PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania popiołów z ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze do wypełniania wylewiska "Staniszów"

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The possibility of utilization of ashes from municipal heating plants in Jelenia Góra to filling the settling point "Staniszów"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wylewisko "Staniszów" w Jeleniej Górze utworzono wykorzystując naturalne zagłębienie pomiędzy dwoma wzgórzami, połączone dwiema zaporami. W zbiorniku, w latach 1974 - 1994, zgromadzono osady powstające w toku mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków przemysłowych z Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Celwiskoza" oraz osadów komunalnych. W 1999 roku rozpoczęto prace I etapu rekultywacji wylewiska polegające na jego częściowym wypełnieniu materiałem z rozbieranych zapór i pozostawieniu mniejszego oczka wodnego. Drugi etap rekultywacji zakłada całkowite zasypanie zbiornika, przeprowadzenie makroniwelacji terenu, przygotowanie podłoża glebowego i wykonanie nasadzeń drzew. W artykule przedstawione zostały wyniki badań właściwości fizykomechanicznych popiołów pod kątem możliwości ich wykorzystania do wypełnienia wylewiska "Staniszów.
EN
The settling point "Staniszów" was created in Jelenia Góra using natural depression between two hills, replenished with two dams. In reservoir, in years 1974 -1994, the wastes were accumulated in course of mechanical and chemical purification of industrial pollution from Chemical Fibers Works "Chemitex - Celwiskoza", as well as the sewage. In 1999 year there was started work on the first stage of recultivation of settling point based on his partial fllling with the material from destructed dams, and leaving the smaller lake. Second stage of reclamation consider the total covering up of the reservoir, the ground leveling, preparation of soil and afforesting. This paper presents the investigations results of the physical and mechanical properties of ashes towards their utility to filling of the "Staniszów" settling point.
Rocznik
Tom
Strony
229--241
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2 tel. (032) 237- 28-94, marek.pozzi@polsl.pl
autor
 • Instytut Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
 • 1. Mzyk T.: Określenie własności fizykochemicznych popiołów lotnych pochodzących z procesów odsiarczania spalin, sprawozdanie końcowe z projektu BW-529/RG-7/2002, Instytut Geologii Stosowanej, Gliwice 2003.
 • 2. Palarski J., Plewa F., Mysłek Z.: Wpływ gipsu poreakcyjnego na własności fizyczno- mechaniczne mieszanin popiołowo-wodnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 253, Gliwice 2002.
 • 3. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • 4. Plewa F., Król A.: Możliwości wykorzystania drobnoziarnistych odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych w oparciu o doświadczenia z Elektrowni „Łaziska” i „Czechowice”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo z. 260, Gliwice 2004.
 • 5. Pozzi M., Mzyk T.: Badania wiązania popiołów i odpadów z instalacji odsiarczania spalin ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze z osadami wylewiska „Staniszów”, sprawozdanie z pracy NB-242/RG7/2004, IGS Gliwice 2004 (niepublikowane).
 • 6. Pozzi M., Cempiel E., Grabowska K., Sowa M.: Wpływ zmian reżimu hydrogeologicznego, związanych z likwidacją kopalń węgla kamiennego, na aktualne warunki deponowania odpadów energetycznych, sprawozdanie z grantu nr 9T12B00214, Gliwice 2001.
 • 7. Environmental Restoration in Jelenia Góra, Poland, Phase 2 „The Blue Lagoon”, Carl Bro Environment a/s, styczeń 1995.
 • 8. Ocena oddziaływania na środowisko osadnika „Staniszów” zlokalizowanego w Jeleniej Górze, Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o., Wrocław styczeń 1999.
 • 9. Studium wykonalności drugiego etapu rekultywacji byłego wylewiska odpadów chemicznych i osadów ściekowych Staniszów w Jeleniej Górze, opracowanego przez BEG Sp. z o.o. Wrocław we wrześniu 2003.
 • 10. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, s. 32 - 38, Jelenia Góra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0012-0047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.