Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0020

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Uwarunkowania logistyczne pokrycia zapotrzebowania na surowce skalne w zależności od rodzaju, jakości oraz optymalizacji dróg i środków

Autorzy Łochańska, D.  Stryszewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Logistics considerations as for satisfying a demand for rock material depending on its kind, quality as well as optimization of roads and resources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia metody określania popytu na kruszywa w odniesieniu do miejsc wydobycia, a także przedstawia elementy zagospodarowania złóż dla wydobycia i spedycji kruszyw. Określono też sposób wyboru rodzaju transportu i jego koszty w zależności od odległości i innych uwarunkowań.
EN This paper discusses methods of defining demand for aggregate as regards mining sites and it also presents elements of deposits development for mining and dispatching of aggregate. The way of selecting type and cost of transport depending on distance and other conditions was also defined.
Słowa kluczowe
PL kruszywa   surowce skalne   koszty transportu   logistyka  
EN aggregate   rock materials   transport costs   logistic  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 96--99
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Łochańska, D.
autor Stryszewski, M.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Kraków, lochanagh.edu.pl
Bibliografia
[1] Isard W. (red.), Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie nauki o regionach. PWN, Warszawa, 1965
[2] Łochańska D., Ocena metod bilansowania popytu z produkcją surowców skalnych. Górnictwo i Geoinżynieria. Kwartalnik AGH. Rok 34, z. 4, Kraków, 2010
[3] Mynarski S. (red.), Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 1993
[4] Nieć M., Myszka R., Salamon E., Kawulak M., Problemy gospodarki środowiitjpem na obszarach występowania złóż kruszywa naturalnego w dolinach rzecznych na przykładzie rzeki Raby. [W]: Technika i technologia w ochronie środowiska. I Forum Inżynierii "Ekologicznej, Lublin-Nałęczów, 1996
[5] Potrykowski M., Taylor Z., Geografia transportu. Zarys problemów, modeli i metod badawczych. PWN, Warszawa, 1982
[6] Stryszewski M. (red.), Infrastruktura transportowa miejsc wydobycia w ich otoczeniu pod katem możliwości wywozu produkcji do odbiorców. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców Region Małopolski z Podkarpaciem (6.3.5). Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych., Kraków, 2011
[7] Stryszewski M. (red.), Infrastruktura transportowa otoczenia miejsc wydobycia pod katem możliwości wywozu produkcji do odbiorców. Analiza kosztów transportu surowców skalnych do odbiorców. Granice transportu samochodowego i kolejowego Region Górnego Śląska i Śląska Opolskiego (6.2.6).Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych., Kraków, 2011
[8] Stryszewski M., Metoda bilansowania popytu z produkcją w regionach eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kruszyw drogowych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo nr 162 Kraków, 1993
[9] Szuba J., Ocena jakości kruszyw Górażdże Kruszywa na tle konkurencji. I Sympozjum Naukowo-Techniczne Kruszywa właściwości i zastosowanie. Karpacz, 6-7 lipca 2007.
[10] Tarski I., Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, PWE, Warszawa, 1967
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0020
Identyfikatory