Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0018-0039

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą z wykorzystaniem informatycznych systemów do pracy grupowej jako element strategii jakości w szkole wyższej

Autorzy Szeptuch, A. 
Treść / Zawartość http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/
Warianty tytułu
EN Knowledge management with informatics system for workgroup as element of quality strategy in high school
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono potrzebę zmian w zarządzaniu współczesnymi uczelniami. Zaprezentowano związek informatycznych systemów do pracy grupowej z zarządzaniem jakością oraz korzyści wynikające z wykorzystania tych systemów do zarządzania wiedzą na uczelni.
EN In article were introduced the need of changes in management the present universities. Was being showed relationship informatics systems for workgroup with total quality management and profit from using this systems for university management.
Słowa kluczowe
PL wiedza   zarządzanie wiedzą   szkoła wyższa  
EN knowledge management   high school   knowledge  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2007
Tom z. 40
Strony 257--265
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Szeptuch, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Informatyki i Ekonometrii, Zabrze, ul. Roosevelta 26, pokój 417C, agata.szeptuch@polsl.pl
Bibliografia
[1] Woźnicki J.: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
[2] Penc J.: Zarządzanie oparte na wiedzy. W: Organizacja i Kierowanie nr 1 (107), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.
[3] Rokita J.: Organizacja ucząca się. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
[4] Lisiecka K.: Kreowanie jakości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
[5] Broniewska G.: Szkoły jakości w uczelniach i bibliotekach akademickich, [w:] Współczesne Zarządzanie nr 3/2003, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003.
[6] Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu. Wydawnictwo Moderski i S - ka, Poznań 2000.
[7] Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
[8] Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0018-0039
Identyfikatory