Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0033-0083

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Wzrost społecznych kosztów funkcjonowania polskich miast jako skutek niekorzystnych przekształceń strukturalnych

Autorzy Czarnecki, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The growth of public costs of the way in which polish cities operate as effect of negative structural changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Procesy transformacji kraju trwające od osiemnastu lat w sferze przestrzennej nabrały tempa w okresie przyspieszonego wzrostu gospodarczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Migracje ludności z regionów peryferyjnych do centralnych, z małych ośrodków do największych, w poszukiwaniu dobrej pracy za granicę a w obrębie miast na ich obrzeża w poszukiwaniu możliwości realizacji aspiracji mieszkaniowych odbywają się w warunkach funkcjonowania nieskutecznego systemu planowania przestrzennego. W miastach kumulują się procesy niekorzystnych przekształceń strukturalnych, które nasilą w przyszłości sytuacje konfliktowe, a już obecnie prowadzą do przekształceń relacji społecznych w przestrzeni. Jednymi z efektów będą: wzrost przestrzennej segregacji grup społecznych oraz koncentracja zagrożeń bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. Obserwowane procesy podnoszą koszty funkcjonowania i rozwoju miast oraz komplikują zarządzanie nimi.
EN The processes of polish transformation, continued since eighteen years, in the spatial sphere became more intensive during quick economical growth after accession to UE. Large space spatial changes like migration from peripheries to central regions, from small towns to large cities, for good job to abroad and within cities to suburbs developes under not effective spatial planning system regulations. There concentrates processes of unprofitable structural changes which will make every conflicts intensive in the future, but even now lead to changes of socio-spatial relationships. Some effects will be spatial segregation of social groups increase and probably also concentration of in some areas of threats of public safety in public space. These processes lead to city live and development cost increase and make city management more complicated.
Słowa kluczowe
PL przekształcenia strukturalne   polskie miasta   planowanie przestrzenne  
EN structural changes   Polish cities   physical planning  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
Rocznik 2009
Tom z. 48
Strony 75--82
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Czarnecki, B.
  • Wydział Architektury Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel. (085) 746-90-00, sekretariat.wa@pb.edu.pl
Bibliografia
1. Cymer A.: Nowe centra starych miast, [w:] Gazeta Wyborcza, 8.11.2006, s. 14.
2. Czarnecki B., Siemiński W.: Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004.
3. Dąbrowska-Milewska G. M.: Wielorodzinna architektura mieszkaniowa Białegostoku. 1990-2004, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.
4. Jałowiecki B, Szczepański M. S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
5. Kegler H.: Suburbanizacja. Międzynarodowe tendencje i praktyczne możliwości działania, [w:] Ossowicz T., Zipser T.(red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Urbanista, Warszawa 2006.
6. Pasternak M.: Granice miasta. Potrzeba nowej definicji, [w:] „Urbanista", nr 4/2006.
7. Radziejowski J.: Błędy w polityce przestrzennej a rozprzestrzenianie się miast w Polsce, [w:] Kozłowski S. (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa 2006.
8. Wojtkun G.: Wybrane problemy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce w latach 1990-2005, [w:] Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, WA PB, Białystok 2006.
9. Zathey M.: Ewolucja procesu suburbanizacji w regionie miejskim Wrocławia w XX i XXI wieku [w:] Ossowicz T., Zipser T. (red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka. Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Urbanista, Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0033-0083
Identyfikatory