Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0019-0011

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Układ dwóch sfer integrujących do badania rozpraszania i absorpcji światła

Autorzy Liebert, A.  Łukasiewicz, P.  Maniewski, R. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Double-integrating spheres system for investigations of light scattering and absorption
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono technikę pomiaru właściwości optycznych z wykorzystaniem układu dwóch sfer integrujących. Pomiar polega na oświetleniu badanej próbki skolimowanym światłem laserowym i oszacowaniu promieniowania reemitowanego przez badaną próbkę, promieniowania transmitowanego oraz transmisji skolimowanej. Pomiary te umożliwiają obliczenie współczynników absorpcji, rozpraszania oraz anizotropii badanego preparatu. Opisano budowę systemu pomiarowego z dwiema sferami integrującymi, uruchomionego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Omówiono zasady prowadzenia pomiarów, wskazano na źródła błędów. Zaprezentowano wyniki pomiarów mleka jako płynu o właściwościach optycznych zbliżonych do tkanek żywych. Stwierdzono, że jest możliwe stosowanie roztworów mleka z dodatkiem absorbera do budowy fantomów tkanek.
EN The measurements of optical properties of the tissue is important for development of optical diagnostic methods. In this paper we present the technique of optical properties measurement with the use of double-integrating spheres system. The measurement of total reflectance, total transmittance and collimated transmittance allows to calculate scattering, absorption and anisotropy coefficients. General principles of the measurement were presented. Also the sources of errors were pointed out. The double-integrating spheres system constructed in the Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering was described. The measurements of optical properties of the milk as a medium optically similar to human tissue were carried out. It was observed that the milk solutions with absorber allow to build optical phantoms of the human tissues.
Słowa kluczowe
PL własności optyczne   sfera integrująca   współczynnik absorpcji   współczynnik rozpraszania  
EN optical properties   double integrating spheres system   absorption coefficient   scattering coefficient  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2000
Tom Vol. 6, nr 3-4
Strony 73--80
Opis fizyczny bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Liebert, A.
autor Łukasiewicz, P.
autor Maniewski, R.
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0019-0011
Identyfikatory