Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0018

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Zlokalizowanie perspektywicznego zapotrzebowania na kruszywa łamane w świetle planowanych inwestycji drogowych w poszczególnych regionach kraju

Autorzy Resak, M.  Nowacka, A.  Tomaszewska, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Localization of prospective demand for crushed aggregates based on planned road investments in particular regions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane w różnych regionach kraju na przestrzeni najbliższych lat. W tym celu przeanalizowano krajowe i samorządowe dokumenty dotyczące planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gdyż prowadzone na szeroką skalę tego typu prace inwestycyjne w największym stopniu kreują popyt na kruszywa łamane. Wyznaczono długości odcinków dróg planowanych do budowy lub modernizacji w poszczególnych województwach. Odcinki te zestawiono dla dróg wszystkich kategorii: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na tej podstawie obliczono perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane w kolejnych przedziałach czasowych.
EN The paper deals with determining demand for crushed aggregates in different regions over the following years. For this purpose national and local documents concerning planned road investments were analyzed. Investments of this type, when performed on a wide scale, create a large demand for crushed aggregates. Total length of roads planned for construction or modernization was calculated for particular regions. The lengths were determined for each road category: national, regional, local and rural roads. On this basis prospective demand for crushed aggregates was calculated for subsequent time periods.
Słowa kluczowe
PL kruszywo łamane   inwestycje drogowe   infrastruktura drogowa  
EN crushed rocks   road investments   road infrastructure  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 85--91
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Resak, M.
autor Nowacka, A.
autor Tomaszewska, H.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.)
2. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011)
3. Wieloletnie Prognozy Finansowe opracowywane przez samorządy województw
4. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011")
5. Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój" - załącznik do Uchwały nr 174/2011 Rady Ministrów z 6 września 2011 r.)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)
7. Galos K., Burkowicz A., Guzik K., Kamyk J., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J., Analiza obecnych i przewidywanych kierunków dostaw surowców budowlanych w Polsce południowo-zachodniej (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie). Raport projektu " Strategiczne i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych" Kraków, marzec 2011, (nr arch. 6050/IGO Archiwum Poltegor - Instytut)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0018
Identyfikatory