Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0059-0016

Czasopismo

Modelowanie Inżynierskie

Tytuł artykułu

Drgania siłownika hydraulicznego z uwzględnieniem tłumienia wewnętrznego

Autorzy Sochacki, W. 
Treść / Zawartość http://www.kms.polsl.pl/mi/
Warianty tytułu
EN Transverse vibrations of an internally damped hydraulic cylinder
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie tłumionych drgań poprzecznych siłownika hydraulicznego. W zbudowanym modelu fizycznym uwzględniono rozproszenie energii w drgającym siłowniku na skutek tłumienia wewnętrznego materiału lepkosprężystego siłownika (model reologiczny Kelvina-Voigta). Obliczenia przeprowadzono po przyjęciu odpowiednich wielkości bezwymiarowych. Jako przykład przyjęto siłownik podpory górniczej. Wyniki obliczeń dotyczą wyznaczenia zależności pierwszej wartości własnej drgań poprzecznych siłownika od stopnia jego rozsunięcia przy dwóch wartościach obciążenia. Przedstawiono także wpływ wielkości tłumienia wewnętrznego na pierwszą wartość własną układu.
EN In the work the problem of transverse vibrations of a hydraulic cylinder set with the consideration of the internal damping is formulated and solved. In the physical model of hydraulic cylinder the dissipation of vibration energy as the result of internal viscous damping (a visco-elastic Kelvin-Voigt material) is considered. The calculations is made after consideration pertinent dimensionless quantities. The results of calculations concern the assign of dependence of first eigenvalue (real and imaginary parts) for two values of loading from degree of hydraulic cylinder extension. The influence of size of internal damping on the first eigenvalue of system also was introduced.
Słowa kluczowe
PL siłownik hydrauliczny   drgania tłumione   tłumienie wewnętrzne  
EN hydraulic cylinder   damped vibration   internal damping  
Wydawca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie
Rocznik 2011
Tom T. 10, nr 41
Strony 371--376
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Sochacki, W.
Bibliografia
1. Kirillov O. N., Seyranian A. O.: The effect of small internal and external damping on the stability of distributed non-conservative systems. “Journal of Applied Mathematics and Mechanics” 2005, 69, p. 529-552.
2. Gurgoze M., Doruoglu A. N., Aeren S.: On the eigen characteristics of a cantilevered visco-elastic beam carrying a tip mass and its representation by a spring-damper-mass system. “Journal of Sound and Vibration” 2007, 301, p. 420-426.
3. Sochacki W., Tomski L.: Free vibration and dynamic stability of hydraulic cylinder set. "Machine Dynamics Problems” 1999, Vol.23, No. 4, p. 91-104,
4. Tomski, L.: Nośność sprężysta stojaka hydraulicznego. „Rozprawy Inżynierskie” 1977, 25.2, s. 247-269.
5. Tomski, L., Kukla, S.: Dynamical response of bar-fluid-shell system simulating hydraulic cylinder subjected to arbitrary axial excitation. “Journal of Sound and Vibration” 1984, 92, 2, p. 273-284.
6. Ryu S.-U., Sugiyama Y.: Computational dynamice approach to the effect of damping on stability of cantilevered column subjected to a follower force. “Comuters and Structures”2003, 81, p. 265-271.
7. Taha M. H., Abohadima S.: Mathematical model for vibrations of non-uniform flexural beams. “Engineering Machanics” 2008, Vol.15, No. 1, p. 3-11.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0059-0016
Identyfikatory