Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0027

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Badanie kultury bezpieczeństwa pracy pracowników KWK "X"

Autorzy Drenda, J.  Morcinek-Pokrywka, A. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Examination of the culture of the job security of workers of the "X" mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kultury bezpieczeństwa pracy pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzono je na podstawie prostego narzędzia badawczego, jakim jest ankieta. Badania objęły reprezentacyjną, losowo wybraną grupę ludzi, w skład której wchodziły zarówno osoby z dozoru, jak i robotnicy. Ankieta zawierała siedem podstawowych pytań, a jej rezultaty pozwoliły na ustalenie hierarchii wartości autotelicznych i wartości pracy pracowników, postaw wobec formalnych norm bezpieczeństwa, jak również stosunku do ryzyka i ryzykownych zachowań oraz zagrożeń występujących w górnictwie.
EN The examination of the culture of the job security of workers was conducted in a hard bituminous coal mine, on the bases of a simple research tool in the form of a questionnaire. The examination involved a formal, randomly chosen group of people, consisting of supervision staff and shop floor workers. The Questionnaire contained seven basic questions and its results reveal a hierarchy of existential values and the value of work, attitudes towards formal safety regulations, and the attitude to risk and risky behaviour as well as threats occurring in coal mines.
Słowa kluczowe
PL kopalnia   zagrożenie górnicze   bezpieczeństwo pracy   bezpieczeństwo w górnictwie   kultura bezpieczeństwa  
EN mine   mining hazard   job security   safety in mining   culture of safety  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 2
Strony 51--64
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Drenda, J.
autor Morcinek-Pokrywka, A.
Bibliografia
1. Geller E. S.: The Psychology of Safety. Radnor, Chilton Book Company, Pennsylvania 1996.
2. HSE: Successful health and safety management. Health and Safety Executive, HMSO, London 1997.
3. Martyka J.: Kultura bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Wydawnictwo GIG, Katowice 2004.
4. Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa pracy. Wydawnictwo CIOP, Warszawa 2002.
5. Pidgeon N.: Safety culture and risk management in organizations. Journal of Cross -Cultural Psychology 22,1991,129 - 140.
6. Pidgeon N.: Safety culture: key theoretical issues. Worka &Stress, Vol. 12, No. 3, 1998, 202 - 216.
7. PN - N - 18001. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Koncepcja kultury bezpieczeństwa.
8. Praca zbiorowa: Strategia poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalni węgla kamiennego. Wydawnictwo GIG, Katowice 2001.
9. Schein E.: Organizational Culture, American Psychologist. Vol. 45, No. 2, 1990, 109 -119.
10. Studenski R.: Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo pracy, nr 9, 2000,1-4.
11. Wywiady i ankiety przeprowadzone wśród pracowników jednej z kopalń węgla kamiennego.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0027
Identyfikatory