Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0013-0047

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Problemy instalowania i eksploatacji komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym

Autorzy Puchała, M. 
Treść / Zawartość http://sjsutst.polsl.pl/
Warianty tytułu
EN The problems of the installing and exploitation the computer systems of the control railway traffic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Organizowanie wspólnego rynku kolejowych przewozów w UE wymaga pokonania m.in. bariery związanej z istnieniem różnic w samej infrastrukturze sieci kolejowej. Działania w tym kierunku związane są z zapewnieniem interoperacyjności kolei. W referacie pokazano, jakie problemy wynikaja w trakcie instalowania komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym, a także ich późniejszej eksploatacji. Systemy te instalowane są w miejsce pracujących dotychczas urządzeń mechanicznych lub przekaźnikowych. Przykładem pokazanym w referacie są urządzenia zainstalowane w Żywcu (odcinek: Łodygowice-Żywiec-Węgierska Górka).
EN The organization of the common market of railway transports in EU demands to overcome among other things the barrier connected with the existence of differences in railway infrastructure itself. All activities in this direction are connected with an assurance of the railway interoperability. The problems met under installing computer aided systems of railway traffic control, and also later while their exploitation, have been shown in the paper. These systems are installed instead of working till now mechanical or relaying devices. As an example the devices installed in the Żywiec ( the section: Łodygowice-Węgierska Górka) have been shown in the paper.
Słowa kluczowe
PL ruch kolejowy   sterowanie ruchem kolejowym   kolej   rynek kolejowy  
EN railway traffic control   systems of railway traffic control   railway transport  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2006
Tom z. 62
Strony 395--402
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Puchała, M.
  • Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 tel. (012) 628-32-90, mpuchala@mech.pk.edu.pl
Bibliografia
1. Bajon - Dąbrowa M.: Podstawy sterowania ruchem kolejowym - funkcje, wymagania, zarys techniki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
2. Bergiel. K., Karbowiak H.: Automatyzacja prowadzenia pociągu. EMI - PRESS Łódź, Łódź 2005.
3. Gosk W.: Zdalne do Zwardonia - pod okiem komputera. Kurier PKP, nr 2005/3-4.
4. Informator firmy SIEMENS -www.siemens.pl/aktualności_archiwum_szcz.asp?id=215# 1.
5. Mielnik R., Puchała M., Surma S.: Stacyjny, komputerowo - przekaźnikowy system sterowania ruchem kolejowym typu OSA-H w ocenie jego bezpośrednich użytkowników. Telekomunikacja i Sterowanie Ruchem, nr 1/2004.
6. Schubath S., Grotheer U.: Mikroprocesorowa nastawnica SIMIS-W w Polsce. Signal und Draht, nr 2002/6 - www.css-mps.ru/zdm/ll-2002/02216.htm, (w rosyjskiej wersji językowej).
7. Trzoński K.: Szacunkowe koszty wdrożenia systemu ERTMS/ECTS dla odcinka linii Katowice - Most Wisła - Zwardoń. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo -Technicznej "Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie" - Zeszyt nr 117 SITKRP - oddział w Krakowie - seria - Materiały Konferencyjne, Krynica 2004.
8. Waliczek B.: Problemy eksploatacji komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym na przykładzie stacji Chorzów Batory i Żywiec, niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.
9. Wstępny Program Operacyjny - Konkurencyjność Transportu. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0013-0047
Identyfikatory