Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0045-0065

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Charakterystyki strukturalne, wytrzymałościowe i korozyjne niskostopowych stali martenzytycznych

Autorzy Dudziński, M.  Pękalski, G.  Haimann, K. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Characteristics of structural mechanical and corrosion properties of low alloyed martensitic steels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca nawiązuje do wystąpienia na III Krajowej Konferencji "Nowe Materiały - Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszyn" w roku 2006. Przedstawiono wtedy problematykę budowy strukturalnej i wybranych własności stali Hardox 400 i Hardox 500. Rozszerzono asortyment materiałów o zbliżonych składach chemicznych, strukturach i własnościach o stale z grupy ???, AR, Armotec, Armax i innych. Rozbudowano program prac o badania faktograficzne, zużywania ściernego, korozyjne oraz badania połączeń spawanych. Przeprowadzono również badania strukturalne dotyczące materiałów innych niż stale Hardox 400 i Hardox 500. Stale tej grupy znajdują zastosowanie głównie w przemyśle maszynowym, stoczniowym i zbrojeniowym. W Polsce klasyfikuje sieje jako: niskostopowe stale martenzytyczne lub stale konstrukcyjne o podwyższonej odporności na ścieranie.
EN The paper is related to the presentation during III Domestic Conference " New Materials - New Technologies in Shipyards and Machine Industry " in the year 2006. The problems concerning structures and selected properties of steels Hardox 400 and Hardox 500 were presented in this time. Assortment of investigated materials, like steels belonging to the group ???, AR, Armotec and Armax, was extended. Program of fractography, abrasion resistance and welded joints researches was expanded. Observations of structures of materials different to theHardox400 and Hardox 500 steels were also performed. The steels belonging to these group are applied mainly in machine, shipyards and armour industry. In Poland they are classified like low alloyed martensitic steels or structural steels with raised abrasion resistance.
Słowa kluczowe
PL stal martenzytyczna   stal Hardox   stal niskostopowa  
EN martensitic steel   Hardox steel  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 5
Strony 48--53
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Dudziński, M.
autor Pękalski, G.
autor Haimann, K.
  • Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 25 50-370 Wrocław, +48 (71) 320-27-65, Wlodzimierz.Dudzinski@pwr.wroc.pl
Bibliografia
[1] DudzińskiW., Konat Ł., Pękalska L., Pękalski G., Struktury i własności stali Hardox 400 i Hardox 500, Inżynieria Materiałowa, N3, (2006), s 139-142
[2] Adamczyk J., Inżynieria materiałów metalowych, Wyd. P. Śląskiej, Gliwice 2004
[3] Dobrzański L.A., Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wyd. P. Śląskiej, Gliwice 2007
[4] Konat Ł., Pękalski G., Structures, properties and applications of night-strenght wear-resisting martensitic steels, Visnik Chmernickogo Nacionalnogo Universitetu, 2007, w.4, t.l, s. 196-205
[5] Dudziński W., Konat Ł., Pękalski G., Structural and strenght characteristics of wear resistand martensitic steels, Archves of Foundry Engineering, 2008, r.8, s, 21-26
[6] Wyd. SSAB Oxelosund, 2000
[7] Wołonin A., Bugłacki H., Nadolny L., Welding procedure specyfication (WPS) Hardox, Wyd. Wydziału Oceanografii i Okrętownictwa, P Gdańska, 2001
[8] Bugłacki H., Nadolny L., Zamojski T., Badania mikrostruktury i rozkładu twardości złączy spawanych ze stali Hardo 400,Wyd. Wydziału Oceanografii i Okrętownictwa, Polit. Gdańska, 2001
[9] Bugłacki H., Smajdor M., Mechanical properties of abrasion-resistant Hardox 400, Advences in Material Science, V.4, N2, 2003
[10] Konat Ł., Pękalski G., Oskwarek M., Macro and microstructural properties of welded joints of Hardox 400 and Hardox 500 steels, XIX Scientific Conference „Development Problems of Working Machines", Technical Magazine, 2006, s. 289-296
[11] Frydman S., Konat Ł., Pękalski G., Structure and hardness changes in welded joints of Hardox steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, V.VIII, N4,2008
[12] Pękalski G., Konat Ł., Haimann K., Kłak M., Łętkowska B., Makroskopowa. Mikroskopowa i grawimetryczna ocena przebiegu korozji stali Hardox, W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 25-26 września 2008; SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, s. 168-178
[13] Konat Ł., Głuszko M., Kłak M., Świeboda J., Procesy korozyjne niskostopowych, wysokowytrzymałych stali martenzytycznych (Hardox, AR 400), W: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 25-26 września 2008, SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, s. 272-280
[14] Frydman S., Konat Ł., Łętkowska B., Pękalski G., Impact resistance and fractography of low-alloy martensitic steels, Archives of Foundry Engineering,2008,vol.8,spec.iss.l, s. 89-94
[15] Mendel S., Pękalski G., Sysak Z., Szymkowski J., Zużywanie udarowo - ścierne warstwy wierzchniej stali Hardox poddanej miejscowemu obciążeniu dynamicznemu, Górnictwo Odkrywkowe, 2008, R.50/2,N.4/5, s. 257-265
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0045-0065
Identyfikatory