PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Budowa geologiczna oraz zmiany środowiska naturalnego wywołane przez górnictwo na terenie Bukowna

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geological structure and changes in the environment caused by mining in the area of Bukowno (Upper Silesia Region, Poland)
Konferencja
Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Rozpoznawanie złóż. Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Ochrona środowiska naturalnego i marketing. Geoturystyka / konferencja (2006. Gliwice)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obszar badań charakteryzuje się bardzo skomplikowaną budową geologiczną. Duże jednostki geologiczne występujące w regionie (Górnośląskie Zagłębie Węglowe, monoklina śląsko-krakowska) są rozdzielone przez dużą i głęboką strefę uskokową (Rów Sławkowa). Długoletnia eksploatacja bogactw naturalnych istniejących na tym obszarze (triasowe rudy cynku i ołowiu, czwartorzędowe piaski podsadzkowe i formierskie) doprowadziła do ogromnych zmian w środowisku naturalnym. W wyniku ograniczania, a w końcu zamykania kopalń tereny te stopniowo odzyskują swoje naturalne właściwości, w tym także wartości turystyczne i rekreacyjne. Wśród niewielu obiektów przyrodniczych należy wymienić kilka miejsc, które specjalnie należy chronić w niezmienionej formie: np. dolina rzeki Sztoła i wzgórze Diabla Góra.
EN
Complicated geological structure characterise the area of research. Big geological units in this region (Upper Silesian Coal Basin, Cracow Monocline) are separated by big and deep fault zone (Sławków Trough). Exploitation of natural resources existing in this area (zinc and lead ores, quaternary formations of sand) has led to enormous changes in the environment. As a result of restricting and finally closing down mining (zinc ores and sand mines) the area gradually regains its natural as well as tourist and recreational value. There are also a few places in the town especially distinguished to preserve them in unchanged form. (i.e. Sztoła River Valley, Diabla Góra Hill).
Rocznik
Tom
Strony
389--404
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Historii Nauki PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 tel. (022) 826-87-54, ihn@ihnpan.waw.pl
Bibliografia
 • 1. Barzyk G.: Uproszczona dokumentacja geologiczna w kat. Ci złoża iłów ceramiki budowlanej "Bukowno Stare". Arch. Geol. Woj., Małop. Urz. Woj., Kraków 1996.
 • 2. Bednarczyk S.: Dodatek nr 13 do dokumentacji geologicznej w kategorii Ci i C2 złoża piasku podsadzkowego "Pustynia Błędowska - obszar pozostały". Arch. Kop. Piasku Podsadź. Szczakowa SA, Jaworzno 1999.
 • 3. Bednarczyk S.: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa". Przew. 72 Zjazdu Pol. Tow. Geol., 2001, s. 70-78.
 • 4. Biernat B.: Cechy teksturalne piaszczystych osadów doliny pra-Przemszy. Geogr. Stud, et Disertationes, nr 8, 1984, s. 17-34.
 • 5. Bilan W.: Stratygrafia górnego triasu wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, t. 2, nr 3: 1976, s. 1-74.
 • 6. Bogacz K., Dżułyński C, Harańczyk C, Sobczyński P.: Origin of the ore-bearing dolomite in the Triassic of the Cracow-Silesian Pb-Zn district. Rocz. Pol. Tow. Geol., t. 45,nr2, 1975, s.139-155.
 • 7. Buła Z.: Dolny paleozoik Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Pr. Państw. Inst. Geol., nr 171, 2000, s. 1-89.
 • 8. Czarnecki A.: Dokumentacja geologiczna złoża czwartorzędowych piasków podsadzkowych "Szczakowa - Bukowno" w kat. B. Arch. Geol. Woj., Małop. Urz. Woj., Kraków 1989.
 • 9. Ekiert T.: Złoże kopalni Bolesław na tle geologii pomiędzy Sławkowem a Olkuszem. Biul. Inst. Geol., 1959, s. 1-118.
 • 10. Gałkiewicz T.: Budowa strukturalno-tektoniczna śląsko-krakowskich złóż Zn-Pb. Rudy i Metale Nieżel, t. 22, nr 6, 1977, s. 280-285.
 • 11. Gałkiewicz T.: Prawidłowości wykształcenia śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych..Pr. Geol. Komis. Nauk Geol. PAN Kraków, nr 125, 1983, s. 1-76.
 • 12. Gansdorfer T.: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu "Olkusz" w kat. A + B + Ci + C2. Arch. Geol. Woj., Małop. Urz. Woj., Kraków 1999.
 • 13. Gansdorfer T.: Projekt zagospodarowania złoża rud cynkowo-ołowiowych "Olkusz" kopalni "Olkusz-Pomorzany", rejon "Olkusz" w likwidacji. Arch. ZGH Bolesław, Olkusz 2000.
 • 14. Harańczyk C: Metallogenic evolution of the Silesian-Cracov region. Pr. Inst. Geol., nr 95, 1979, s. 109-132.
 • 15. Kotas A.: Zarys budowy geologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Przew. 54 Zjazdu Pol. Tow. Geol., Wyd. Geol, Warszawa 1982, s. 45-72.
 • 16. Kotlicka G.: Uwagi o paleogeografii dolnego odcinka pradoliny Przemszy. Biul Inst. Geol., nr 220, 1969, s. 325-346.
 • 17. Kozioł S.: Budowa geologiczna Pustyni Błędowskiej. Biul. Państw. Inst. Geol., nr 65, 1952, s. 383-408.
 • 18. Kurek S., Paszkowski M., Preidl M.: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Ark. Jaworzno (944). Państw. Inst. Geol., Warszawa 1994, s. 1-65.
 • 19. Kurek S., Preidl M.: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000. Ark. Olkusz (358). Państw. Inst. Geol., Warszawa 1993, s. 1-60.
 • 20. Lewiński J.: Utwory dyluwialne i ukształtowanie powierzchni przedlodowcowej dorzecza Przemszy. Pr. Tow. Nauk. Warszaw., III - Wydz. Nauk Matem.-Przyr., z. 7, 1914, s. 1-161.
 • 21. Lewandowski J., Zieliński T.: Wiek i geneza osadów kopalnej doliny Białej Przemszy (Wyżyna Śląska). Biul. Państw. Inst. Geol., nr 364, 1990, s. 97-126.
 • 22. Lis J., Pasieczna A.: Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol., Warszawa 1999.
 • 23. Łydka K.: O petrografii i sedymentacji pstrego piaskowca regionu śląsko-krakowskiego. Biul. Inst. Geol., nr 108, 1956, s. 1-194.
 • 24. Niedzielski B.: Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża cynku i ołowiu "Bolesław" w kategorii A+B". Arch. Geol. Woj., Małop. Urz. Woj., Kraków 1993.
 • 25. Paulo A.: Uwarunkowania środowiskowe docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych okręgu olkuskiego. Przegl. Geol. t. 49, nr 8, 2001, s. 728-733.
 • 26. Pawłowska J.: Kryteria podziału litostratygraficznego triasowej serii dolomitowej na obszarze śląsko-krakowskim. Kwart. Geol., t. 23, nr 3, 1979, s. 601-616.
 • 27. Preidl M.: Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski. 1:50 000. Arkusz Jaworzno (944). Państw. Inst. Geol., Warszawa 1997, s. 1-45.
 • 28. Raczyński B.; Kompleksowa ocena oddziaływania Kopalni Piasku "Szczakowa" na środowisko. Arch. Kop. Piasku Podsadź. Szczakowa S.A., Jaworzno 1992.
 • 29. Pr. zbiór.: Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych Kopalni Piasku Szczakowa S.A. Arch. Kop. Piasku Podsadź. Szczakowa S.A., Jaworzno 1999.
 • 30. Roman L.: Wykorzystanie piasków Pustyni Błędowskiej. Pol. Wyd. Gospod., Warszawa, 1952, s. 1-70.
 • 31. Sass-Gustkiewicz M.: Górnośląskie złoża rud Zn-Pb w świetle migracji roztworów mineralizujących. Zesz. AGH, nr 1032, Geologia, z. 31, 1985, s. 1-119.
 • 32. Sass-Gustkiewicz M., Dżułyński S., Ridge J. D.: The emplacement of Zn-Pb sulfide ores in the Cracow-Silesian district - a contribution to the understanding of the Mississippi Valley - type deposits. Econ. Geol., t. 77, nr 2, 1982, s. 392-412.
 • 33. Siedlecka A.: Osady permu na północno-wschodnim obrzeżeniu Zagłębia Górnośląskiego. Rocz. Pol. Tow. Geol., t. 34, z. 3, 1964, s. 309-394.
 • 34. Siedlecki S.: Zagadnienie stratygrafii morskich osadów triasu krakowskiego. Rocz. Pol. Tow. Geol. Z. 18, 1949, s. 191-277.
 • 35. Śliwiński S.: Rozwój dolomitów kruszconośnych w obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Geol. Kom. Nauk Geol. PAN Kraków, nr 57,1969 s. 1-124.
 • 36. Walczak K., Socha J., Wnuk R.: Dodatek nr 3 (rozliczeniowy) do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu "Bolesław" w kategorii A + B. Arch. ZGH Bolesław, Olkusz 1997.
 • 37. Wyczółkowski J.: Stratygrafia piaskowca pstrego i dolnego wapienia muszlowego północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Biul. Inst. Geol., nr 278, 1974, s. 71-114.
 • 38. Żaba J.: Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego. Pr. Państw. Inst. Geol., nr 166, 1999, s. 1-152.
 • 39. Zero E.: Geologiczne warunki występowania ceramicznych glin permskich okolic Bukowna. Arch. Geol. Woj., Małop. Urz. Woj., Kraków 1955.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0013-0085
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.