Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0026

Czasopismo

Górnictwo i Geologia

Tytuł artykułu

Ocena wybranych właściwości fizykomechanicznych hydromieszanin wykorzystywanych w podziemnych technologiach górniczych

Autorzy Plewa, F.  Król, A. 
Treść / Zawartość http://www.polsl.pl/Wydzialy/RG/Wydawnictwa/Strony/KwartalnikRG.aspx
Warianty tytułu
EN Rating of the physical-mechanical properties of fly ash-water mixtures utilization in underground mining technologies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jedną z najbardziej efektywnych metod zagospodarowania odpadów przemysłowych jest ich wykorzystanie w podziemnych technologiach górniczych. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych właściwości fizykomechanicznych hydromieszanin oraz mieszanin popiołowo-żużlowo-wodnych z dodatkiem środka wiążącego, sporządzonych na bazie badanych popiołów lotnych, możliwych do wykorzystania w podziemnych technologiach górniczych.
EN One of the most effective methods of industrial waste utilization is its disposal in underground mining workings. In the paper, the results of laboratory tests on the physical-mechanical properties of fly ash-water and fly ash-slag-water mixes with an addition of binding agents used in underground mining technologies are presented.
Słowa kluczowe
PL hydromieszanina   mieszanina popiołowo-żużlowo-wodna   odpady przemysłowe   utylizacja odpadów   zagospodarowanie odpadów   właściwości fizykomechaniczne  
EN fly ash-water mixture   fly ash-slag-water mixture   industrial waste   waste utilisation   physical-mechanical properties  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Górnictwo i Geologia
Rocznik 2007
Tom T. 2, z. 2
Strony 41--50
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Plewa, F.
autor Król, A.
Bibliografia
1. Palarski J.: Podsadzanie wyrobisk mieszaninami zagęszczonymi z odpadów drobnoziarnistych. III Międzynarodowa Konferencja - Ochrona środowiska w przemyśle węglowym i metali nieżelaznych, Szklarska Poręba 1998.
2. Palarski J., Plewa F.: Lokowanie odpadów energetycznych w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Materiały konferencyjne: IV Szkoła Geomechaniki, Gliwice-Ustroń, 18-22 października 1999.
3. Palarski J., Plewa F., Mysłek Z.: Wpływ gipsu poreakcyjnego na własności fizyczno-mechaniczne mieszanin popiołowo-wodnych. Zeszyły Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 253, Gliwice 2002.
4. Plewa F., Mysłek Z.: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w podziemnych technologiach górniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
5. Plewa F., Król A. Badania modelowe wpływu środków wiążących na mieszaniny popiołowo-wodne wykorzystywane w podziemnych technologiach górniczych. Materiały konferencyjne: VI Szkoła Geomechaniki, Gliwice-Ustroń, 21-24 października 2003.
6. Plewa F., Król A.: Badania przydatności popiołów lotnych bez produktów odsiarczania spalin z Elektrowni „Rybnik” w podziemnych technologiach górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 258, „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2003”, Gliwice 2003.
7. Plewa F., Mysłek Z.: Przegląd metod zagospodarowania odpadów drobnofrakcyjnych w wyrobiskach kopalnianych w świetle własnych badań i doświadczeń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Górnictwo, z. 225, Gliwice 1995.
8. Plewa F., Mysłek Z.: Gospodarcze wykorzystanie odpadów drobnoziarnistych w warunkach kopalń węgla kamiennego. Cuprum nr 4/5, Wrocław 1997.
9. Polska Norma: PN-G-11011:1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0033-0026
Identyfikatory