Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0026

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Innowacyjna technologia odwadniania urobku wydobywanego spod lustra wody koparkami ssącymi

Autorzy Schmidt, Z.  Kurkowiak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Innovative technology of dewatering output excavated from underwater with suction excavators
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano proces zmiany gęstości hydromieszaniny wodno-żwirowo-piaskowej dla powstrzymania utraty drobnych frakcji piaskowych w procesie odwadniania urobku z jednoczesnym usuwaniem części organicznych i ilastych. W eksploatacji surowców okruchowych spod lustra wody koparkami ssącymi, odstawa zawiesiny wody z urobkiem odbywa się hydrotransportem tłocznym. Przed przeróbką właściwą hydromieszanina musi być odwodniona. Często jednak urządzenia wydobywcze w zależności od warunków urabiania, zmieniają skład hydromieszaniny i prędkość jej przepływu, a wówczas urządzenia odwadniające zmieniają wielkość ziarna podziałowego, skutkiem czego jest utrata części piasków drobno- i średnioziarnistych, odprowadzanych do osadnika odpadów. W artykule opisano metodę hydrokorekcji gęstości zawiesiny dla powstrzymania utraty drobnych frakcji piaskowych, z równoczesną separacją ziaren niepożądanych w produkcie końcowym.
EN The paper presents influence of changes in density of hydro-mixture consisting of water, gravel and sand on restraining losses of fine sand fractions in the process of output dewatering with simultaneous elimination of organic and clayey particles. In the process of sand and gravel exploitation from underwater with suction excavators, a slurry of water and sand is pumped through a hydro transport conduit. Hydro-mixture must be dewatered before main processing. Depending on exploitation conditions, excavating machines often change the composition of hydro-mixture. Then dewatering machines become unsuitable. This situation results in losing fine and medium sands, because they are transported to residue sediments. Methodology of hydro-correction of slurry density in order to restrain fine sand losses with simultaneous separation of undesirable grains is presented in the paper.
Słowa kluczowe
PL koparka ssąca   odwadnianie urobku   hydrotransport  
EN suction excavator   dewatering output   hydrotransport  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 135--140
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Schmidt, Z.
autor Kurkowiak, T.
Bibliografia
[1]. Bęben A., Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, Wydawnictwa Uczelniane AGH, Kraków 2008
[2]. Finkelshteyn Z., Wasyłeczko Z., Bojko N.Z., Hydrodynamiczna filtracja cieczy. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 1 (197)2011
[3] Witt A., Schmidt Z., Kurkowiak T., Badania i opracowanie innowacyjnych urządzeń do regulacji hydromieszaniny wodno-żwirowo-piaskowej z funkcją separacji drobnych ziaren mineralnych, Poltegor Instytut Wrocław 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0026
Identyfikatory