Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0028

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Przewietrzanie prądami schodzącymi powietrza - identyfikacja zagadnień

Autorzy Trenczek, S. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Ventilation with downcast air currents - identification of problems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano zagadnienie przewietrzania wyrobisk kopalnianych wznoszącymi i schodzącymi prądami powietrza. Przedstawiono zmiany wynikające ze stosowania prądów schodzących, jakich dokonywano w kolejno wprowadzanych przepisach. Omówiono podstawowe definicje pojęć związanych z prądami schodzącymi oraz z eksploatacją podpoziomową i jej przewietrzaniem. Przeprowadzono analizę interpretacji poszczególnych definicji w aspekcie uwarunkowań zagrożeniowych.
EN The paper outlines the problem of ventilation in colliery excavations with the use of upcast and downcast air currents. Attention is paid to amendments in regulations related to the application of downcast air currents and to schedules that govern the process of making the regulations effective. Basic definitions of the terminology referred to downcast air currents, underlevel mining and related ventilation problems are discussed. The final part includes the analysis of the interpretations associated with individual definitions in the aspect of hazardous mining conditions.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja podpoziomowa   przewietrzanie kopalń   prąd schodzący   zagrożenie górnicze  
EN underlevel mining   mine ventilation   downcast air currents   mining hazard  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 2
Strony 65--79
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Trenczek, S.
  • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice
Bibliografia
1. Buchwald P., Kolarczyk M., Korski, J.: Zabrzańskie seminarium naukowo-techniczne poświęcone tematowi prowadzenia robót eksploatacyjnych poniżej poziomu udostępnienia. Ratownictwo Górnicze, nr 2, 2005.
2. Budryk W.: Odwracanie się prądów powietrznych w czasie pożarów podziemnych i sposoby zapobiegania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, t. II, z. 2, Krakówl954.
3. Budryk W.: Wentylacja kopalń. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1961.
4. Budryk W.: Znaczenie analizy wypadków pożarowych dla zmniejszenia katastrof górniczych. Przegląd Górniczy, nr 9, 1957.
5. Bystroń H., Jaroń S., Kołodziejczyk B., Markefka P., Strumiński A.: Pożary podziemne. Poradnik Górnika, t. 3, dz. III. Wydawnictwo „ Śląsk”, Katowice 1974.
6. Bystroń H.: Modelowanie termodynamiczne struktury systemu wentylacji kopalni „Barbara-Wyzwolenie” z nadpoziomowym rejonem eksploatacyjnym w celu uzyskania struktury niekatostrofogennej w przypadku pożaru w prądzie schodzącym powietrza zużytego. Materiały X Sesji Międzynarodowego Biura Termofizyki Górniczej „IBMT 2005”, Wydawnictwo Politechniki Siakiej, Gliwice 2005.
7. Bystroń H.: Rozprowadzenie powietrza w czynnym rejonie eksploatacyjnym zabezpieczające roboty wydobywcze przed dymami w przypadku pożaru w prądzie schodzącym. Materiały HI Szkoły Aerologii Górniczej, Zakopane, 12-15 października 2004, Wydawnictwo CEiAG, Katowice 2004.
8. Bystroń H.: Stabilność prądów schodzących a profilaktyka katastrof górniczych. Archiwum Górnictwa, t. XII, z. 3, Kraków 1977.
9. Bystroń H.: Teoria kierunków przepływu powietrza przy pożarze w kopalni. Przegląd Górniczy, nr 4,1962.
10. Fraczek R., Frączak J.: Zalety i wady prowadzenia eksploatacji ścian węglowych poniżej poziomu udostępnienia. Przegląd Górniczy, nr 5, 2005.
11. Fraczek R., Śliwczyński B.: Zagrożenia wentylacyjne związane z eksploatacją ścian prowadzonych poniżej poziomu udostępnienia po 2005 roku na podstawie JSW S.A. KWK „Borynia”. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
12. Gisman S.: Ilustrowany encyklopedyczny słownik górniczy. Wydawnictwo Śląsk” Katowice 1955.
13. Konopko W. i inni: Raporty roczne o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2006.
14. Konopko W.: Geologiczno-górnicze uwarunkowania eksploatacji podpoziomowej. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
15. Konopko W.: Podpoziomowe roboty górnicze - próba sumarycznej oceny stanu zagrożenia. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
16. Korski J.: Eksploatacja poniżej poziomu udostępnienia - próba identyfikacji problemów i zagrożeń. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
17. Koziura M., Kleszcz A., Wolny K.: Zdarzenia związane z zagrożeniami górniczymi zaistniałe w kopalniach węgla kamiennego oraz skala prowadzonych robót górniczych poniżej poziomu udostępnienia. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa -zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
18. Krotkiewski W.: Pożar w kopalni „Barbara-Wyzwolenie” w 1954 r. Materiały pokonferencyjne nt. Analiza większych pożarów w kopalniach węgla. SNTIiTG Zarząd Główny, Katowice 1957.
19. Matuszewski K.: Problematyka podpoziomów i uwagi do planowania eksploatacji podpoziomowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń górniczych. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze. Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. DzU nr 124, poz. 863.
21. Trenczek S.: Automatyczna aerometria górnicza dla kontroli zagrożeń aerologicznych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 3,2005.
22. Trenczek S.: Monitorowanie zagrożeń aerologicznych, a eksploatacja złóż na dużych głębokościach. CUPRUM, nr 2, 2005.
23. Trenczek S.; Poziom ryzyka zagrożenia cieplnego w stanach awaryjnych i krytycznych rejonów przewietrzanych schodzącym prądem powietrza. Materiały XXII Seminarium Naukowo-Technicznego nt. „Zwalczanie zagrożenia cieplnego w kopalniach. Teoria i praktyka”. XXXI Dni Techniki ROP' 2005, Rybnik, 20 października 2005. Wydawnictwo GiG, Gliwice 2005.
24. Trenczek S.: Poziom zagrożeń aerologicznych w stanach awaryjnych i krytycznych rejonów przewietrzanych schodzącym prądem powietrza. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnicze Zagrożenia Naturalne 2005” nt. Eksploatacja podpoziomowa - zagrożenia górnicze, Ustroń, 21-24 listopada 2005. Wydawnictwo GIG, Katowice 2005.
25. Trenczek S.: Przewietrzanie wyrobisk kopalnianych powietrzem sprowadzanym na upad. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2, 2005.
26. Trenczek S.: Rozpoznanie czynników termofizycznych a poziom zagrożenia występujący przy eksploatacji zawałowej pokładów węgla kamiennego. Materiały X Sesji Międzynarodowego Biura Termofizyki Górniczej „IBMT 2005”, Gliwice, 14-18 lutego 2005. Wydawnictwo GiG, Gliwice 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0028
Identyfikatory