Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0055-0002

Czasopismo

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Tytuł artykułu

Analiza stanu aktualnego i perspektyw rozwoju produkcji oraz wykorzystania biodiesela w Polsce

Autorzy Kwiatkowski, M. 
Treść / Zawartość http://awmep.org/?journal=ago&page=issue&op=archive
Warianty tytułu
EN An analysis of the current status of the production and utilization of biodiesel fuel in Poland and the prospects for its development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach w związku z wyczerpywaniem się zasobów ropy naftowej i propagacja efektu cieplarnianego, podejmuje się szereg działań w kierunku szerszego wykorzystania biopaliw płynnych w tym przede wszystkim biodiesela produkowanego na bazie olei roślinnych. Niestety, towarzyszy temu szereg kontrowersji, dotyczących miedzy innymi wpływu biodiesela na trwałość i prace silników samochodowych. Pojawia się także szereg sprzecznych ocen dotyczących możliwości zwiększania areału plantacji roślin oleistych i ich wpływu na stan środowiska przyrodniczego w tym niebezpieczeństwo konkurowania upraw roślin energetycznych z uprawami roślin przeznaczonych na cele spożywcze oraz problemy wycinania lasów tropikalnych pod uprawy palm oleistych. W pracy dokonano krytycznej oceny aktualnego stanu i perspektyw rozwoju produkcji i wykorzystania biodiesela w Polsce na tle innych krajów, a w szczególności dokonana została analiza możliwości zwiększenia jego produkcji. Zwrócono uwagę na trudności w zwiększeniu produkcji tego surowca zarówno na drodze powiększania areałów upraw jak i zwiększenia jego plonów. Podkreślono, iż z uwagi na specyfikę upraw rzepaku i konieczność zapewnienia opłacalności jego upraw, jedynie niewielka cześć polskich gospodarstw może podjąć sie uprawy tej rośliny. W związku z tym w Polsce, istnieją małe możliwości zwiększenia produkcji rzepaku, a co za tym idzie, brak jest możliwości otrzymania odpowiedniej ilości tego surowca zarówno dla potrzeb zakładów tłuszczowych oraz dla potrzeb rozwoju produkcji biodiesela. Z uwagi na przewidywany deficyt biodiesela i brak rozsądnych możliwości znaczącego zwiększenia jego produkcji, paliwo to powinno być przede wszystkim stosowane w obszarach takich jak parki krajobrazowe, miejscowości uzdrowiskowe czy w centrach dużych miast.
EN In the recent years, due to the gradual depletion of the resources of crude oil and the propagation of the greenhouse effect, a range of activities have been undertaken towards broader use of liquid biofuels, and in particular biodiesel fuel produced on the basis of vegetable oils. Unfortunately, the process has provoked a number of controversies, concerning mainly the effect of biodiesel oil on the durability and performance of car engines. A series of contradictory assessments have been publicized with regard to the capacity to extend the acreage of oil plants and their impact on the natural environment, in particularly the risk of competition between the cultivation of fuel plants and the farming of plants for food purposes, as well as to the problem of felling tropical forests for the cultivation of oil palms. The article offers a critical revision of the current condition of the production and usage of biodiesel fuel in Poland on the background other countries and the prospects for its development, with the particular emphasis on analyzing the possibilities to increase the production of rape. Attention has been drawn to the difficulties in expanding the production of rape by way of both extending the cultivated acreage and increasing the volume of crop. It has been emphasized that only a small number of Polish farms are able to engage in growing rape due to the specificity of the cultivation works and the requirement to ensure their profitability. Having regard to the above, Poland has little capacity of increasing the volume of produced rape; as a consequence, it is impossible to produce the sufficient volume of the material for the purposes of the manufacture of edible oils and fats and the development of the production of biodiesel fuel. Due to the prospected deficit in biodiesel oil and the lack of reasonable possibilities for a considerable increase in its production, the fuel should be used mainly on such areas as landscape parks, holiday resorts and spas, or in the centres of big cities.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   olej roślinny   rzepak  
EN bio-diesel   vegetable oil   rape  
Wydawca Mastermedia sp. z o.o.
Czasopismo Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Rocznik 2009
Tom Vol. 11, nr 3
Strony 13--26
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Kwiatkowski, M.
  • Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.+48 0 12 617 41 73;, kwiatkow@agh.edu.pl
Bibliografia
[1]. Campbell C.J., The coming oil crisis, Multi-Science Publishing and Pertoconsultants (2004)
[2]. www.e-petrol.pl/index.php/ekoenergia/ (2009)
[3]. Kwiatkowski M., Bachniak M., Chachaj K., Lorens J., Efekt cieplarniany – i co dalej? Materiały konferencji pt. „Paliwa i Energia Dziś i Jutro - 2001, Kraków 12-13 czerwca 2001”, Wyd. IGSMiE PAN 243-245 (2001)
[4]. Jefferson M., Sustainable energy development: performance and prospects. Renewable Energy 31, 571-582 (2006)
[5]. Difiglio C., Using advanced technologies to reduce motor vehicle greenhouse gas emissions. Energy Policy 25, 1173-1178 (1997)
[6]. Szlachta Z., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (2002)
[7]. Sitnik L.K., Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław (2004)
[8]. Kwiatkowski M., Babiarz M., Charakterystyka paliw rzepakowych i analiza ich wpływu na prace i trwałość silników wysokoprężnych. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego AGH 11, 119-125 (2006)
[9]. Biofuels for transportation global potential and implications for sustainable agriculture and energy in the 21st century - Extended Summary - Prepared by the Worldwatch Institute for the German Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV), in cooperation with the Agency for Technical Cooperation (GTZ) and the Agency of Renewable Resourcs (FNR) Washington, D.C. (2006)
[10]. Demirbas A., Bioenergy, global warming, and environmental impacts. Energy Sources 26, 225-236 (2004)
[11]. http://www.ebb-eu.org/stats.php “2007 – 2008 Production statistics show restrained growth in the EU due to market conditions and competition from US B99 imports”. (2008)
[12]. Zhang Y., Dub M.A., McLean D.D., Kates M., Biodiesel production from waste cooking oil: 2. Economic assessment and sensitivity analysis. Biores Technol 90, 229-240 (2003)
[13]. Demirbas A., Diesel fuel from vegetable oil via transesterification and soap pyrolysis. Energy Sources 24, 835-841 (2002)
[14]. Demirbas A., Biodiesel production from vegetable oils via catalytic and non-catalytic supercritical methanol transesterification methods. Progress Energy Combus Sci 31, 466-487 (2005)
[15]. Balat M., Biodiesel from vegetable oils via transesterification in supercritical ethanol. Energy Educ Sci Technol 16, 45-52 (2005)
[16]. Bala B.K., Studies on biodiesels from transformation of vegetable oils for diesel engines. Energy Edu Sci Technol 15, 1-45 (2005)
[17]. Meher L.C., Sagar D.V., Naik S.N., Technical aspects of biodiesel production by transesterification - a review. Renew Sust Energy Rev 10, 248-268 (2006)
[18]. Tys J., Piekarski W., Jackowska I., Kaczor A., Zając G., Starobrat P., Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku, ACTA AGROPHYSICA, Rozprawy i Monografie 99, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie (2003)
[19]. Duda A., Łukasik Z., Skret I., Kossowicz L., Estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwo lub komponent olejów napędowych (cz. 1). Paliwa, oleje i smary w eksploatacji 104, 23-24 (2002)
[20]. Nowosielski C., Jak produkuje się biodiesla? Paliwa płynne 3 (2001)
[21]. Wiślicki B., Eksploatacja silników Diesla w aspektach ochrony środowiska w Polsce. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji 9, 73, 34-38 (2000)
[22]. Bocheński C.I., Biodiesel paliwo rolnicze. Wydawnictwo SGGW Warszawa (2003)
[23]. Górski W., Ostaszewski W., Wiślicki B., Biodiesel w stodole. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji 99-100 (2003)
[24]. Shay E.G., Diesel fuel from vegetable oils: status and opportunities. Biomass Bioenergy 4, 227-242 (1993)
[25]. Gylling M., The cost of CO2 reduction using Biodiesel (RME). 11 th International Rapeseed Congress, 2, 611 (2003)
[26]. Kaltschmitt M., Reinhardt G.A., Stelzer T., Life cycle analysis of biofuels under different environmental aspects. Biomass and Bioenergy 12, 121-134 (1997)
[27]. Johansson D.J.A., Azar C., A scenario based analysis of land competition between food and bioenergy production In the US. Climatic Change 82, 267-291 (2007)
[28]. The Role of Biofuels and Other Factors in Increasing Farm and Food Prices, A Review of Recent Developments with a Focus on Feed Grain Markets and Market Prospects, Written by Keith Collins, Ph.D. (economic advisor, Keith J. Collins LLC) as supporting material for a review conducted by Kraft Foods Global, Inc. of the current situation in farm and food markets (2008)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0055-0002
Identyfikatory