Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0016-0024

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu

Autorzy Dębiec-Bąk, A.  Mraz, M.  Mraz, M.  Skrzek, A. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN Qualitative and quantitative evaluation of gait in patients alter stroke
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Udary mózgu, będące dramatycznym powikłaniem chorób układu naczyniowego, stanowią duży problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie, prowadząc do niepełnosprawności, otępienia i depresji, a często też do śmierci. Trudności w chodzeniu stwierdza się u 70% osób przeżywających udar, natomiast u 30% utrzymuje się ciężkie upośledzenie ruchowe, wymagające stałej opieki. Dlatego istotnym zagadnieniem jest problem przywrócenia lokomocji lub jej usprawnienia. Celem pracy była jakościowa i ilościowa ocena chodu osób po udarze mózgu z niedowładem połowiczym prawo- i lewostronnym. U 25 osób (17 osób z niedowładem połowiczym prawostronnym, 8 osób z niedowładem połowiczym lewostronnym) przeprowadzono ocenę funkcjonalną niedowładnej kończyny dolnej, ocenę chodu (wydolność chodu, sprawność chodu) oraz dystans chodu. Analizowano zależność pomiędzy stanem neurologicznym a lokomocją. Wykazano istotną statystycznie zależność między badanymi cechami. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę wykonywania neurologicznej i funkcjonalnej oceny chorych po udarze oraz monitorowania postępowania usprawniającego. Brak poprawy może być wskazaniem do dokonania zmian w programie rehabilitacyjnym, szczególnie w pierwszych miesiącach po udarze. Wyniki postępowania fizjoterapeutycznego zależą w dużej mierze od wyboru właściwej strategii leczenia.
EN Apoplectic stroke is a dramatic complication of the cardiovascular system's diseases and it has become one of the most distressing health problems of contemporary societies. Often it results in handicap, postapoplectic dementia, depression and high death rate. Around 70% of survivors have difficulties in walking, while the remaining 30% suffer from acute motor impairment and require constant medical attention. Therefore, restoration or, at least, improvement of locomotion is the main goal of rehabilitation of the cerebral hemorrhage survivors. Studies on gait pathologies provide valuable clues for planning physiotherapy that would minimize or eliminate the given dysfunction. The aim of this study was qualitative and quantitative evaluation of gait in cerebral hemorrhage survivors with the right- or the left-sided hemiparesis. 25 patients (17 with the right-sided and 8 with the left-sided hemiparesis) were subjected to functional evaluation of the paretic lower limb, gait evaluation (gait efficiency and gait ability) and walking distance assessment. Correlation between the neurological and locomotor status of the patients was evaluated. The analysis showed a statistically signify- cant correlation between the examined traits. It also indicates a necessity for performing neurological and functional evaluation of patients after stroke and monitoring of the rehabilitation progress. Lack of improvement may indicate that the rehabilitation scheme needs to be altered, especially in the first months after the stroke. The final effect of rehabilitation depends, to a large extent, on the choice of appropriate physiotherapeutic strategy.
Słowa kluczowe
PL udar mózgu   chód   niedowład połowiczy  
EN stroke   gait   hemiparesis  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2007
Tom Vol. 13, nr 2
Strony 97--100
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Dębiec-Bąk, A.
autor Mraz, M.
autor Mraz, M.
autor Skrzek, A.
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4, 51-629 Wrocław
Bibliografia
1. The European Stroke Initiative Executive Committee and the EUS, Writing Committee. European Stroke Initiative Recommendations for Stroke Management - Update 2003, Cerebrovasc Dis 2003; 16: s. 311-337
2. Raport Zespołu Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu. Postępowanie w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2001, supl. 6: s. 5-31
3. D. Ryglewicz, A Członkowska: Udary - diagnostyka i leczenie, Nowa Klinika, Neurologia i Psychiatria 1995, 12: s. 3-7.
4. P.M. Rothwell, AJ. Coull, M.F. Giles et al.: Change in Stroke I incidence mortality, case-fatality, severity, and risk factors in Oxford-shire, UK from 1981 to 2004 (Oxford Vascular Study), Lancet r 2004; 363, 6: s. 1925-1933
5. A. Kwolek., M. Drużbicki, G. Przysada: Zasady rehabilitacji szpitalnej chorych po udarze mózgu, Post. Rebab. 2004; 18, 3: s. 7-9.
6. J. Opara: Klinimetria w udarach mózgu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2005
7. A. Kwolek: Zasady rehabilitacji chorych po udarze mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2005; 39, 4 (supl. 3): s. 739-741
8. N. Tenore, F. Fortugno, F. Viola, M.Galii, S. Giaquinto: Gait f analysis as reliable tool for rehabilitation of chronic hemiplegic patients, Clin Exp Hypertens. 2006, 8 (3-4): s. 349-355
9. S. Kapidzic-Durakowic, A. Karabegovic, M. Zonic-Imamovic: Recovery of walk in persons with stroke and heart disease, Med Arh. 2006, 60 (4): s. 243-245.
10. S.J. Olney, J. Nymark, B. Brouwer, E. Culham, A. Day, J. Heard, K. Henderson, Parvataneni: A randomized controlled trial of i supervised versus unsupervised exercise programs for ambulatory stroke survivors, Stroke. 2006 Feb; 37 (2): s. 476-481.
11. N.K. Latham, D.U. Jette, M. Slavin, L.G. Richards, A. Procino, R.J. Smount, S.D. Horn: Physical therapy during stroke rehabilitation for people with different walking abilities, Arch Phys Med. Rehabil. 2005 Dec; 86 (12) Suppl 2: s. 41-50.
12. A.M. Moseley, A. Stark, I.D. Cameron, A. Pollock: Treadmill training and body weight support for walking after stroke, Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19; (4): CD002840.
13. K.H. Mauritz: Gait training in hemiparetic stroke patiens. Eura Medicophys, 2004 Sep; 40 (3): s. 165-178.
14. S.H. Peurala, I.M. Tarkka, K. Pitkanene, J. Sivenius: The effectiveness of body weight-supported gait training and floor walking in patients with chronic stroke, Arch Phys Med Rehabil. 2005 Aug; 86 (8): s. 1557-1564.
15. S.H. Peurala, E.B. Titianova, P. Mateev, K. Pitkanen, J. Sivenius, I.M. Tarkka: Gait characteristics after gait-oriented rehabilitation in chronic stroke, Restor Neurol Neurosci. 2005; 23 (2): s. 57-65.
16. A. Kwolek: Ocena stanu chorych z niedowładem połowiczym poudarowym i postępu w rehabilitacji, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 1986, XX (XXXVI), 2: s. 246-251.
17. S. Brunnström: Motor testing procedures in hemiplegia, J. Am. Phys. Ther. Ass. 1966, 46, 357.
18. B. Biniaś: Ocena chodu osób z niedowładem połowiczym leczonych w Sztumie, Postępy Rehabilitacji, 1986, II, 3.
19. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATI-STICA PL na przykładach z medycyny. Statystyki podstawowe, Kraków 2006, Ststsoft.
20. M. Krawczyk: Metoda CIT w rehabilitacji chorych po udarze mózgu, Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39,4 (supl. 3): s. 750-753.
21. Postępowanie po udarze mózgu. Aktualne zalecenia European Stroke Initiative. Medycyna Praktyczna, 2003, 11.
22. P.W. Duncan: Synthesis of intervention trials to improve motor recovery following stroke, Top. Stroke Rehabil. 1997; 3: s. 1-20.
23. S. Hesse: Locomotor therapy in neurorehabilitation, Neuro-Rehabilitation. 2001; 16: s. 133-139.
24. A. Kwolek: Postępy w leczeniu i rehabilitacji osób po udarze niedokrwiennym mózgu Rehabilitacja Medyczna, 2002,6, 1: s. 9-22
25. J. Opara: Metody usprawniania ruchowego po udarze mózgu. Udar Móżgu, 2002, 4, 1: s. 33-37.
26. J.M. Fritz, S.R. Piva: Physical impairment index: reliability, validity, and responsivennes in patients with acute low back pain, Spine, 2003, 28 (11): s. 1189-1194.
27. M. Gustavsen, A.M. Mengshoel: Clinical physiotherapy documentation in stroke rehabilitation: an ICIDH-2 beta-2 based analysis, Disabil. Rehabil. 2003: 25 (19): s. 1089-1096.
28. M.B.King, J.O. Judge, R. Whipple, L.Wolfson: Reliability and responsiveness of two physical performance measures examined in the context of a functional training intervention, Phys. Ther. 2000, 80 (1): s. 8-16.
29. R.L. Kane: Looking for physical therapy outcomes, Phys Ther 1994; 74 (5): s. 425-429.
30. R. Haigh, A. Tennant, F. Bering-Sorensen, G. Grimby, C. Marcinek, S. Philips, et al.: The use of outcome measures in physical medicine and rehabilitation within Europe, J Rehabil Med. 2001: 33 (6): s. 273-278
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0016-0024
Identyfikatory