Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0010

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Gamma-spektrometria jako metoda weryfikacji i zwiększenia dokładności dokumentowania parametrów radiologicznych surowców mineralnych w złożu

Autorzy Solecki, A.  Nowak, K.  Śliwiński, W.  Tchorz-Trzeciakiewicz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Gamma spectrometry as a tool of verification and refinement of radiological parameters documentation of mineral resouces in deposit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Porównano gamma-spektrometryczne pomiary aktywności 40K oraz izotopów z szeregów rozpadu 238U i 232Th wykonane spektrometrem RS230 in situ w zakładach eksploatujących złoża surowców mineralnych z wynikami laboratoryjnymi CLOR. Kombinacja tych wyników w formie wskaźników aktywności f1 i f2 jest podstawą oceny bezpieczeństwa materiałów budowlanych. Przy pomocy radiometru EKO-D mierzono całkowitą (obejmująca promieniowanie kosmiczne) moc dawki równoważnej promieniowania gamma. Wykazano, że dokładność pomiarów in situ jest porównywalna z wynikami analiz laboratoryjnych i że pomiary całkowitej mocy dawki równoważnej promieniowania gamma wykonywane przy użyciu radiometru EKO-D mogą być w wielu wypadkach wystarczające do oceny bezpieczeństwa materiału budowlanego.
EN In situ gamma spectrometric measurements of 40K, 238U and 232Th series activity performed by means of RS230 radiometer have been compared with standard CLOR laboratory analyzes. Combination of these parameters in form of f1and f2 activity indices is crucial for radiological safety assessment of building material. Total gamma dose rate (including cosmic radiation) has been measured by means of EKO-D radiometer. Obtained results indicate that in situ measurements are comparable with laboratory analyzes and total gamma dose rate measured by means of EKO-D radiometer can be used for radiation safety estimation.
Słowa kluczowe
PL radioaktywność   gamma spektrometria   surowce mineralne   materiał budowlany  
EN radioactivity   gamma spectrometry   mineral deposit   building material  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2011
Tom R. 52, nr 6
Strony 38--44
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Solecki, A.
autor Nowak, K.
autor Śliwiński, W.
autor Tchorz-Trzeciakiewicz, D.
Bibliografia
[1] Audi G., Bersillon O., Blachot J., Wapstra A.H., Georges, 2003, The NUBASE Evaluation of Nuclear and Decay Propertie". Nuclear Physics A (Atomic Mass Data Center) 729, 3-128
[2] Beretka J., Mathew P. J., 1985, Natural radioactivity of Australian building materials, industrial wastes and byproducts. Health Phys. 48, 87-95
[3] Ching-Jiang Chen, Yu-Ming Lin, 1996, Assessment of building materials for compliance with regulations of ROC. Environment International, Vol. 22, Suppl. 1, S221-S226
[4] Commission Recommendation of 21 February 1990 on the protection of the public against indoor exposure to radon. Annals of the ICRP, 1990
[5] European Commission 1999, Radiation protection 112 Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials. Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection, 1-16
[6] IAEA,2003, Guidelines for radioélément mapping using gamma ray spectrometry data IAEA-TECDOC-1363
[7] OECD/NEA, 1979, Exposure to radiation from the natural radioactivity in building materials. Report by an NEA Group of Experts. Paris OECD-NEA
[8] Perelman A.J., 1971, Geochemia krajobrazu, PWN, pp. 433
[9] Prudhomme M., Krukowski S.T., 2006, "Potash ". Industrial minerals & rocks: commodities, markets, and uses. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 723-740
[10] Rozporządzenie RM z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach
[11] Thomas D.M., Cuff K.E., Cox M.E., 1986, The association between ground gas radon variation and geological activity in Hawaii. Journ. of Geophys. Res., Vol.91, No B12, p. 12,186-12, 198
[12] http://www.paa.gov.pl/?frame=15.1
[13] http://www.srodowiskowa.pl/index.php?m=7&id=169
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0056-0010
Identyfikatory