Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0021

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Możliwości i bariery wywozu kruszyw łamanych transportem kolejowym z dolnego Śląska do innych regionów w nawiązaniu do ich perspektywicznego zapotrzebowania

Autorzy Resak, M.  Nowacka, A.  Tomaszewska, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities and barriers in transporting crushed aggregates by rail from the lower Silesia region to other parts of the country compared to prospective demand for aggregates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Duży popyt na kruszywa łamane na obszarze całego kraju generuje konieczność coraz większego wykorzystania kolei do ich przewozów. Regionalna zmienność prognozowanego zapotrzebowania na surowce drogowe w kolejnych horyzontach czasowych powoduje obciążenie konkretnych ciągów wywozu kruszyw. W artykule poddano analizie kierunki wywozu surowców skalnych z obszaru Dolnego Śląska, z którego w głównej mierze dostarczane są kruszywa na place budowy dróg i autostrad. Wskazano na konieczność poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach, dla których na przestrzeni najbliższych lat prognozowane jest największe zużycie kruszyw do budowy dróg.
EN Large demand for crushed aggregates in the country generate a need to enhance rail usage for transportation. Regional variability of prospective demand for road aggregates in subsequent time periods may cause overloading of particular transportation routes. Transport directions of natural stone from the Lower Silesia are analyzed, because a significant quantity of aggregates is delivered from this region to road construction sites all over the country. A need to improve technical condition of rail infrastructure is indicated for regions where the largest consumption of road construction aggregates is projected in the following years.
Słowa kluczowe
PL kruszywo łamane   surowce drogowe   transport kolejowy   województwo dolnośląskie  
EN crushed rocks   road aggregates   rail transport   dolnoslaskie voivodeship  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 100--106
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Resak, M.
autor Nowacka, A.
autor Tomaszewska, H.
Bibliografia
[1] "Program dostosowania infrastruktury kolejowej dla potrzeb obsługi wywozu kruszywa z Dolnego Śląska" opracowany przez zespół pod przewodnictwem K. Groblewskiego; Warszawa, marzec 2009
[2] "Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim", Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2009 (Załącznik do Uchwały Nr 2918/111/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2009 roku)
[3] Galos K., Burkowicz A., Guzik K., Kamyk J., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J., Analiza obecnych i przewidywanych kierunków dostaw surowców budowlanych w Polsce południowo-zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie), Archiwum IGO (nr arch. 6050/IGO); Kraków, marzec 2011
[4] Resak M., Tomaszewska H., Zlokalizowanie perspektywicznego zapotrzebowania na kruszywa łamane w świetle planowanych inwestycji drogowych w poszczególnych regionach kraju, Górnictwo Odkrywkowe nr 6, 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0021
Identyfikatory