Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0012

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Rzecz o szarlatanerii w naukach górniczych

Autorzy Drzęźla, B.  Dubiński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN On the problem of charlatanism in mining sciences
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autorzy spotykają się z różnymi formami nieprawidłowości w naukach górniczych, jak np. oparte na błędnych podstawach metody prognozy i fałszywe w związku z tym ich wyniki, które przedstawiane są często jako osiągnięcia naukowego rozwiązania. Absolutnie na takie miano nie tylko nie zasługują, ale wręcz przynoszą takie czy inne szkody. Typowym przykładem są tutaj prognozy stanu określonego zagrożenia górniczego lub szkód górniczych. Ostatnio ukazała się groźna w swojej wymowie prognoza stanu zagrożenia sejsmicznego w górnictwie węglowym. Jak się okazało, była to jedna z tych właśnie fałszywych prognoz. Stanowiła ona bezpośredni impuls do napisania niniejszego artykułu. Autorzy postanowili dostarczyć wstępnego materiału do przemyśleń w tym zakresie, dokonując próby klasyfikacji występujących patologii i wyszczególniając powody, dla których walka z nimi jest najczęściej utrudniona. Celem artykułu i dyskusji, jakiej się w ślad za nim spodziewamy, jest dostarczenie menadżerom górniczym i nadzorowi górniczemu możliwości selekcji pojawiających się rozwiązań i obrony przed rozwiązaniami błędnymi, które niepotrzebnie wywołują niepokoje i dodatkowe działania zapobiegawcze tam, gdzie ich nie trzeba i najczęściej nie posiadają żadnego znaczenia praktycznego.
EN The authors are often faced with various forms of incorrectness in mining sciences as, for instance, the methods of prediction based on false principles, and, in consequence of this fact, giving unreliable results, while being frequently presented as scientific achievements. They, by no means, deserve to be given such a name, and, quite the reverse, they produce damages of various kinds. A typical example here are the forecasts of the condition of given mining hazards or damages. Recently, an ill-boding prediction of seismic hazard condition in the mining industry has appeared. Fortunately, it only proved to be one of those false forecasts. This gave rise to writing this paper. The authors have decided to present some introductory material to prompt some share of thoughts in this subject, through making a trial to classify the existing pathologies, and specifying the reasons due to which to struggle with them can generally be difficult. The aim of the paper and the discussion we expect to follow is to provide mining managers and mining supervisory bodies with the capabilities to select the appearing solutions, and to defend against the false ones, which needlessly provoke unrest and some preventive actions in the situations where they are unnecessary, and, most frequently, are of no practical importance.
Słowa kluczowe
PL szarlataneria w górnictwie   zagrożenia w górnictwie   zagrożenie sejsmiczne  
EN charlatanism   mining   mining managers   mining supervisory  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 3
Strony 10--14
Opis fizyczny
Twórcy
autor Drzęźla, B.
autor Dubiński, J.
  • Politechnika Śląska Gliwice
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0012
Identyfikatory