Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0001-0095

Czasopismo

WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie

Tytuł artykułu

Ryzyko dla środowiska w procesie likwidacji zakładów górniczych

Autorzy Palarski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN A risk for the environment in the process of liquidation of mining operation units
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano problematykę związaną z likwidacją zakładu górniczego i oddziaływaniem tego procesu na środowisko. Punktem wyjścia do właściwego przeprowadzenia zakończenia działalności kopalni jest odpowiednio wcześnie opracowany program likwidacji. Program ten winien być tworzony w trakcie procesu wydobywczego, a po podjęciu decyzji o likwidacji zakładu winien być poddany weryfikacji i zostać uzupełniony o zagadnienia związane z końcowymi pracami zabezpieczającymi nieczynne wyrobiska i powierzchnię oraz monitoringiem. W publikacji przedstawiono zakres ostatecznego programu likwidacji i omówiono problemy techniczne występujące w trakcie odzyskiwania urządzeń, wypełniania i tamowania wyrobisk oraz rekultywacji terenów po byłej kopalni. Skoncentrowano się także na tematyce związanej z wykorzystaniem odpadów do izolacji i wypełniania wyrobisk oraz ze składowaniem odpadów niebezpiecznych w likwidowanym zakładzie górniczym.
EN The article presents the problems connected with liquidation of a mining operation unit and the impact of the liquidation process in the environment. A starting point for an appropriate conducting of the final stage of operation of a mine is the respective liquidation program worked out in advance. That program would have to be developed in the course of mining extraction process and, after taking the decision on liquidation of the unit, it should be subjected to verification and be complemented with the issues pertaining to the final works, to be done to protect the inactive workings, and to monitoring. In this publication presented is the scope of the final liquidation program and discussed are the technical problems that arise in the course of recovery of the equipment, back-filling and construction of crosswalls /dams/ in the workings as well as the problems of reclamation of the land left after the former mine. The author has also focused on the topics connected with utilization of the wastes for isolation and back-filling of the workings, including storage of dangerous waste materials in the mining unit under liquidation.
Słowa kluczowe
PL likwidacja kopalń   ryzyko środowiskowe   wykorzystanie odpadów   składowanie odpadów   restrukturyzacja górnictwa  
Wydawca Wyższy Urząd Górniczy
Czasopismo WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
Rocznik 2002
Tom nr 4
Strony 23--28
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Palarski, J.
  • Instytut Geotechnologii, Geofizyki Górniczej i Ekologii Terenów Przemysłowych Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2 tel. (032) 237-14-42, palarski@rg6.gorn.polsl.gliwice.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0001-0095
Identyfikatory