Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0043-0002

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Problemy materiałowe i remontowe czerpaków koparek węgla brunatnego

Autorzy Pękalski, G.  Mucha, T.  Lipińska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Material and repair problems in brown coal excavator buckets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dobór materiałów na czerpaki koparek węgla brunatnego jest od początku konstrukcji tych maszyn jednym z podstawowych czynników limitujących ich możliwości wydobywcze. Trwałość poszczególnych elementów w zróżnicowanych warunkach wydobycia wykazuje duże rozrzuty i zależy nie tylko od rozwiązań konstrukcyjnych ale także od rodzajów zastosowanych materiałów, ich obróbki cieplnej, podwyższania własności warstw powierzchniowych i technologii łączenia. W pracy przedstawiono dane dotyczące trwałości poszczególnych części czerpaka, zakresy, częstotliwość i czasochłonność prac remontowych w powiązaniu ze stosowanymi rozwiązaniami materiałowymi. Na podstawie wyników prac badawczych wykonywanych głównie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej wskazano i uzasadniono przyczyny zużywania i uszkodzeń. Rezultaty tych prac umożliwiły także przedstawienie własnych propozycji dotyczących modyfikacji rozwiązań materiałowych mogących podwyższać własności eksploatacyjne tego zespołu konstrukcyjnego koparek. Sugestią autorów jest przeprowadzenie prób w warunkach eksploatacyjnych czerpaków wykonanych z zaproponowanych materiałów.
EN Since the very beginnings of the brown coal excavator building the selection of materials for their buckets has been one of the main factors limiting their mining capacities. Lives of particular parts in the variable mining conditions show high scatter and depend not only on the design solutions but also the types of materials applied, their heat treatments, improvement of their superficial layers and joining technology. In the work the data concerning durability of particular bucket parts, scopes, frequencies and time consumption of the repair works, in connection with the applied material solutions, have been presented. Based at the results of research performed mainly at the Mechanical Engineering Faculty of the Wrocław University of Technology the reasons for their wear and failure have been shown and justified. Results of the works enabled also presentation of our own proposals concerning modification of material solutions aimed at improving the operational properties of that excavator assembly. The Authors suggest trial runs of the buckets made of the proposed materials in the normal operating conditions.
Słowa kluczowe
PL koparka wielonaczyniowa   czerpak   trwałość  
EN bucket wheel excavator   bucket wheel   selection of materials   durability  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 3-4
Strony 10--16
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Pękalski, G.
autor Mucha, T.
autor Lipińska, A.
Bibliografia
[1] Krajczyk A., Pękalski G., Stram T., Struktury staliwa L3 5 GSM a odporność na zużycie ścierne, Górnictwo Odkrywkowe, nr 3, 1994, s.61-68
[2] Krajczyk A., Pękalska L., Pękalski G., Optymalizacja mikrostruktur materiałów stosowanych na zęby czerpaków koparek, Konferencja naukowa, Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn roboczych, technologicznych oraz środków transportu, Wrocław-Szklarska Poręba, 1993 Cz. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993, s.135-140
[3] Krajczyk A., Pękalska L., Pękalski G., Problemy doboru materiałów o dużej odporności na ścieranie na przykładzie zębów czerpaków koparek, Górnictwo Odkrywkowe, nr 1,1991, s.30-39
[4] Krugła M., Szymczak T., Pawłowski T., Pękalski G. Ewolucja makro- i mikrostruktur materiałów odpornych na zużywanie ścierne w maszynach 'górnictwa węgla brunatnego, Górnictwo Odkrywkowe, nr 4-5, 2008, s.173-179
[5] Cegieł L., Kozerska A., Pękalski G., Struktury i odporność na zużywanie ścierne materiałów stosowanych na płyty wykładzinowe zsuwni i przesypów koparek węgla brunatnego, Górnictwo Odkrywkowe, nr 5-6,2006, s.56-62
[6] Pękalski G., Wybrane zagadnienia materiałowe elementów maszyn górnictwa odkrywkowego narażonych na zużywanie ścierne a możliwości zastosowania stali Hardox, Górnictwo Odkrywkowe, nr 4-5,2005, s.47-53
[7] Gajek K., Analiza przebiegu zużywania czerpaków, zębów czerpaków, zsuwni i przesypów maszyn górnictwa odkrywkowego, Praca dyplomowa inżynierska (opiekun pracy dr inż. Pękalski G.), Wrocław, 2005
[8] Materiały informacyjne KWB Turów - 2010/2011, praca nie publ.
[9] Pawłowski T., Badania odporności na zużywanie ścierne wybranych zespołów konstrukcyjnych maszyn górniczych w BOT KWB Turów S.A., Praca dyplomowa inżynierska (opiekun pracy dr inż. Pękalski G.), Wrocław, 2006
[10] Krajczyk A., Pękalska L., Pękalski G., Hartowanie powierzchniowe staliwa L35GSM, Konferencja Ogólnopolska, Obróbka powierzchniowa, Poznań, 1990, s.281-287
[11] ękalski G., Wocka N., Milian W, Pękalska L., Krajczyk A., Zastosowanie objętościowej i powierzchniowej obróbki cieplnej elementów maszyn wydobywczych, Konferencja naukowo-techniczna, Nowe materiały - nowe technologie materiałowe w przemyśle okrętowym i maszynowym, Szczecin-Świnoujście, 1998, s.201-206
[12] Dudziński W, Krajczyk A., Pękalska L., Pękalski G., Stram T., Opracowanie technologii obróbki cieplnej i warunków odbioru zębów czerpaków - WKL Etap I i Etap II, Raporty IMiMT PWr, SPR 8/94 i SPR 13/94
[13] Pękalski G., Propozycje zasad doboru materiałów na wybrane elementy koparek węgla brunatnego, Raport IMiMT PWr, SPR 5/95
[14] Łoś J., Haimann R., Orzechowski J., Pękalski G., Odporność na ścieranie napoin ze stali St3S, Przegląd Spawalnictwa, 1989, nr 5, s. 9-13
[15] Alenowicz J., Dudziński W., Pękalski G., Sachadel U., Laboratoryjna i eksploatacyjna charakterystyka napoin wykonywanych samoosłonowymi drutami proszkowymi typu DPT-6 i CS-400 na ogniwach łańcuchów urabiających i nożach czerpaków koparek wielonaczyniowych, Górnictwo Odkrywkowe, nr 4,2002, s.59-65
[16] Napiórkowski J., Pękalski G., Multilayer padding weldselectionprinciples for utilitarian elements working in soil. [w:] Progressivnye technologii, masiny i mechanizmy v masinostroenii. BALTTECHMAS - 2002. Mezdunarodnaja naucno-techniceskaja konferencija. Sbornik naucnych statej. Administracija Kaliningradskoj Oblasti, Kaliningrad, 2002, s. 519-524
[17] Napiórkowski J., Pękalski G., Sachadel U., Optymalizacja doboru napoin w ujęciu materiałoznawczym, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, GRE [Gospodarka remontowa energetyki], Szczyrk, 2002, s. 135-137
[18] Pękalska L., Pękalski G., Budowa fazowa i struktury napoin stosowanych w górnictwie węgla brunatnego, Węgiel Brunatny, wyd. spec, 2000, s.86-91
[19] Sachadel U., Pękalski G., Propozycja uniwersalnej napotny dla zastosowań w górnictwie węgla brunatnego - praca nie pubi, 2000
[20] Figiel A., Petecka M., Pękalski G., Przebieg i przyczyny zużywania wykładzin trudnościeralnych z niskostopowych stali martenzytycznych. Górnictwo Odkrywkowe, 2011 (artykuł złożony do druku)
[21] Dudziński W., Konat Ł., Pękalski G., Structural and strength characteristics of wear-resistant martensitic steels, Archives of Foundry Engineering, 2008, vol.8, iss.2, s.21-26
[22] Frydman S., Konat Pękalski G., Structure and hardness changes in welded joints of Hardox steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2008, vol.13, nr 4, s. 15-27
[23] Hardox - Das Verschleissblech der vielen Möglichkeiten, Wyd.SSAB Oxelosund, 2002
[24] Haimann R., Krajczyk A., Pękalska L., Pękalski G., Wpływ wyżarzania odprężającego na strukturę i własności złączy staliwa ze stalami 18G2A i 12G2ANb, Przegląd Spawalnictwa, 1990, nr 8, s.7-8
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0043-0002
Identyfikatory