulicznego, który poddano obciążeniu Eulera. Rozpatrywano sześć możliwości zamocowania siłownika. Na podstawie zagadnienia brzegowego przeprowadzono szereg symulacji numerycznych. Wyznaczono obciążenie krytyczne oraz krzywe charakterystyczne na płaszczyźnie obciążenie - częstość drgań własnych w zależności od parametrów układu.
EN Theoretical and numerical research concerned to stability and free vibrations of slender system inform of hydraulic cylinder which was subjected to Euler load were made in this work. Six possibility offbced of hydraulic cylinder were considered in the paper. On the basis of the boundary problem a lot of numerical simulations were carried out. Critical load and characteristic curves on the plane load - natural frequency were determined in dependence on parameters of considered system. Coefficient of asymmetry flexural rigidity of piston rod and cylinder, coefficient of overlap and external load were used in the numerical calculations. Moreover limiting value of coefficient of asymmetry flexural rigidity piston rod and cylinder was determined in the work. Limiting value of coefficient of asymmetry flexural rigidity separated two regions. Hydraulic cylinder breaks down in result of lost of stability in first region . Hydraulic cylinder breaks down in result of effort of cylinder material in second region. Stress of part of cylinder which was filled by liquid was calculated on the basis of the Lame theory.
Słowa kluczowe
PL siłowniki hydrauliczne   obciążenie Eulera  
EN hydraulic cylinder   Euler load  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 3
Strony 219--223
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Tomski, L.
autor Uzny, S.
  • Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Częstochowska
Bibliografia
[1] Tomski L.: Elastic Carrying Capasity of a Hydraulic Prop, Engineering Transactions, 1977, 25(2), 247 263.
[2] Tomski L.: Elastic Stability of Hydraulic Props of Longwall Supports, Archives of Minning Science, 1978,23(3), 217-231.
[3] Tomski L.: Dynamika stojaków hydraulicznych obudów górniczych, Praca habilitacyjna, Nr 17, Częstochowa 1979.
[4] Tomski L.: Forced Vibrations of Hydraulic Props of Longwall Supports, Archives of Minning Science, 1979,24(1), 19-33.
[5] Tomski L.: Longitudinal Mass Impact of Hydraulic Servo, ZAMM, 61, 1981, 191-193.
[6] Tomski L., Chwalba W., Kukla S., Mrowiec A., Posiadała B.: Dynamical Response of Hydraulic Cylinder Connected With External Shock Absorber Subjected to Axial Mass Impact, Archives of Mining Sciences, 32(3), 1987,439-454.
[7] Tomski L., Kukla S.: Dynamical Response of Bar-Fluid-Shell System Simulating Hydraulic Cylinder Subjected To Arbitrary Axial Excitation, Journal of Sound and Vibration, 1984, 92(2), 273-284.
[8] Tomski L., Przybylski J., Posiadała B.: Static Instability of Eccentrically Loaded Hydraulic Cylinder with Piston Rod in the Form of Two Coaxial Tubes. Akademiai Kiado, Publishing House of Hungarian Academy of Science, Budapest, 1988, 1055-1062.
[9] Tomski L., Uzny S.: Stateczność i drgania swobodne siłownika hydraulicznego sprężyście zamocowanego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Mechanika, 2008, 258, 74, 369-380.
[10] Przybylski J.: Drgania i stateczność dwuczłonowych układów prętowych wstępnie sprężonych przy obciążeniach niezachowawczych, Seria Monografie, Nr 92, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2002.
[11] J Sochacki W, Tomski L.: Drgania swobodne i stateczność dynamiczna układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego, rozdział 3, Modelowanie i badania zjawisk dynamicznych wysięgników teleskopowych i żurawi samojezdnych, Praca zbiorowa wykonana pod redakcją B. Posiadały, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2000, 57-80.
[12] Sochacki W, Tomski L.: Free Vibration and Dynamic Stability of a Hydraulic Cylinder Set. Machine Dynamics Problems, i 999,23(4), 91-104.
[13] Lzny S.: Free Vibrations and Stability of Hydraulic Cylinder Fixed Elastically on Both Ends, Proc. Appl. Math. Mech., 9, " 2009, 303-304.
[14] A. E. Green, W. Żerna, Theoretical elasticity, Oxford 1954.
[15]. Boiarsbinov, Osnovy stroitelnoi mekhaniki mashin, Mashinostrenie, Moscow 1973 (in Russian).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0065
Identyfikatory