Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0062

Czasopismo

Modelowanie Inżynierskie

Tytuł artykułu

Modelowanie przepływu ciepła w czasie przecinania blach stalowych na gilotynie

Autorzy Kaczmarczyk, J. 
Treść / Zawartość http://www.kms.polsl.pl/mi/
Warianty tytułu
EN Modelling of heat transfer during cutting process of steel sheets bundles on a guillotine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyczne własności materiału. Obliczenia numeryczne prowadzono przy użyciu autorskiego programu komputerowego przygotowanego w języku programowania obiektowego C++ na podstawie metody rożnic skończonych, która zdaniem wielu specjalistów jest najbardziej wygodną i efektywną metodą przybliżonego rozwiązywania zadań związanych z przepływem ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji temperatury dla wybranych węzłów znajdujących się na linii cięcia przecinanego pakietu blach.
EN In the paper the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic thermophysical properties of material were elaborated. The numerical calculations were conducted using an author’s computer program prepared in the object oriented language C++ based on the finite difference method, which in opinion of many specialists is the most convenient and effective one of approximate task solution connected with a heat flow. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus temperature for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle being cut.
Słowa kluczowe
PL przepływ ciepła   modelowanie przepływów   blacha stalowa   gilotyna  
EN guillotine   heat transfer   steel sheet  
Wydawca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice
Czasopismo Modelowanie Inżynierskie
Rocznik 2008
Tom T. 5, nr 36
Strony 159--166
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Kaczmarczyk, J.
Bibliografia
1. Mochnacki B., Suchy J. S.: Modelowanie i symulacja krzepnięcia odlewów. Warszawa :PWN, 1993.
2. Taler J., Duda P.: Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła. Warszawa : WNT, 2003.
3. Wit G.: Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa : WNT, 1998.
4. Shaw M. C.: Metal Cutting Principles. Oxford University Press 2005.
5. http://www.schneider-engineering.ch/english/produkte/index.htm.
6. Kucypera S.: Wyznaczanie charakterystyk termofizycznych materiałów stałych za pomocą rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła wykorzystującego dane pomiarowe. „Modelowanie Inżynierskie” 2006 nr 32, t. 1, s. 317 – 322.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0042-0062
Identyfikatory