Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0012

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Pilotowy system geoinformacyjny do zagospodarowania zasobów z przetestowaniem w wybranym rejonie eksploatacji surowców skalnych

Autorzy Górniak-Zimroz, J.  Pactwa, K.  Blachowski, J.  Jurdziak, L.  Kawalec, W.  Specylak-Skrzypecka, J.  Ślusarczyk, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The pilot geoinformation system for resources management and its testing in a selected area of rock minerals mining
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono etapy realizacji Pilotowego systemu geoinformacyjnego dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim. Przedstawiono główne jego założenia, strukturę systemu wraz z metodyką budowy i funkcjonalnością. Opisano również strukturę danych wejściowych wraz z ich źródłami.
EN In the paper the development stages of the Pilot geoinformation system for selected regions of rock materials extraction in the Dolnoslaskie Voivodship have been presented. The system’s most important foundations, its structure and development methodology, as well as functionalities have been given. The structure of the input data including its sources have also been described.
Słowa kluczowe
PL surowce skalne   system informacji geograficznej   GIS   województwo dolnośląskie  
EN rock materials   geographic information systems   GIS   dolnoslaskie voivodeship  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 50--54
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Górniak-Zimroz, J.
autor Pactwa, K.
autor Blachowski, J.
autor Jurdziak, L.
autor Kawalec, W.
autor Specylak-Skrzypecka, J.
autor Ślusarczyk, G.
Bibliografia
Blachowski J., Bednarz A., Borowicz A., Duczmal M., Ślusarczyk G., Specylak-Skrzypecka J., 2010a, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, Górnictwo Odkrywkowe nr 6., Wrocław
Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W., Pactwa K., 2010b, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim, etap 5.2.5 Opracowanie metody budowy systemu geoinformacyjnego, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, I11/2010/S-044
[3] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Jurdziak L., Kawalec W., Pactwa K., Specylak-Skrzypecka J., Ślusarczyk G., 201 lat Struktura systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych - założenia, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały. 201 la, nr 39, s. 23-34
[4] Blachowski J., Górniak-Zimroz J., Pactwa K., Jurdziak L., Kawalec W, 201 lb, System geoinformacyjny złóż surowców skalnych dla zarządzania zrównoważonym wykorzystaniem regionalnej bazy surowcowej, Przegląd Górniczy, 10/2011
[5] Blachowski J., Duczmal M., Górniak-Zimroz J., Nowacka A., 201 lc, Wybrane procedury geoprzetwarzania danych w systemie geoinformacyjnym złóż surowców skalnych, praca przyjęta do druku na konferencję Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi w dniach 16-18 listopada 2011 w Krynicy
[6] DGig-4761-3/168/08Mso upoważnienie Ministra Środowiska upoważniające starostów do nieodpłatnego udostępniania przysługującej Skarbowi Państwa informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowych archiwach geologicznych
[7] Dz.U. 1994.27.96 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze
[8] Dz.U.2005.116.982 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
[9] Dz.U.2008.199.1227 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
[10] Górniak-Zimroz J., Pactwa K., Blachowski J., Jurdziak L., Kawalec W, Kozyra A., Janda M., 2011, Pilotowy system geoinformacji dla wybranych rejonów eksploatacji surowców skalnych w województwie dolnośląskim. Etap 5.3, Opracowanie systemu gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania i wizualizacji danych przestrzenny, Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, II1/201 l/S-009, nr 9
[11] Janda M., 2011, Koncepcja budowy internetowego systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych dla powiatu kłodzkiego, praca magisterska zrealizowana na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
[12] Nieć M., 2011, Dokumentacja waloryzacji złoża (obszaru złożowego), zasady waloryzacji niezagospodarowanych złóż surowców skalnych opracowane przez pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie w ramach zadania 7 Ochrona złóż surowców skalnych - kryteria racjonalnego ich zagospodarowania, zasady i możliwości realizacji realizowanego w projekcie Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych
[13] Pactwa K., Górniak-Zimroz J., Blachowski J., Jurdziak L., Kawalec W., 2011, Pozyskiwanie danych wejściowych do budowy systemu geoinformacyjnego złóż surowców skalnych, Górnictwo Odkrywkowe, 2011, R. 52, nr 1/2, s. 110-115
[14] Ślusarczyk G., Specylak-Skrzypecka J., Borowicz A., Bednarz A.; 2010: Zapis i kodowanie danych z dokumentacji geologicznych do postaci cyfrowej dla wybranych złóż skał osadowych i metamorficznych, Raport IGO Poltegor - Instytut nr 6067/IGO, Wrocław 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0012
Identyfikatory