Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0016

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Rynek kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej

Autorzy Smakowski, T.  Galos, K.  Guzik, K.  Szlugaj, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sand`l aggregates market in the northeastern Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano obszerną analizę rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej, obejmującej trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Podano główne trendy rozwoju produkcji tych kruszyw w omawianym regionie oraz strukturę rodzajową produkcji. Szczegółowo omówiono obszary koncentracji produkcji kruszyw żwirowo-piaskowych, uwzględniając zmiany znaczenia poszczególnych ośrodków produkcji na przestrzeni lat. Ustalono - także w ujęciu ilościowym - główne kierunki dostaw kruszyw (głównie żwirów) do miejsc ich użytkowania, w tym przede wszystkim do aglomeracji warszawskiej. Przeanalizowano również związki rozwoju produkcji kruszyw w niektórych powiatach z realizacją budowy dróg na tym terenie (użytkowanie piasków i pospółek na podbudowę i nasypy drogowe). Poruszono także problematykę uwarunkowań logistycznych dostaw kruszyw żwirowo-piaskowych do głównych odbiorców, w tym główne drogi transportu samochodowego oraz znaczenie transportu kolejowego.
EN The paper presents comprehensive analysis of sand`l aggregates market in NE Poland, i.e. in the Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. The main tendencies of sand`l aggregates production are given, together with their assortment structure. Areas of sand`l aggregates production are reviewed in detail, with analysis of changes of particular production centres importance. The main directions of aggregates transportation to main users, especially to Warsaw agglomeration, are determined. Relations of new roads construction to sand usage are also investigated. Finally, logistic conditions of sand`l aggregates transportation to their main consumers in the analysed region are reviewed, taking into account main roads of truck transport and importance of railway transport.
Słowa kluczowe
PL kruszywa żwirowo-piaskowe   kruszywo naturalne  
EN sand and gravel aggregates   natural aggregates  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 72--78
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Smakowski, T.
autor Galos, K.
autor Guzik, K.
autor Szlugaj, J.
Bibliografia
[1] Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2009 r. Wyd. PIG-PIB Warszawa 2010 (oraz edycje wcześniejsze)
[2] Smakowski T., Galos K., Evolution of minerał aggregates market in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 17, 4, 2001
[3] Burkowicz A., Galos K., Guzik K., Kamyk J., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J., Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2009. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2011 (oraz edycje wcześniejsze)
[4] Główny Urząd Statystyczny, Dane statystyczne w zakresie produkcji kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych, betonu towarowego oraz budownictwa kubaturowego. Dane nie pul. z lat 2005-2010
[5] Galos K., Smakowski T., Regionalne zróżnicowanie krajowego rynku kruszyw naturalnych żwirowo-piaskowych. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN nr 79, 2010
[6] Smakowski T., Gospodarka kruszywami piaskowo-żwirowymi w nadchodzącej dekadzie. Kopaliny, nr 1, 2011
[7] Smakowski T., Perspektywy rynku kruszyw mineralnych w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Polit. Wrocł. Nr 132, 2011
[8] Galos K., Zapotrzebowanie na kruszywa żwirowo-piaskowe w Polsce w ujęciu regionalnym. Górnictwo Odkrywkowe, nr 6, 2011
[9] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Mapa stanu budowy dróg (www.gddkia.gov.pl/1077/mapa-stanu budowy-drog), 2011
[10] Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ministerstwo infrastruktury, 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0016
Identyfikatory