Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0013

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Rola systemów informacji geograficznej (GIS) w opracowaniu scenariuszy zagospodarowania złóż surowców skalnych

Autorzy Nowacka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The role of geographic information systems (GIS) in building scenarios of rock mineral deposits development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ramach projektu Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych realizowanego przez konsorcjum składającego się z sześciu jednostek naukowych i badawczych, opracowywane są scenariusze zagospodarowania surowców skalnych w głównych regionach Polski w nawiązaniu do występującego na nie zapotrzebowania. Podstawowym celem jest wskazanie możliwości pokrycia zapotrzebowania bieżących i przyszłych potrzeb drogownictwa, budownictwa oraz innego przemysłu z krajowych źródeł surowców skalnych z zastosowaniem innowacyjnych technologii i z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Efektem końcowym mają być wielowariantowe scenariusze zagospodarowania surowców skalnych zmierzające do zrównoważonego rozwoju ich wydobycia uwzględniając przy tym dbałość o środowisko i możliwości transportu. Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie procesu budowy scenariusza zagospodarowania złóż surowców skalnych w rejonach wydobycia poprzez zastosowanie narzędzi GIS. Systemy informacji geograficznej odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu zasobami naturalnymi w kraju jak i na świecie.
EN Within the frames of the Strategies and technological scenarios of rock mineral deposits development and use project realized by the consortium consisting of six research and development institutions, scenarios of rock mineral deposits development and use in major Polish regions in relations to demand are being developed. The main goal is to indicate the possibility of covering the demand of current and future needs of the road, construction and other industries from national sources of rock materials using innovative technologies and with respect of sustainable development. The final result are to be multi variant scenarios of rock materials development leading to sustainable development of mining and taking into account the care for the environment and means of transportation. The aim of this article is to explain scenario planning process of rock minerals deposits development in mining areas using GIS tools. Geographical information systems play a key role in aiding monitoring and managing natural resources in the country and in the world.
Słowa kluczowe
PL GIS   system informacji geograficznej   geoinformacja   surowce skalne  
EN GIS   geographic information systems   GIS system   rock materials  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 55--59
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Nowacka, A.
Bibliografia
1. Galos K., Ney R., 2008, Bilans polskich surowców mineralnych (energetycznych, metalicznych, chemicznych i skalnych). Kierunki polityki przestrzennej w zakresie wykorzystania złóż. Problemy ochrony złóż i terenów eksploatacyjnych. Rekomendacje dla KPZK
2. Chudy K., Worsa-KozakM., GrafenderA., 2010: Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu. Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Sfera przestrzenna, Tom II. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, s. 1-144
3. Adamczuk K., Blachowski J., Kaźmierczak W., Koperdowski J., Lubieniecki W., Maciejewski T., Nakonieczna I., Owsiak K., Zakęś A., Zathey M., Zdanowski W., 2009: Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy, Studia nad rozwojem Dolnego Śląska
4. Nowak A., Resak M., Rogosz B., Tomaszewska H.; 2010: Analiza struktury zasobów infrastruktury w otoczeniu złóż oraz wielkości wydobycia w regionie dolnośląskim i lubuskim i katalog miejsc występowania odkrywek. Raport IGO Poltegor - Instytut nr 6064/IGO, Wrocław 2010
5. Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W., Pactwa K., 2010b, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.2.5 Opracowanie metody budowy systemu geoinformacyjnego, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, II1/2010/S-044
6. Nieć M., 2011, Dokumentacja waloryzacji złoża (obszaru złożowego), zasady waloryzacji niezagospodarowanych złóż surowców skalnych opracowane przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie w ramach zadania 7 Ochrona złóż surowców skalnych - kryteria racjonalnego ich zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji realizowanego w projekcie Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych
7. Państwowy Instytut Geologiczny, 2010: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg. stanu na 31.12.2009, Praca zbiorowa, PIG-PIB, Warszawa
8. Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Pactwa K., Jurdziak L., Kawalec W., 2011b, System geoinformacyjny złóż surowców skalnych dla zarządzania zrównoważonym wykorzystaniem regionalnej bazy surowcowej, Przegląd Górniczy, 10/2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0013
Identyfikatory