Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0022-0020

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego

Autorzy Mraz, M.  Curzytek, M.  Mraz, M.  Skrzek, A.  Zubińska, B. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Postural stability in patients with nervous system impairment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest ocena stabilności posturalnej osób z uszkodzeniem układu nerwowego (27 osób z chorobą Parkinsona, 19 osób po udarze mózgu, 22 osoby ze stwardnieniem rozsianym) w porównaniu z osobami zdrowymi (50 osób młodych, zdrowych). Zbadano, czy istnieje różnica w wielkości wychwiań postawy ciała osób z uszkodzeniem układu nerwowego i osób zdrowych, na podstawie wielkości wybranych parametrów stabilograficznych. Oceniono, jaki jest wpływ kontroli wzrokowej oraz jej braku na stabilność posturalna tych osób. Do oceny stabilności postawy ciała wykorzystano metodę stabilograficzną, posługując się zestawem pomiarowym Posturograf i wykonując standardowy zestaw testów stabilograficznych. Dowiedziono, że stabilność posturalna osób z uszkodzeniem układu nerwowego cechuje większe pole powierzchni stabilogramu oraz dłuższa długość całkowita stabilogramu we wszystkich typach badań. Największe pogorszenie stabilności postawy ciała obserwuje się u osób z chorobą Parkinsona oraz ze stwardnieniem rozsianym w badaniu z kontrolą wzrokową, natomiast u osób po udarze mózgu w badaniu - bez kontroli wzrokowej oraz ze świadomą kontrolą wzrokową. U osób ze stwardnieniem rozsianym świadoma kontrola wzrokowa podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej miała pozytywny wpływ na stabilność ciała i koordynację wzrokowo-ruchową.
EN The aim of the study was to evaluate the postural stability in patients with impairment of nervous system (27 patients with Parkinson's disease, 19 cerebral stroke survivors, 22 patients suffering from multiple sclerosis) in comparison with healthy subjects (50 young, healthy people). The differences of the magnitude of body sways in patients with impairment of the nervous system and in healthy subjects were compared on basing on the chosen stabilographic parameters. The influence of visual control on postural stability was tested. The evaluation of postural stability by means of stabilographic platform Posturograph was performed using the standard set of stabilographic tests in order to carry. It was proved that postural stability in people with impairments in the nervous system is characterized by the greater surface, as well as the longer total length of the stabilogram in all the tests. The most significant deterioration of postural stability was observed in patients with Parkinson's disease in the test with visual control, and in cerebral stroke survivors in the test with no visual control and with conscious visual control. In patients with multiple sclerosis conscious visual control while maintaining body balance in standing position showed positive influence on postural stabili­ty and visual-motor coordination.
Słowa kluczowe
PL stabilografia   stabilność posturalna   osoby z uszkodzeniem układu nerwowego  
EN stabilography   postural stability   patients with impairement of the nervous system  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 2
Strony 111--114
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Mraz, M.
autor Curzytek, M.
autor Mraz, M.
autor Skrzek, A.
autor Zubińska, B.
Bibliografia
1. S.M. Friedman, B. Munoz, S.K. West., G.S. Rubin, L.P. Fred: Falk and fear of falling which comes first? A longitudinal prediction model suggests strategies for primary and secondary prevention, J Am Geriatr Soc, vol. 50,2002, s. 1329-1335.
2. S.J. Herman, P. Blatt, M.C. Schubert, R.J. Tusa: Falls in patients with vestibular deficits, Am J Otolaryngol, vol. 21, 2000, s. 847-851.
3. V.B. Pothula, F. Chew, T.H.J. Lesser, A.K. Dharma: Falls and vestibular impairment, Clin Otolaryngol, vol. 29, 2004, s. 179-182.
4. C.G. Danis, D.E. Krebs, K.M. Gill-Body i in.: Relationship Between Standing Posture and Stability, Phys. Ther., vol. 78, 1998, s. 502-517.
5. F.B. Horak, S.P. Moore: The Effect of Prior Leaning on Human Postural Respondent, Gait Posture, vol. 1,1993, s. 203-323.
6. J.E. Fitzgerald i in.: Comparison of Body Sway Analysis Technique, Acta Otolaryngol, vol. 114,1994, s. 115-119.
7. C.G. Danis, D.E. Krebs, K. M.Gill-Body, S. Sahrmann: Relationship between standing posture and stability, Phys Ther, vol. 78, 1998, s. 502-517.
8. C.C. Hudson, D.E. Krebs: Frontal Plane Dynamic Stability and Coordynation in Subjects with Cerebellar Degeneration, Exp. Brain Res.,vol. 132,2000, s. 103-113.
9. G.C. Gauchard, P. Lascombes, M. Kuhnast, P.P. Perrin: Influence of different types of progressive idiopathic scoliosis on static and dynamic postural control. Spine, vol. 26, 2001, s. 1052-1058.
10. M. Kuczyński, B. Ostrowska: Understanding falls in osteoporosis: The viscoelastic modeling perspective. Gait Posture, vol. 23, 2006, s. 51-58.
11. J.W. Błaszczyk: Sway ratio - a New measure for quantifying postural stability. Acta Neurobiol Exp, vol. 68,2008, s. 51-57.
12. D. A. Winter: Human Balance and Postural Control During Standing and Walking, Gait Posture, vol. 3,1995, s. 193-214.
13. J.W. Błaszczyk, L. Czerwosz: Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska, vol. 13, 2005, s. 25-36.
14. D. Alpini, D. Caputo, L. Pugnetti, D.A. Guiliano, A. Cesarami: Vertigo and multiple sclerosis: aspects of differential diagnosis, Neurol Sci. Nov, vol. 22, Suppl 2, 2001, s. 84-87.
15. J. Olton, L. Czerwosz: POSTUROGRAF firmy Pro-Med, Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 12,2006, s. 143-144.
16. J.W. Błaszczyk: Biomechanika kliniczna, PZWL, Warszawa 2004.
17. F.B. Harali, S.P. Moore: The effect of Prior Learning on Human Postural Respondents, Gait Posture, vol. 1,1993, s. 203-323.
18. E. Przerwa-Tetmajer: Posturografm statyczna i dynamiczna w ocenie stanu równowag w wybranych schorzeniach narządu przedsionkowego i ośrodkowego układu nerwowego. Praca doktorska. Akademia Medyczna, Wrocław 1996.
19. M. Kuczyński: Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka. Studia i Monografie, AWF Wrocław, 2003, s. 7-15.
20. F.B. Horak, J. Nutt, L.M. Nashner: Postural Inflexibility in Parkinsonian Subjects, J. Neurol. Sci., vol. Ill, 1992, s. 46-58.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0022-0020
Identyfikatory