Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0001

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Zasady oceny obciążenia termicznego metodą modelowania wymiany ciepła między pracownikiem a otoczeniem

Autorzy Wacławik, J.  Branny, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of heat stress on the way of simulation of the heat exchange between worker's body and environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem pracy jest fizyczny model wymiany ciepła między ciałem górnika a otoczeniem w wyrobiskach podziemnych. Przy niskiej lub umiarkowanej temperaturze i wilgotności powietrza oraz przy niewielkim wydatku energetycznym ciepło z ciała górnika odprowadzane jest do otoczenia przede wszystkim drogą konwekcji. W trudnych warunkach klimatycznych dominującą rolę odgrywa parowanie potu. W temperaturach powietrza przewyższających temperaturę skóry ciała parowanie potu jest jedynym mechanizmem odprowadzania ciepła z ciała. Omawiane w pracy obliczenia dotyczą stanu równowagi cieplnej, gdy w ciele nie gromadzi się ciepło.
EN The subject of considerations enclosed in this paper is the mathematical model of the man-environment heat exchange in mining working. At the low and moderate temperature and humidity of air the basic way of carrying away of heat from human body is convection. In the difficult climatic conditions the evaporation of sweat is of prevailing importance. At air temperatures exceeded the temperature of human skin the evaporation of sweat is the only way of carrying away of heat from body. Heat exchange between miner's body and his environment was calculated for state of thermal equilibrium, when the rate of heat accumulation is zero.
Słowa kluczowe
PL obciążenia termiczne   wymiana ciepła   równowaga cieplna  
EN exchange heat   stress heat   heat   heat load  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2006
Tom nr 1
Strony 3--13
Opis fizyczny Bibliogr. 42 poz.
Twórcy
autor Wacławik, J.
autor Branny, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
Bibliografia
1. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 1966: Standard 55-66, Thermal Comfort Conditions, New York.
2. Błażejczyk K. 1993: Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Ossolineum, Wrocław.
3. Borodulin L.1999: Wpływ podwyższonej temperatury na organizm ludzki a fizjologiczne aspekty czasu pracy, Prowadzenie akcji ratowniczych, Szklarska Poręba, KGHM Polska Miedź S.A.
4. Budyko M.I., 1959, O tiepłovom bilansie żyvych organizmov, lzv.AN SSSR, ser. geogr., 2, 29-35.
5. Budyko M.I., 1971, Klimat i źizn’, Gidrometeoizdat, Leningrad.
6. Budyko M.I., Cicenko G.V., 1960: Klimatićeskie faktory teploośćuśćenija ćeloveka, lzv.AN SSSR, ser. geogr., 3, 3-11.
7. Clark J.A., McArthur A.J., Monteith J.L., Wheldon A.E.,1981: The physics of microclimate, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology and Comfort, Elsevier, Amsterdam.
8. Clark R.P., 1981: Human skin temperature and convective heat loss, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology and Comfort, Elsevier, Amsterdam.
9. Dębowski M.T., 1992: Obowiązujące metody oceny środowisk cieplnych, Materiały Konferencyjne GIG-u, Katowice listopad.
10. Dębowski M.T., 2000: Ustalenie bezpiecznego czasu pracy w warunkach obciążenia cieplnego, \Międzynarodowa Konferencja na temat Ratownictwa Górniczego, Bytom-Lubliniec-Kokotek, str. 157-164 11.
11. Drenda J., 1993: Dyskomfort cieplny w środowiskach pracy głębokich kopalń, ZN Pol.ŚI., Górnictwo z. 213, Gliwice.
12. Drenda J., 1996: Porównanie wskaźników oceny mikroklimatu w kopalniach, materiały konferencyjne „Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych warunkach geotermicznych”, Świeradów Zdrój.
13. Dumka M., 1989: Specific cooling power - a representative heat stress index for Genmin Mines, JMVSSAfr, str. 88-92.
14. Fanger P.O., 1974: Komfort cieplny, Arkady, Warszawa.
15. Frycz A., 1981: Klimatyzacja kopalń, Śląsk, Katowice.
16. Gagge A.P., 1981: Rational temperature indexes of thermal comfort, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology.
17. Heat Stress in Mining, U.S. Department of Labor Mine Safety and Health Administration, National Mine Health and Safety Academy, Safety Manual No. 6, Reprinted 1999.
18. Howes M.J., 1978: The development of a functional relationship between productivity and the thermal environment, JMVSSAfr., vol.31, no 2, pp.21- 38.
19. Koradecka D. (red) 1997: Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, CIOP, Warszawa.
20. Kozłowski S., 1986: Granice przystosowania, WP, Warszawa.
21. Krawczyk B., 1977, Temperatura skóry ciała jako wskaźnik bioklimatyczny, Problemu bioklimatologii uzdrowiskowej, cz.II, Dokum.Geogr., 4, 69-77.
22. Krawczyk B., 1978, Próba zastosowania metody bilansu cieplnego człowieka do oceny bioklimatu uzdrowiska, Probl. Uzdrów., 9/10, 275-278.
23. Mitchell D., Whillier A., 1972, Cooling power of underground environments, JMVSSA, August, 140-151.
24. Monteith J.L., 1973, Principles of environmental physics, Arnold, London. Mount L.E., 1974, The concept of thermal neutrality, In: Heat loss from animals and man, J.L.Monteith, & L.E. Mount, Butterwords, London.
25. McPherson M.J., 1992: Physiological reaction to climatic conditions, Chapter in: Subsurface ventilation and environmental engineering, Chapman & Hall , London.
26. McPherson M.J., 1992: The generalization of aircooling power, Fifth International Mine Ventilation Congress, R. Hemp, Johannesburg.
27. Mitchell D., Whillier A., 1971: Cooling power of underground environments, J.SAfr.IMM, vol 72, pp. 93-99.
28. Murray-Smith A.I., 1987: The effect of clothing on heat stress in mining environments, JMVSSA, no 3, pp. 37-39.
29. Nishi Y, 1981: Measurement of thermal balance of man, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology and Comfort, Elsevier, Amsterdam.
30. Śpioch F., 1976: Wpływ mikroklimatu w kopalniach na stan zdrowia, wydajność i bezpieczeństwo pracy górników, Chłodnictwo, z. 8-9.
31. Stewart J.M., Whillier A., 1979: Aguide to the measurement and assessment of heat stress in gold mines, JMVentSocSA, 32, nr 9, str. 169-178.
32. Stewart J.M., 1982: Fundamentals of human heat stress, Environment Engineering in S.A. Mines, The Mine Ventilation Society of South Africa.
33. Stewart J.M., 1982: Practical aspects of human heat stress, Environment Engineering in S.A. Mines, The Minę Ventilation Society of South Africa.
34. Vogt J.J., Candas V.. Libert J.P, Daull F.,1981: Required sweat rate as an index of thermal strain in industry, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology and Comfort, Elsevier, Amsterdam.
35. Vogt J.J., Candas V.. Libert J.P, Daull F.,1981: Required sweat ratę as an index of thermal strain in industry, Chapter in: Bioengineering, Thermal Physiology and Comfort, Elsevier, Amsterdam.
36. Voa J., 1981: Grubenklima, Verlag Gluckauf, Essen.
37. Wacławik J., Cygankiewicz J., Knechtel J.,1999: Warunki klimatyczne w głębokich kopalniach, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
38. Weeks W.S., 1930: A rational expression for wet kata cooling power, J.Indust.Hyg., vol.12, pp.148-152.
39. Polska Norma PN-ISO 9886,1999: Ocena obciążenia termicznego na podstawie pomiarów fizjologicznych.
40. Polska Norma PN-EN 28996, 1999: Ergonomia Oznaczanie metabolicznej produkcji ciepła
41. Polska Norma PN-88/N-08008: Środowiska gorące Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego oparte na podstawie obliczenia wymaganej ilości potu, będąca tłumaczeniem ISO 7933 z roku 1982: Ergonomics, hot environments „Analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rates”.
42. Polska Norma PN-EN 12515, 2002: Środowiska gorące Analityczne określenie i interpretacja stresu cieplnego z wykorzystaniem obliczenia wymaganej ilości potu, oparta na ISO 7933 z roku 1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0009-0001
Identyfikatory