Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0054-0009

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Prognoza zużycia kruszyw w Polsce do 2030 roku w nawiązaniu do możliwych scenariuszy rozwoju kraju

Autorzy Resak, M.  Nowacka, A.  Tomaszewska, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Forecasting consumption of aggregates in Poland till 2030 with regard to possible scenarios of the country's development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski oraz żwiry dla budownictwa liniowego i kubaturowego do 2030 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Zidentyfikowano kluczowe czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom krajowego zapotrzebowania na kruszywa oraz dokonano ich weryfikacji celem wskazania czynników priorytetowych. Za najważniejsze uznano dynamikę rozwoju budownictwa i postęp w realizacji programów budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących odcinków sieci drogowej i kolejowej. Na tej podstawie obliczono przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa w budownictwie, kolejnictwie i drogownictwie dla poszczególnych scenariuszy rozwoju kraju.
EN Demand for construction aggregates till 2030 with respect to three scenarios of the country's development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated. Key factors influencing future demand for aggregates were identified and verified with regard to their importance. Dynamics in the building construction sector and progress in the construction of new roads and modernization of existing road and rail networks were found to be the most crucial factors. Future demands for construction aggregates were calculated for different scenarios of the country's development.
Słowa kluczowe
PL kruszywo piaskowo-żwirowe   kruszywo łamane   inwestycje drogowe   inwestycje kolejowe   budownictwo kubaturowe  
EN sand and gravel aggregate   crashed stone   road investment   rail investment  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2012
Tom R. 53, nr 5-6
Strony 4--12
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Resak, M.
autor Nowacka, A.
autor Tomaszewska, H.
  • Poltegor- Instytut IGO, Wrocław
Bibliografia
[1] Państwowy Instytut Geologiczny, Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Praca zbiorowa, PIG-PIB, Warszawa
[2] Kabziński A., Prognoza potrzeb i produkcji kruszyw w Polsce w latach 2012-2020(+2), Kruszywa 1/2012
[3] Kabziński A., Kozioł W., Rynek kruszyw w Polsce w latach 2012 - 2020, Forum Producentów Kruszyw, 2011
[4] Stowarzyszenie Producentów Cementu, Najnowsze prognozy zapotrzebowania na cement w Polsce (prognoza IbnGR na lata 2011-2030)
[5] Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011)
[6] Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 stycznia 2012 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
[7] Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój" (Załącznik do Uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 r.)
[8] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015 (przyjęty uchwałą nr 219/2011 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2011 r.)
[9] Resak M., Tomaszewska H. Nowacka A., Zlokalizowanie perspektywicznego zapotrzebowania na kruszywa łamane w świetle planowanych inwestycji drogowych w poszczególnych regionach kraju, Górnictwo Odkrywkowe nr 6, 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0054-0009
Identyfikatory