Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0019-0027

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Procedura monitorowania ewolucji zmian zapalnych i zwyrodnieniowych w stawach krzyżowo-biodrowych

Autorzy Dyszkiewicz, A.  Koprowski, R.  Wróbel, Z. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Procedure for monitoring evolution of inflammatory and degeneration changes in sacroiliac-lumbar joints
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono system analizy umożliwiający wykonanie dokładnych pomiarów morfometrycznych krawędzi stawowych oraz szpary stawowej z uwzględnieniem dużej zmienności ich kształtu. Sporządzenie bazy danych dotyczących fluktuacji parametrów zdrowego stawu krzyżowo-biodrowego umożliwia określenie wskaźników odstępstwa od normy badanego zdjęcia. Planimetryczna analiza kolejnych radiogramów leczonego pacjenta umożliwia ocenę dynamiki procesu chorobowego, a tym samym monitorowanie skuteczności leczenia. Cyfrowa obróbka obrazu w środowisku MatLab umożliwia ponadto znaczne uwydatnienie takich szczegółów, jak drobne nadżerki kostne, nie dostrzegalne przy wzrokowej interpretacji zdjęcia. Ma to duże znaczenie podczas analizy wczesnych, radiologicznie wątpliwych stadiów zapalenia. Zjawisko to dobrze ilustruje porównanie klasycznego obrazu radiologicznego z przetworzonym cyfrowo obrazem.
EN The system for analysis described makes it possible to conduct precise morphometric measurements of joint edges and articular space, taking into account wide range of their shapes. Creation of data base concerning fluctuation of parameters in healthy sacroiliac-lumbar joint, enables definition of difference factors from the standard in the picture examined. Planimetrie analysis consecutive radiograms of the patient treated, makes it possible to evaluate dynamics of the disease process and, as a consequence, monitor efficacy of the treatment. Digital analysis of image in Matlab environment makes it possible to emphasise such details as small bone erosion, which cannot be noticed during visual interpretation of the x-ray. It is very important in analysing early, radiologically doubtful, stages of inflammation. The phenomenon is well illustrated by comparison of classic x-ray image and digitally processed image.
Słowa kluczowe
PL stawy krzyżowo-biodrowe   radiogram   analiza planimetryczna  
EN sacroiliac-lumbar joint   radiogram   planimetric analysis  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2001
Tom Vol. 7, nr 1-2
Strony 49--53
Opis fizyczny Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
autor Dyszkiewicz, A.
autor Koprowski, R.
autor Wróbel, Z.
  • Szpital Śląski w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0019-0027
Identyfikatory