Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0002

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Kompleksowe oczyszczanie wód kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej z baru i izotopów radu

Autorzy Pluta, I.  Łukaszczyk, Z.  Badurski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Complex water purification of barium, and radium isotopes at coal mines of Coal Company of Jastrzębie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Naturalne wody dopływające do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawierające powszechnie szkodliwe dla środowiska wodnego a także rurociągu kolektora "Olza" składniki: bar i izotopy radu, można usunąć z wód poprzez wytrącenie w postaci siarczanów. Jony siarczanowe obecne w wodach kopalnianych pochodzą z procesów utlenienia minerałów siarczkowych (pirytu, markasytu), z odpadów wykorzystywanych w pustkach podziemnych w ramach odzysku w różnych technologiach górniczych, czy też z mieszanin anhydrytowo-gipsowych stosowanych w celach przeciwpożarowych lub do podsadzania wyrobisk, z wód odciekających ze składowisk odpadów górniczych oraz z siarczanu sodu. W pracy przedstawiono sposoby ich wykorzystania w poszczególnych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
EN Natural waters flowing into the coal mines of the Coal Company of Jastrzebie in general contain for both the water environment as well as for the "Olza" collecting pipe noxious elements: barium and radium isotopes which may be cleared away by means of their precipitation in form of sulphates. Sulphates for mine waters are obtained by means of their precipitation in form of sulphates. Sulphates for mine waters are obtained by means of oxygenation of minerals with sulphide content (pyrite, markasite), from wastes which, by applying various mining techniques, are subject to recovery in underground cavities, or from anhydrite and gypsum mixtures which are used for fire fighting purposes or for backfilling of headings, from run-off waters from mining waste yards and from sodium sulphate. Presented in the paper have been ways of their use in the individual collieries of the Coal Company of Jastrzebie.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie wody   Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.   bar   izotopy radu  
EN coal mines   complex water purification   Jastrzębie Coal Company   radium isotopes   barium isotopes  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 1
Strony 14--18
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Pluta, I.
autor Łukaszczyk, Z.
autor Badurski, R.
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
Badurski R., Szreter G., Witoszek A., 2001: Dozowanie siarczanu sodu do wód KWK Borynia. Seminarium „Wody kopalń południowej części GZW. Ich zanieczyszczenie i sposoby oczyszczania, Ustroń 2001, Sl(8).
Boba J., 1988: Problemy związane z eksploatacją rurociągów do transportu słonych wód kopalnianych na przykładzie kolektora „Olza”. Przegląd Górniczy, Nr 1, s.23-27.
Gembalczyk J., 1995: Usuwanie promieniotwórczych izotopów z wód dołowych kopalni „Krupiński”. Wiadomości Górnicze, Nr 3, s. 121-123.
Dziendziel A., 2004: Głębokość zalegania złoża a mineralizacja wód podziemnych na przykładzie KWK JAS-MOS. Materiały VIII Spotkania Geologów rybnickich i jastrzębskich kopalń węgla kamiennego, Ustroń 2004. s. 27-30.
Lebecka J., Chałupnik S., 1995: Oczyszczanie słonych wód kopalnianych z radu. Przegląd Górniczy, Nr 5, s. 38-42.
Osińska M., 2004: Kształtowanie się składu chemicznego wód dołowych KWK Żory i jego oddziaływanie na wody KWK Borynia. Praca magisterska AGH. s. 92.
Pautsch i inni 1975: Studies of toxicity of phospho-gypsum. Polskie Archiwum Hydrobiologii, T. 22, Nr 3, s. 449-476.
Pluta I., 1998: Przeszłość i przyszłość kolektora „Olza” w świetle badań chemizmu wód południowo-zachodniego obszaru GZW. Przegląd Górniczy, Nr 1, s.29-32.
Pluta I., 2001: Barium and radium discharged fom coal mines in the Upper Silesia, Poland. Environmental Geology, Vol. 40, No 3, p. 345-348.
Pluta I., 2002: Jakość wód południowo-zachodniej części GZW na podstawie badań hydrochemicznych i izotopowych w kopalni „Morcinek”. Przegląd Górniczy, Nr 9, s. 42-54.
Pluta I., Śląski R., 1993: Wykorzystanie badań genezy wód oraz przeciwpożarowej izolacji anhydrytowo-gipsowej w oczyszczaniu wód z radu na przykładzie KWK Morcinek. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Ekologiczne aspekty podziemnej eksploatacji złóż kopalin użytecznych”, Szczyrk 1993, s. 207-210.
Pluta I., Waleczek E., 1996: Oczyszczanie solanek kopalni „Pniówek” z baru i radu. W: Materiały VI Konferencji Problemy Geologii w Ekologii i Górnictwie Podziemnym, Ustroń, Wyd. GIG, s. 309-318.
Pluta I., Badurski R., 1998: Ochrona rurociągu kolektora „Olza” w świetle oczyszczania z baru wód kopalni „Borynia”. Materiały III Konferencji „Ochrona środowiska w aspekcie gospodarki wodnej oraz gospodarczego wykorzystania odpadów i metanu w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”, 1998, s. 101-106.
Pluta I., Badurski R., 2000: Możliwość oczyszczania z baru solanki odprowadzanej z kopalni „Krupiński” za pomocą siarczanów odciekających ze składowisk odpadów górniczych. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualny stan środowiska oraz zamierzenia proekologiczne w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”, Jastrzębie 2000, s. 117-120.
Pluta I., Piotrowski Z., 2002: Lokowanie odpadów w podziemiach kopalni „Borynia” w celu zminimalizowania zanieczyszczeń wód kopalnianych - baru i radu. Przegląd Górniczy, Nr 1, s. 12-14.
Pluta I., Szczepańska J., 2002: Wykorzystanie odcieków ze składowisk odpadów górniczych do oczyszczania wód kopalnianych z baru i radu. Przegląd Górniczy, Nr 3, s. 24-28.
Pluta I., Zuber A., Grabczak J., Śląski R., Bebek M., 1993: Pochodzenie solanek w południowej części GZW na przykładzie KWK Morcinek. Współczesne problemy hydrogeologii, T. VI, 1993, Wyd. Sudety, s. 95-100.
Pluta I., Zuber A., Pytlak M., 1994: Możliwość wykorzystania zrobów w procesach oczyszczania wód kopalnianych. Materiały V Konferencji „Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym”, Szczyrk 1994, s. 347-353.
Pluta I., Sznajder A., Łężniak Z., 1997: Wykorzystanie odpadów przemysłowych do oczyszczania wód kopalnianych na przykładzie kopalni „Krupiński”. Materiały II Światowego Kongresu „Ochrona środowiska na terenach górniczych”, Katowice GIG 1997, s. 763-766.
Pluta I., Badurski R., Płonka K, Faruga L., 2004: Oczyszczanie wód kopalni „Zofiówka” z baru. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Działania proekologiczne samorządów terytorialnych oraz zakładów przemysłowych subregionu zachodniego województwa śląskiego po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Rybnik 2004, s.263-267.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0002
Identyfikatory