Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0007-0025

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Przebig procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu

Autorzy Chudek, M.  Strzałkowski, P.  Ścigała, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The course of deformation process with taking into account the decay phase of rock mass movement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proces deformacji górotworu i powierzchni terenu trwa przez okres prowadzenia eksploatacji oraz przez pewien czas po jej zakończeniu. Ze względów utylitarnych szczególne znaczenie ma znajomość czasu trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu, po zakończeniu eksploatacji. Zaprezentowana analiza wyników pomiarów geodezyjnych przeprowadzona została w celu ustalenia czasu trwania poeksploatacyjnych ruchów powierzchni na terenie górniczym jednej ze zlikwidowanych kopalń. Wyniki analiz pozwoliły na wyodrębnienie fazy końcowej ruchów oraz osiadań resztkowych, które ujawniają się jeszcze przez kilka lat po zakończeniu prowadzenia robót.
EN The rock mass and land surface deformation process lasts through the extraction period as well as some time interval after its ending. For practical purposes, special attention is payed to lasting of the terminal movement phase (decaying phase), after extraction ending. The analyses of geodesic measurement aiming at determining of movement decay phase has been presented in this paper. The analyses were led on the basis of geodesic measurements results from one the Polish coal mines, that were closed in recent years.
Słowa kluczowe
PL górotwór   ruchy górotworu   eksploatacja górnicza   poeksploatacyjne ruchy powierzchni  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2005
Tom nr 6
Strony 19--22
Opis fizyczny bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Chudek, M.
autor Strzałkowski, P.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
autor Ścigała, R.
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1] Chudek М.: Geom echanika z podstawam i ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2002.
[2] Chudek М., Sapicki i inni : Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2004r.
[3] Chudek М., Strzałkowski P, Ścigała R.: Czas trwania procesu poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu w zależności od w arunków geologiczno - górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe nr 3/2000.
[4] Ścigała R. O programowanie dla celów tworzenia graficznego obrazu deformacji powierzchni terenu. Konferencja Naukowa : Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. s. Górnictwo, z.258.Gliwice 2003r.
[5] Ścigała R., S trzałkowski P. : „Softw are for predictions of underground mining influences on the land surface and rock mass” . Międzynarodowa Konferencja : GEO TECHNICS 2000. Gliwice-Ustroń, W ysokie Tatry - Podbanske, Słowacja, październik 2000 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0007-0025
Identyfikatory