Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0025

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Naciski jako podstawa oceny gąsienicowych mechanizmów jazdy maszyn roboczych

Autorzy Sokolski, P. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Base compression as a foundation of evaluation of caterpillar carriages in working machines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę nacisków w podłożu pod maszynami podstawowymi górnictwa odkrywkowego w kontekście diagno­zowania gąsienicowych mechanizmów jazdy. Zaprezentowano dwie metody rozwiązania problemu: metodę analityczną oraz metodę symulacji numerycznych. Rozpatrzono różne przypadki rozłożenia obciążeń kół jezdnych. Jako sygnał diagnostyczny zaproponowano wykorzystanie rozkładu nacisków w podłożu występujących podczas eksploatacji maszyny. Wyniki obliczeń zweryfikowano doświadczalnie.
EN The analysis of pressure in ground under open pit mining machinery in the context of diagnosingprocess ofthe caterpillai carriages was presented. Two possible ways of solving the problem were shown: an analytical method and a method based on numericał simulations. Different cases ofload distribution in land wheels were examined. Utilization ofparameters of pressure distribution in ground as a diagnostic signal during the machinę exploitation was proposed. The results ofthe calculations were verified empirically.
Słowa kluczowe
PL gąsienicowe mechanizmy jazdy  
EN caterpillar carriages  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 3
Strony 36--38
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Sokolski, P.
  • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Augustynowicz J., Sokolski M., Badania nacisków podwozia gąsienicowego zwałowarki taśmowej ZGOT 11500.100. Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych. Kraków: Wydz. Inż. Mech. Robot. AGH, 2002.
Seria: Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Monografie - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; nr 6.
[2] Babiarz S., Dudek D., Kromka awarii i katastrof maszyn podstawowych w polskim górnictwie odkrywkowym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
[3] Dudek D., Degradacja maszyn roboczych. Teoria czy sztuka?. Problemy Maszyn Roboczych, nr 7, 1996.
[4] Glazer Z., Mechanika gruntów. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1977.
[5] Leśniewski K., Przytulski M., System zdalnej diagnostyki układów sterowania maszyn podstawowych. Węgiel brunatny, nr2/59.2007.
[6] Przystupa F. W., Proces diagnozowania w ewoluującym systemie technicznym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Seria Monografie, Wrocław 1999.
[7] Sobczykiewicz W., Kowalczyk M., Realizacja zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego konstrukcji nośnych MRC. Ujęcie zintegrowane. Górnictwo Odkrywkowe, nr 4-5. 2009.
[8] Wiłun Z., Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1976. [9] www.skw.pl, pobrano: luty 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0039-0025
Identyfikatory