Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0023

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Innowacyjne technologie produkcji surowców skaleniowych

Autorzy Lewicka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Innovative technologies of the production of feldspar raw materials
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mimo, iż skalenie należą do najpowszechniej występujących w przyrodzie minerałów skałotwórczych, złoża kopalin skaleniowych najwyższej czystości należą do rzadkości, a i te są w znacznej mierze wyczerpane. Rosnące w ostatnich kilkunastu latach zapotrzebowanie na surowce skaleniowe, zwłaszcza ze strony przemysłu ceramicznego i szklarskiego, powoduje zainteresowanie wykorzystaniem ich źródeł pośledniej jakości, a zarazem poszukiwanie technologii umożliwiających pozyskanie z nich surowców o pożądanych parametrach. Wymagania odbiorców, dotyczące przede wszystkim jak najniższego udziału tlenków barwiących i odpowiedniej zawartości alkaliów, a także coraz bardziej rygorystyczne normy środowiskowe, stymulowały rozwój fizycznych metod wzbogacania kopalin skaleniowych. Największy postęp nastąpił w zakresie stosowania metod separacji magnetycznej. Dzięki wdrożeniu do praktyki przemysłowej nowoczesnych urządzeń, m.in. nadprzewodzących separatorów wysokogradientowych oraz separatorów o wysokiej intensywności pola magnetycznego, takich jak separatory rolkowe wyposażone w magnesy stałe z udziałem pierwiastków ziem rzadkich (RER) oraz matrycowe filtry magnetyczne, możliwe jest obecnie skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nawet bardzo drobnoziarnistych o niskiej podatności magnetycznej (paramagnetycznych), a co za tym idzie otrzymanie koncentratów o odpowiedniej czystości z kopalin o niskim udziale skaleni, w tym materiałów uznawanych dotychczas za odpadowe. Separacja magnetyczna może stanowić alternatywę dla energochłonnych i zagrażających środowisku metod chemicznych, a zwłaszcza powszechnie stosowanej flotacji. Artykuł omawia najbardziej zaawansowane, innowacyjne rozwiązania stosowane w procesie produkcji surowców skaleniowych, a także przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce światowej. Przedstawia również mniej rozpowszechnione, ale dające dobre rezultaty techniki uszlachetniania kopalin skaleniowych, takie jak separacja tryboelektrostatyczna, ługowanie biologiczne i selektywna flokulacja.
EN Despite feldspar belong to the most abundant rock forming minerals, deposits of high purity ore are scarce and even those are largely depleted. The increasing demand for feldspar upon recent several years, especially in the ceramic and glass industries, resulted in interest in its sources of lower quality and search for new processing technologies to obtain products of required quality specifications. The customers’ requirements referring basically to the lowest possible content of colouring oxides and adequate percentage of alkalis, along with increasingly strict environmental standards, stimulated the development of physical treatment methods of feldspar ore. The most spectacular progress was observed in case of magnetic separation. The implementation into industrial practice of modern equipment such as high gradient superconductive separators and high intensity magnetic separators, e.g. permanent magnetic rare earth roll separators (RER) and matrix magnetic filters, enabled effective removal of very fine contaminants of low magnetic susceptibility (paramagnetic). Consequently, feldspar concentrates of proper quality could be obtained from poor feldspar ores and materials previously recognized as waste. Magnetic separation could be an alternative for energy-consuming and environmentally unfriendly chemical based methods, such as froth flotation that is so far commonly used for feldspar ore purification. The article discusses the most advanced, innovative solutions employed in the production of feldspar raw materials, giving examples of modern technologies that are utilized in the industrial practice. There are also presented beneficiation techniques of lesser popularity, but giving promising results, such as triboelectrostatic separation, bioleaching, and selective flocculation.
Słowa kluczowe
PL surowiec skaleniowy   wzbogacanie   przeróbka  
EN feldspar raw material   enrichment   processing  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 115--120
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Lewicka, E.
Bibliografia
[1] Klein G., Application of feldspar raw materials in the silicate ceramic industry. Interceram 50,2, 2001
[2] Karaś J., Polesiński Z., Badania nad przeróbką i wykorzystaniem krajowych surowców skaleniowych. II Sympozjum "Stan przeróbki mineralnych surowców skalnych i chemicznych". Wyd. AGH, Kraków, 1984
[3] Wasylak J., Kucharski J., Rola tlenku glinu w szkle i jego surowce. Ceramika/Ceramics 76, 2003.
[4] Fears P., Magnetic separation: dry developments. Industrial Minerals, 6/2010.
[5] Fears P., Magnetic separation: a flotation alternative. Ind. Min. 7/2007.
[6] Dobbins M., Pulsation separation. Industrial Minerals, 6/2006
[7] Sadowski J., Sherrell I., Dobbins M., Quartz & feldspar separation: a dry alternative. Ind. Min. 12/2008
[8] Styriakova I., Śtyriak I, Malchovsky P., Lovas M., Biological, chemical and electromagnetic treatment of three types of feldspar raw materials. Miner. Eng. 19, 2006
[9] Dogu I., Aral A.I., Separation of dark-coloured minerals from feldspar by selective flocculation using starch. Powder Tech. 139,2004
[10] Larsson J., Venalainen H., FFF-feldspar and FW-wollastonite in white porcelain tiles. Ceramika/Ceramics 60,2000
[11] Bayat O., Arslan V., Cebeci Y., Combined application of deferent collectors in the floatation concentration of Turkish feldspars. Miner. Eng. 19,2006
[12] Moores S., Turkey aspires to ceramic heights. Ind. Min. 11/2007
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0023
Identyfikatory