Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0052-0031

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności

Autorzy Urbanowska, J.  Chantsoulis, M.  Mraz, M.  Skrzek, A.  Sipko, T.  Sakowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.inzynieria-biomedyczna.com/
Warianty tytułu
EN The use of baclofen pump in comprehensive treatment of spasticity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Spastyczność to hiperaktywność mięśniowa spowodowana uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. Może ona wystąpić w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, uszkodzenia rdzenia kręgowego, udaru mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego, w przebiegu stwardnienia rozsianego. Przyczyną mogą być także inne choroby o charakterze neurodegeneracyjnym. Baklofen jest jednym z leków powodujących zmniejszenie spastyczności. Powoduje też ustępowanie spazmów mięśniowych. Dzięki temu zmniejszeniu ulegają dolegliwość bólowe, co poprawia jakość życia, samodzielność pacjentów oraz ułatwia fizjoterapię. W pracy prezentowane są doświadczenia kliniczne związane z kompleksowym leczeniem spastyczności z wykorzystaniem programowalnej pompy baklofenowej (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Omówiono wskazania do tego rodzaju terapi, kwalifikację, technikę implantacji, mechanizm działania, ewentualne powikłania oraz postępowanie fizjoterapeutyczne.
EN Baclofen causes the reduction of spasticity and lowers the number of muscular spasms. The pain level is decreased and the quality of life improved, so as the patient’s selfdetermination possibilities. Therefore, the physiotherapy is facilitated. The paper presents clinical experiences in the treatment of spasticity using a programmable baclofen pump (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy). Indications for the therapy, qualification, the technique of implantation, mechanism of operation, problems, as well as physiotherapeutic procedure, are discussed.
Słowa kluczowe
PL pompa baklofenowa   spastyczność   fizjoterapia  
EN intrathecal baclofen pump   spasticity   physiotherphy  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2011
Tom Vol. 17, nr 1
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Urbanowska, J.
autor Chantsoulis, M.
autor Mraz, M.
autor Skrzek, A.
autor Sipko, T.
autor Sakowski, J.
  • Kliniczny Oddział Neurochirurgii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 53-114 Wrocław, tel. +48 (71) 766 02 76,, maszka@awf.wroc.pl
Bibliografia
1. A.D. Pandyan, M. Gregonc i in.: Spasticity: Clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement, Disability and Rehabilitation, vol. 27(1/2), 2005, s. 2-6.
2. G. Sheean: The pathophysiology of spasticity, European Journal of Neurology, vol. 9(1), 2002, s. 3-9.
3. F. Bienng-Sorensen, J.B. Nielsen, K. Klinge: Spasticityassessment: a review, Spinal Cord, vol. 44, 2006, s. 708-722.
4. J. Sławek, H. Car: Czy wszystkie preparaty toksyny otulinowej typu A są takie same? Porównanie trzech preparatów toksyny botuhnowej typu A w zarejestrowanych wskazaniach w neurologii, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 44(1), 2010, s. 43-64.
5. J. Sławek, A. Bogucki i in.: Toksyna botulinowa typu A w leczeniu spastyczności u dorosłych-stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 38(6), 2004, s. 443-445 .
6. M. Rudaś: Leczenie operacyjne spastyczności, [w:] Neurochirurgia czynnościowa, wyd. TOM, Bydgoszcz 2007, s. 183-201.
7. Indeks leków, Medycyna praktyczna, 2010, s. 178-180.
8. G.E. Francisco: The role of intrathecal baclofen therapy in the upper motor neuron syndrome, Eur Med Phys, vol. 40, 2004, s. 131-143.
9. A.L. Albright i in.: Best-practice surgical techniques for intrathecal baclofen therapy, J Neurosurg, vol. 4(104), s. 233-239.
10. J. Sławek: Dokanalowe podawanie baklofenu (pompa baklofenowa) - mechanizm funkcjonowania, wskazania do impiantaci, działania niepożądane, [w:] J. Sławek (red.): Spastyczność - od patofizjologii do leczenia, Via Medica, Gdańsk 2007.
11. Informacja dla personelu medycznego, Lioresal Intrathecal0', Novartis, 2006.
12. R.L. Jones, P.K. Rawlins: The diagnosis of intrathecal infusion pump system failure, Pain Physician, vol. 8, 2005, s. 291-296.
13. M. Krawczyk: Fizjoterapia w spastyczności dorosłych pacjentów, [w:] J. Sławek (red.): Spastyczność - od patofizjologii do leczenia, Via Medica, Gdańsk 2007, s. 73-89.
14. E.M. Delhaas, N. Beersen i in.: Long-term outcomes of continuous intrathecal baclofen infusion for treatment of spasticity: A prospective milticenter follow-up study, Neuromodulation: Technology at the neural interface, vol. 11(3), 2008, s. 227-236.
15. B. Ridley, P.K. Rawlins: Intrathecal baclofen therapy: Ten steptoward best practice, J Neur Nurs, vol. 38(2), 2006, s. 72-82.
16. Wszczepialne systemy infuzyjne, Informacje dla lekarza zlecającego, Medtronic, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0052-0031
Identyfikatory