Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0015

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Model wypiętrzania powierzchni terenu na obrzeżach niecki obniżeniowej powstałej wskutek eksploatacji górniczej

Autorzy Paleczek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The model of ground surface upheaval on the edges of a depression basin resulting of mining activity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono propozycję i opis matematyczny modelu zjawiska polegającego na wypiętrzaniu się powierzchni terenu na obrzeżach niecki obniżeniowej powstałej na skutek podziemnej eksploatacji górniczej. Koncepcję modelu oparto na analogiach wynikających z teorii dźwigarów powierzchniowych. Weryfikację rozpatrywanego modelu przeprowadzono metodą elementów skończonych.
EN Presented has been a proposal and a mathematical description of the phenomenon depending on ground surface upheaval on the edges of a depression basin resulting of underground mining activity. The Idea of the model has been based on analogies resulting of the theory of surface girders. The verification of the model under consideration has been carried out by the method of finite elements.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja górnicza   wypiętrzanie powierzchni   niecka obniżeniowa  
EN ground surface   mining activity   underground mining  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
autor Paleczek, W.
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
1. Banach S.: Mechanika. PWN, Warszawa 1956.
2. Batkiewicz W., Pałeczek W.: Model górotworu z uwzględnieniem jego sztywności. Model niecki dynamicznej. Określenie współczynników zwięzłości skał. Oprogramowanie BASIC/AMSTRAD 6128; Częstochowa 1988-1991, (materiały niepublikowane).
3. Batkiewicz W.: Obliczanie wskaźników poeksploatacyjnych deformacji terenu. Śląsk, Katowice 1968.
4. Białek J.: Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
5. Borecki M. (red.): Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Śląsk, Katowice 1980.
6. Borecki M., Chudek M.: Mechanika górotworu. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
7. Budryk W., Knothe S., Korman S., Litwiniszyn J., Sałustowicz A.: Wpływ wyeksploatowania pokładu na stan naprężenia i odkształceń w górotworze. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, T. III, z.4, 1955.
8. Dąbrowski O.: Teoria dźwigarów powierzchniowych. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1987.
9. Drewnowski S., Pałeczek W.: Use of strength hypotheses for calculation of optimum concrete slab dimensions. Archives of Civil Engineering, L, 2, 2004, s.203-217.
10. Grajek K.: ABC Płyta. Tarcza. Rama. T I-II, Pro-Soft, Gliwice 1999.
11. Kaczkowski Z.: Płyty. Obliczenia statyczne. Arkady, Warszawa 2000.
12. Knothe S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1984.
13. Kwiatek J. (red.): Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice 1998.
14. Kwiatek J. (red): Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi: Pałeczek W.: Przydatność procedur Mathcad w analizach parametrów deformacji terenów górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005, s.422-430.
15. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydawnictwo GIG, Katowice 2002.
16. Nowacki W.: Mechanika budowli. T. I-III, PWN, Warszawa 1957, 1960, 1966.
17. Nowacki W.: Teoria sprężystości. PWN, Warszawa 1970.
18. Osiński Z.: Mechanika ogólna. PWN, Warszawa 1994.
19. Pałeczek W.: Application of Mathcad environment procedures for analysis of dissipation system dynamics. Archives of Civil Engineering, LI, 1, 2005, s.123-134.
20. Pałeczek W.: A method of investigation of moisture materials using FFT Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 43, 1, 2005, s.81-91.
21. Pałeczek W.: Wizualizacja dynamicznej postaci ugięcia płyty obciążonej impulsowo. Drogownictwo 12/2003, s.389-392.
22. Pałeczek W.: Mathcad 12,11, 2001 i, 2001, 2000 w algorytmach. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.
23. Pałeczek W.: Mathcad 2001 Professional. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003.
24. Pałeczek W.: Metody analizy danych. Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
25. Pałeczek W.: Program do obliczania wskaźników deformacji terenu na skutek podziemnej eksploatacji górniczej w przestrzennym stanie przemieszczeń w środowisku Mathcad. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego 4/2005, s. 13-17.
26. Pałeczek W.: Model obliczania promienia zasięgu wpływów głównych eksploatacji górniczej na powierzchnię i górotwór na podstawie współczynnika zwięzłości skał. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego 3/2005, s. 18-24.
27. Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965.
28. Skalmierski B.: Mechanika teoretyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1971.
29. Skalmierski B.: Mechanika. PWN, Warszawa 1994.
30. Skalmierski B.: Mechanika. Podstawy mechaniki klasycznej. Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych. Mechanika analityczna i teoria drgań. T.l-lll, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, 1999, 2001.
31. Straumann N.: Klassische Mechanik. Springer Verlag, Berlin-Góttingen-Heidelberg 1987
32. Szmelter J., Dacko M., Dobrociński S., Wieczorek M.: Metoda elementów skończonych w statyce konstrukcji. Arkady, Warszawa 1979.
33. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.
34. Zych J., Drzęźla B., Strzałkowski P: Prognozowanie deformacji powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji górniczej. Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej nr 1684, Gliwice 1993.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0015
Identyfikatory