Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0041

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Przybliżona metoda badania drgających układów mechanicznych i mechatronicznych jako wprowadzenie do ich syntezy w ujęciu grafów

Autorzy Buchacz, A. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Aproximate methods of investigation of flexibly vibrating mechanical and mechatronic systems as introduction to their synthesis represented by graphs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest wyznaczenie podatności dynamicznej drgającej belki swobodnej metodą dokładną i przybliżoną Galerkina oraz odwzorowanie modelu belki w hipergraf w przypadku obu metod analizy. Takie ujęcie polega na wyznaczeniu różnic pomiędzy biegunami i przebiegami charakterystyk, otrzymanymi metodą dokładną i przybliżoną. Ponadto "redukcja" współrzędnych w przypadku wyznaczania ich charakterystyk metodą przybliżoną stała się asumptem do opisu jej za pomocą hipergrafu trójwierzchołkowego i tym samym może być wprowadzeniem do syntezy drgających układów belkowych o odcinkowo stałym przekroju.
EN Purpose of this paper is determination of dynamicalflexibliity of vibrating beam by the exact and approximate methods attf creating the hypergraphs of the beam in case of two methods of analysis. Approach was to nominale the relevance or irrelevance between the characteristics obtained by considered methods - especially concerning the relevance of the natural frequencies-poles of characteristics of beam. Moreover the reduction of coordinates in case of determination their characterisv by means the approximate method stood occasion to description it for help three-vertex hypergraph and it can be an intrno tion to synthesis of vibrating beam-systems with constant cross sections and class ofj fexibly vibrating discrete-continuom mechatronic systems as well.
Słowa kluczowe
PL drgająca belka swobodna   metoda Galerkina  
EN flexibiliity of vibrating   Galerkin methods  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 3
Strony 110--113
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Buchacz, A.
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1] Bellert S., Woźniacki H., The analysis and synthesis of electrical systems by means of the method of structural numbers [in Polish]. WNT, Warszawa 1968.
[2] Berge C, Graphs and hypergraphs. American Elsevier Publishing Co., Inc., New York/ North Holland Publishmg Co., Amsterdam-London 1973.
[3] Białas K., Buchacz A., Dzitkowski T., Synthesis of active mechanical systems with dumping inview of polar graphs au" structural numbers. Monograph No. 230. Silesian University of Technology Press, Gliwice 2009 (in Polish).
[4] Buchacz A., The Synthesis of Vibrating Bar-Systems Represented by Graph and Structural Numbers. Scientific Letters o' Silesian University of Technology, MECHANICS, z. 104, Silesian University of Technology Press 1991 (in Polish).
[5] Buchacz A., Modelling, synthesis and analysis of bar systems characterized by a cascade structure represented by graphs. Mech. Mach. Theory, 30, 7, 969-986, Pergamon, 1995.
[6] Buchacz A., Dymarek A., Dzifkowski T., Design and examining of sensitivity of continuous and discrete-continuous mechanical systems with required frequency spectrum represented by graphs and structural numbers. Monograph No. 88. Silesian University of Technology Press, Gliwice 2005 (in Polish).
[7] Buchacz A., The expansion of the synthesized structures of mechanical discrete systems represented by polar graphs. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 164-165, Complete Elsevier, (2005), p.1277-1280.
[8] Buchacz A., Modelling, synthesis, modification, sensitivity and analysis of mechanic and mechatronic systems. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering, International OCOSCO World Press, Vol. 24, Issue 1, Septem-fcei 2007, p. 198-207.
[9] Buchacz A., Dynamical flexibility of discrete-continuous vibrating mechatronic system. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, International OCOSCO World Press,Vol. 28, Issue 2, January 2008, p. 159-166.
[10] Buchacz A., Characteristics of discrete-continuous flexibly vibrating mechatronic system. Journal of Achievements in Ma-teruls and Manufacturing Engineering, International OCOSCO World Press,Vol. 28, Issue 1, May 2008, p. 43-46.
[11] Buchacz A., Żurek K., Reverse task of dynamic of active mechanical systems by means the graphs and structural numbers methods. Monograph No 81. Silesian University of Technology Press, Gliwice 2005 (in Polish).
[12] Dzitkowski T., Computer aided synthesis of discrete-continuous subsystems of machines with the assumed frequency spectrum represented by graphs. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 157-158, Complete, Elsevier (2004), pp. 144-149.
[13] Kurnik W., Damping of mechanical vibrations utilizing shunted piezoelements. Machine Dynamics Problems 2004, Vol. 28, No 4, 15-26.
[14] Sękala A.; Świder J., Hybrid graphs in modelling and analysis of discrete-continuous mechanical systems. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, Complete Elsevier (2005), pp. 1436-1443.
[15] Świder J., Michalski P., Wszołek G., Physical and geometrical data acquiring system for vibration analysis software. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, Complete Elsevier (2005), pp.1444-1451.
[16] Świder J., Wszołek G., Analysis of complex mechanical systems based on the block diagrams and the matrix hybrid graphs method. Journal of Materials Processing Technology 157-158, Complete, Elsevier (2004), pp. 250-255.
[17] Wojnarowski J., Buchacz A., Use of hypergraphs and complete structural numbers in the analysis of vibrating beam sys-tens with non-linearly changing cross-sections. VIBRATION ENGINEERING, 3, 4, 593-598, Hemisphere Publishing Corp., 1989.
[18] Wszołek G., Vibration analysis of the excavator model in grafsim program on the basis of a block diagram method. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 157-158, Complete, Elsevier (2004), pp. 268-273.
[19]Wszołek G., Modelling of mechanical systems vibrations by utilisation of GRAFSIM software. Journal of Materials Processing Technology, Vol. 164-165, Complete Elsevier (2005), pp. 1466-1471.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0041
Identyfikatory