Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0046-0004

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Termowizyjna ocena zmian temperatury powierzchni ciała koszykarzy po treningu

Autorzy Chudecka, M.  Lubkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the body surface temperature changes in the basketball players' after training
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Cel. Celem pracy była ocena zmian temperatury wybranych powierzchni ciała (ramion i przedramion) u koszykarzy po 90-minutowym wysiłku fizycznym (jednostce treningowej w hali sportowej) oraz ocena wpływu wybranych czynników fizjologicznych (pułap tlenowy - VO2max, tętno maksymalne - HRmax, średnie tętno podczas treningu - HRt, stosunek procentowy średniego tętna treningowego do tętna maksymalnego (%HRmax), a także wydatek energetyczny podczas treningu mierzony ilością zużytych kalorii). Oceniono również wpływ czynników morfologicznych (wysokość i masa ciała, grubość fałdu skórno-tłuszczowego na ramieniu i przedramieniu prawym i lewym, wskaźnik BMI, skład ciała oraz powierzchnia ciała analizowanych obszarów) na zmiany temperatury skóry. Materiał i metody. Badaniami objęto 12 zawodników wyczynowo uprawiających koszykówkę. Jednostka treningowa trwała 90 minut i miała charakter wytrzymałościowy. Zbadano cechy morfologiczne i fizjologiczne zawodników. U każdego badanego zarejestrowano serię 3 termogramów: przed treningiem, bezpośrednio po treningu oraz po 10 minutach od zakończenia treningu. W badaniach wykorzystano kamerę termowizyjną ThermaCAM TM Sc500 firmy Flir Systems. Analiza. Bezpośrednio po treningu rejestrowano spadek temperatury analizowanych powierzchni ciała, spowodowany poceniem się. Wyższe spadki średnich temperatur odnotowano w przypadku powierzchni przednich kończyn górnych. Na podstawie analizy regresji stwierdzono, że czynnikiem mającym statystycznie istotny wpływ na wielkość zmian temperatury w seriach badań jest poziom pułapu tlenowego oraz wydatek energetyczny. Wnioski. Istotna statystycznie zależność pomiędzy poziomem pułapu tlenowego a spadkiem temperatur powierzchni kończyn górnych (ramion i przedramion) bezpośrednio po treningu wskazuje, że termografia może być wykorzystana do badania sprawności mechanizmów termoregulacji zawodnika.
EN Aim. The aim of the study was to evaluate the temperature changes within the selected body parts of basketball players (upper extremities - arm and forearm), directly after the 90-minutes physical exercise, as well as the analysis of the impact of physiological and morphological factors on the dynamics of temperature changes. Material and methods. The examined group consisted of 12 professional basketball players, subjected to the 90-minutes training, including the elements of the actual game in a sport hall. The physiological factors: Maximal Oxygen Uptake (VO2max), Maximum Heart Rate (HRmax), Individual Mean Training Heart Rate (HRt), the ratio of mean heart rate during training expressed as a percentage of HRmax, and the energetic expenditure during the training and morphological factors (body height and mass, skin-fat fold on the right and left arm and forearm, BMI, body composition and body surface), were measured. The temperatures distribution in the examined body parts were registered before, immediately after and 10 min after physical effort by means of a thermovision camera (ThermaCAM TM Sc500, Flir Systems). Main findings. After the exercise the skin temperature decrease resulting from prolonged sweating during the dynamic exercises, was observed. The recorded temperature decrease in the series of tests was always higher in the front than in the back surfaces of the upper extremities. The statistically significant positive correlation between Maximal Oxygen Uptake (VO2max) during the training session and the decrease of skin temperatures after exercise, were observed. Conclusions. The statistically significant positive correlation between the maximum oxygen uptake and the mean surface temperatures in the upper extremities (arm and forearm), measured just after the exercise, indicates that thermography may be used as a non-invasive method allowing examination of thermoregulation mechanism of basketball players.
Słowa kluczowe
PL termowizja   termoregulacja   koszykówka  
EN thermovision   thermoregulation   basketball  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2011
Tom Vol. 17, nr 4
Strony 271--274
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Chudecka, M.
autor Lubkowska, A.
  • Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Biometrii, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński, al. Piastów 40b, 71-065 Szczecin, tel.+48 91 444 27 52, monikachudecka@wp.pl
Bibliografia
1. T. Winsor, D. Winsor: The noninvasive laboratory: history and future of thermography, Int Angiol, vol. 4(1), 1985, s. 41-50.
2. E. Rostkowska: Wpływ uprawiania sportu na obraz termowizyjnego testu sprawności naczyniowej rąk u dzieci, Monografie nr 319, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 1996.
3. P. Davidovits: Physics in biology and medicine, Academic Press, 2001.
4. J. Smorawiński: Adaptacja mechanizmów termoregulacyjnych człowieka do wysiłku fizycznego w przebiegu treningu wytrzymałościowego, Akademia Wychowania Fizycznego, Monografie nr 293, Poznań 1991.
5. R.W. Piwonka, S. Robinson, V.L. Gay, R.S. Manalis: Preacclimatization of men to heat by training, J Appl Physiol, vol. 20(3), 1965, s. 379-384.
6. E. Shvartz, A. Magazanik, Z. Glick: Thermal responses during training in a temperate climate, J Appl Physiol, vol. 36(5), 1974, s. 572-576.
7. J. Smorawiński, R. Grucza, S. Kozlowski: Thermoregulatory adaptation to exercise in the course of endurance training [w:] International perspectives in exercise physiology, Human Kinetics Books, Champaign 1990, s. 188-191.
8. A. Kempińska, M. Chudecka. Termiczna prezentacja aktywności ruchowej studentów III roku IKF podczas programowych zajęć z pływania, [w:] E. Bulicz (red.): Potęgowanie Zdrowia, Politechnika Radomska, Radom 2003, s. 331-336.
9. M. Torii, M. Yamasaki, T. Sasaki, H. Nakayama: Fall in skin temperature of exercising man, Br J Sports Med, vol. 26(1), 1992, s. 29-32.
10. M. Chudecka, A. Lubkowska: Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature, J Thermal Biol, vol. 35, 2010, s. 379-385.
11. M. Chudecka, A. Lubkowska, A. Kempińska: Termowizyjna ocena zmian temperatur kończyn górnych zawodników uprawiających waterpolo, Inżynieria Biomedyczna - Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 16, 2010, s. 334-338.
12. D. Dubois, E.F. Dubois: A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known, Arch Intern Med, vol. 17, 1916, s. 863-871.
13. A.B. Wallace: The exposure treatment of burns, Lancet, vol. 1(6653), 1951, s 501-504.
14. J. Górski: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, PZWL, Warszawa 2011.
15. J. Żuber, A. Jung: Metody termograficzne w diagnostyce medycznej, Bomar Marketing, Warszawa 1997.
16. A. Stanisz. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 2008.
17. Z.J. Schlader, S.R. Stannard, T. Mündel: Human thermoregulatory behavior during rest and exercise - a prospective review, Physiol Behav, vol. 99(3), 2010, s. 269-275.
18. D.D. Lund, C.V. Gisolfi: Estimation of mean skin temperature during exercise, J Appl Physiol, vol. 36(5), 1974, s. 625-628.
19. S. Hunold, E. Mietzsch, J. Werner: Thermographic studies on patterns of skin temperature after exercise, Eur J Appl Physiol, vol. 65, 1992, s. 550-554.
20. A. Merla, P.A. Mattei, L. Di Donato, G.L. Romani: Thermal imaging of cutaneous temperature modifications in runners during graded exercise, Ann Biomed Eng, vol. 38(1), 2010, s. 158-163.
21. M. Coh, B. Sirok: Use of the Thermovision Method in Sport Training, Physical Education and Sport, vol. 5(1), 2007, s. 85-94.
22. T. Nakayama, Y. Ohnuki, K. Kanosue: Fall in skin temperature during exercise observed by thermography, Jpn J Physiol, vol. 31, 1981, s. 757-762.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0046-0004
Identyfikatory