Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0043-0001

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Ocena bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce i jej wykorzystanie

Autorzy Berkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.igo.wroc.pl/publikacje/czasopismo-gornictwo-odkrywkowe/
Warianty tytułu
EN Assessment and utilization of natural aggregate resources in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stan bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kruszyw naturalnych łamanych, żwirowo-piaskowych i sztucznych. Opisano także uwarunkowania w zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów kopalin oraz odpadów do produkcji kruszyw mineralnych.
EN Polish natural aggregate resources, especially crushed stone, gravel and sand aggregate as well as artificial aggregate have been presented in the paper. Conditions of development and utilization of mineral resources and wastes from natural aggregate production have been discussed in the paper.
Słowa kluczowe
PL kruszywo mineralne   kruszywo   kruszywo łamane   kruszywo naturalne  
EN natural aggregates   aggregate   crushed rocks  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2010
Tom R. 51, nr 1
Strony 5--16
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Berkowski, J.
Bibliografia
[1] Kazimierz Dziedzic, Stefan Kozłowski, Alfred Majerowicz, Leszek Sawicki i in. - "Surowce mineralne Dolnego Śląska". Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo. Wrocław 1979
[2] Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2008 r." PIG Warszawa 2009. (Wybrane fragmenty w wersji roboczej).
[3] Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 3 XII 2007 r." PIG Warszawa 2008
[4] Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007". IGSMiE PAN Kraków 2009
[5] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2004
[6] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne" - książka zespołu autorów pod redakcją Romana Neya. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków 2007
[7] Aleksander Kabziński, Jacek Berkowski - "Kruszywa drogowe - potrzeby i możliwości według oceny producentów". Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego 1/2009. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski. Wrocław 2009
[8] Krzysztof Galos - "Piętnaście lat gospodarki rynkowej w krajowej branży surowców mineralnych". Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 21 - Zeszyt specjalny 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2005
[9] Alina Piotrowska - "Złoża naturalnych piasków i żwirów. Zasoby, wydobycie, obrót międzynarodowy". Surowce i Maszyny Budowlane 4/2009. BMP Sp. z o.o.. Racibórz 2009
[10] Magdalena Smakowska - Filipiak, Tadeusz Smakowski - "Rozwój konkurencji na rynku naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce w latach 2000 - 2006". Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 24 - Zeszyt 4/4. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2008
[11] Krzysztof Galos - "Źródła, produkcja i znaczenie gospodarcze kruszyw sztucznych w Polsce". Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje nr 50 z 2008. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008
[12] Krzysztof Galos - "Rozwój rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce". Surowce i Maszyny Budowlane 2/2007. BMP Sp. z o.o.. Racibórz 2007
[13] Jacek Kawalec - "Odpady górnicze jako kruszywa stosowane w budownictwie dróg i autostrad". Surowce i Maszyny Budowlane 4/2003. BMP Sp. z o.o.. Racibórz 2003
[14] Czesława Wolska - Kotańska - "Właściwości i zastosowanie kruszywa z recyklingu betonu". Magazyn Autostrady 3/2005
[15] Aleksander Kabziński - "Polski przemysł kruszyw". Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4/2006. Poltegor - Instytut Wrocław. Wrocław 2006
[16] Barbara Radwanek- Bak - " Kierunki i bariery ochrony zasobów kopalin"
[17] Jacek Berkowski - "Stan i perspektywy górnictwa odkrywkowego zwięzłych surowców skalnych w regionie sudeckim". Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor - Instytut Wrocław. Wrocław 2006
[18] Czesława Wolska - Kotańska - Kruszywa mineralne. Ekologiczne aspekty produkcji i stosowania". Magazyn Autostrady 8-9/2004
[19] Tadeusz Smakowski - "Granice rozwoju rynku naturalnych kruszyw łamanych w Polsce". Surowce i Maszyny Budowlane 1/2008. BMP Sp. z o.o.. Racibórz 2008
[20] Krzysztof Galos - "Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku". Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały nr 35 z 2009 roku. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2009
[21] Jacek Berkowski - Baza surowcowa kruszyw mineralnych w Polsce, jej dostępność i wykorzystanie". ABC Kruszywa. Referaty i prezentacje. 1. Forum Producentów Kruszyw. Warszawa - 17 listopada 2009. IMBiGS Warszawa 2009
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0043-0001
Identyfikatory