Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0018-0058

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Stabilność napowietrzania mieszanki betonowej samozagęszczalnej

Autorzy Łaźniewska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Air-void stability in self compacting concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Charakterystyka struktury porowatości mrozoodpomego betonu samozagęszczalnego powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami struktury porowatości. Rezultaty przedstawionych badań w niniejszym referacie wskazują, iż warunek ten jest do spełnienia pod warunkiem zapewnienia mieszance odpowiednich właściwości Teologicznych, które determinują stabilność napowietrzenia. Jednak zauważono, że wprowadzenie domieszki napowietrzającej zmienia wartość tych parametrów, więc problem stabilności napowietrzenia komplikuje się.
EN Influence of rhelogical on air void stability in self compacting concrete were explained in this report. Ensuring an adequate stable air-void system in flowable concrete is essential to guarantee proper resistance to freezing and thawing. The air characteristic of SCC can be similar to those found for normal-slump concrete. It was also noticed, that rhelogical parameters of self compacting concrete mix are changed as results of air entraining.
Słowa kluczowe
PL beton samozagęszczalny   napowietrzanie   mroozodporność betonu  
EN self compacting concrete   air-void   normal-slump concrete  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 109
Strony 201--208
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Łaźniewska, B.
Bibliografia
1. Bandrowskł J., Merta H., Zioło J.: Sedymentacja zawiesin, zasady i projektowanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.
2. CS A A23.2-2000, Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Methods of Test for Concrete, 2000, p. 46-48.
3. Gołaszewski J.: Korygowanie wpływu domieszek napowietrzających na urabialność i wytrzymałość na ściskanie betonów wysokowartościowych. Konferencja Dni Betonu, Tradycja i Nowoczesność, Wisła 11-13 X, 2004.
4. Gołaszewski J.: Kształtowanie urabialności mieszanki betonowej superplastyfikatorami. Wydawnictwo Politechiniki Śląskiej, Gliwice 2003.
5. Grodzicka A., Bundyra-Oracz G.: Wpływ mikrostruktury na mrozoodporność SCC w obecności soli odladzającej. Konferencja Dni Betonu, Tradycja i nowoczesność, Wisła 11-13 X, 2004.
6. Kamal H., Khayat and Joseph Assaad: Air-Void Stability in Self-Consolidating Concret. ACI Materials Journal, V. 99, No. 4., July-August 2002, p. 408-416.
7. Persson B.: Internal frost resistance and salt frost scaling of self-compacting concrete. Cement and Concrete Research 33 (2003) p. 373-379.
8. Proske T.: Self-Compacting Concrete - pressure on formwork and ability to deaerate. Darmstadt Concrete 17, 2002.
9. Rusin Z.: Technologia betonów mrozoodpomych. Polski Cement Sp. z o. o., Kraków 2001.
10. Saucier F., Pigeon M. and Plante P.: Air-Void Stability, Part III: Field Tests of Superplasticized Concretes. ACI Materials Journal, V. 87, No. I, Jan.-Feb. 1990, p. 3-11.
11. Szwabowski J.: Reologia a urabialność betonu samozagęszczalnego. Cement Wapno Beton 1/2004, s. 14-19.
12. Szwabowski J.: Reologia mieszanek na spoiwach cementowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
13. Szwabowski J.: Reologia samozagęszczalnych mieszanek betonowych. IV Sympozjum Naukowo-Techniczne "Reologia w technologii betonu", s. 61-76, Wyd. Górażdże Cement, Gliwice czerwiec 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0018-0058
Identyfikatory