Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0010-0019

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Opis powierzchni poślizgu skarpy i zbocza

Autorzy Kokocińska-Pakiet, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Description of slip surface fill slope and natural slope
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ma na celu zebranie podstawowych wiadomości, dotyczących powstawania powierzchni poślizgu w zboczach naturalnych i skarpach powstających w wyniku działalności człowieka w zależności od użytej metody obliczeniowej. Podaje zarówno podstawowe definicje poszczególnych elementów, jak również krótko opisuje sposoby badań terenowych i określania położenia powierzchni poślizgu za ich pomocą.
EN The aim of this paper was to collect the basic information about forming slip surfaces of natural slopes and of slopes, which were formed by a human activity by applying different calculating methods. In the article various fundamental definition of particular elements were given as well as short descriptions of outdoor researches on the basis of which the slip surfaces determined.
Słowa kluczowe
PL poślizg   powierzchnia poślizgu   skarpa   zbocze  
EN natural slope   slip surface   fill slope   calculating methods  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
Rocznik 2005
Tom z. 104
Strony 171--178
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Kokocińska-Pakiet, E.
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
1. Czyżewski K., Wolski W., Wójcicki S., Żbikowski A.: Zapory ziemne, Arkady, Warszawa 1973.
2. Derski W., Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z.: Mechanika skał i gruntów, PWN, Warszawal982.
3. Litwinowicz L.: Stateczność skarp budowli ziemnych w warunkach wpływu poziomych deformacji podłoża, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.
4. Madej J.: Metody sprawdzania stateczności zboczy, Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa 1981.
5. Wiłun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
6. Przewłocki J.: Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część I, Analiza deterministyczna, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 2/2004, 2004, s. 89 - 97.
7. Przewłócki J.: Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II, Analiza probabilistyczna, Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/2004,2004, s. 141 - 149.
8. Nadborczyk J., Wolski B.: Monitoring geotechniczny i geodezyjny w naprawach i wzmocnieniach konstrukcji zagłębionych w gruncie, XVI Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 21-24 lutego 2001 , s. 229 - 245.
9. Nadborczyk J., Wolski B.: Monitoring przemieszczeń i deformacji obiektów geotechnicznych, XX Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła - Ustroń, 01-04 marca 2005, s.131 -145.
10. Instrukcja ITB nr 304: Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy, Warszawa 1991.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0010-0019
Identyfikatory