Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0005

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Ocena możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej przez KW S. A. KWK " Rydułtowy-Anna" Ruch i w aspekcie oddziaływania wstrząsów górotworu na obiekty powierzchniowe

Autorzy Schinohl, Z.  Kopiec, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Estimation of mining possibility at the KW S. A. KWK "Rydułtowy-Anna" Ruch and from the point of view of the influence of rock mass quakes on objects on the surface
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL 13.01.2005r. w KW S. A. KWK "Rydułtowy-Anna" wystąpił wstrząs wysokoenergetyczny o energii i przyspieszeniach drgań gruntu powierzchni znacznie przekraczających wartości prognozowane. Wstrząs był bardzo mocno odczuwalny na powierzchni i spowodował liczne uszkodzenia w obiektach budowlanych. W związku z tym dyrektor OUG w Rybniku nakazał przedsiębiorcy sprawdzenie prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych przy prowadzeniu robót górniczych, z uwzględnieniem prognoz oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię oraz możliwości bezpiecznego przejęcia przez obiekty budowlane tych oddziaływań. W artykule przedstawiono działania podjęte w celu realizacji tej decyzji.
EN On January 13th 2005 a high energy quake took place at the KW S. A. KWK "Rydułtowy-Anna"(colliery) of an energy and acceleration of surface ground vibration exceeding the fore-casted values. The quake could be very clearly felt on the surface and resulted in many damages in building structures. Due to this the Management of OUG (the regional board of mining) in Rybnik has advised the colliery owners to check, whether the technical solutions applied during mining activities in view of forecasts with respect to effects of bumps on the surface and of the influence of such bumps on building structures, are adequate. The article presents measures which have been taken to meet this instruction.
Słowa kluczowe
PL KWK Rydułtowy-Anna S.A.   wstrząsy górotworu   eksploatacja górnicza   obiekty powierzchniowe  
EN KWK S. A. "Rydułtowy-Anna"   exploitation mining   ground   ground vibration   building structures  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 1
Strony 30--39
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Schinohl, Z.
autor Kopiec, W.
  • OUG w Rybniku
Bibliografia
1. „Analiza robót górniczych w rejonie W1, E1 w KWK „Rydułtowy-Anna” w aspekcie minimalizacji zagrożenia tąpaniami i oddziaływania wstrząsów na powierzchnię” - wykonane przez Politechnikę Śląską pod kierunkiem prof. B. Drzęźli w miesiącach marzec-kwiecień 2005r.
2. „Studium w zakresie możliwości bezpiecznego przejęcia przez budynki użyteczności publicznej miasta Rydułtowy wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych w kontekście oddziaływań dynamicznych, zaistniałych w dniach 31.12.2004r. i 13.01.2005r. w świetle uszkodzeń powstałych w tych obiektach” - opracowane w okresie 15.03-30.04.2005r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
3. „Studium możliwości bezpiecznego przejmowania przez zabudowę mieszkalną jednorodzinną położoną w rejonie miasta Rydułtowy wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych w kontekście oddziaływań dynamicznych, zaistniałych w dniach 31.12.2004r. i 13.01.2005r. w świetle uszkodzeń powstałych w tych obiektach” - opracowane w okresie 15.03-30.04.2005r. przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
4. „Program dalszej eksploatacji górniczej na lata 2005-2007 w rejonie W1 i E1 oraz działań zmierzających do ograniczenia aktywności sejsmicznej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego na powierzchni” - opracowany przez KW SA. KWK „Rydułtowy-Anna” w czerwcu 2005r.
5. Sprawozdania kwartalne z „Nadzoru nad stanem technicznym ważniejszych obiektów budowlanych położonych na terenie miast Rydułtowy, Rybnik - dzielnica Niewiadom oraz Gaszowice w związku z występującymi wstrząsami wysokoenergetycznymi” -wykonane przez Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych GIG w Katowicach.
6. Uchwała nr 7/2005 z dnia 24.05.2005r. Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
7. Uchwała nr 2/2005 z dnia 6.07.2005r. Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0005
Identyfikatory